Přeskočit na obsah

Ano, egoistický člověk je evolučně už zastaralý model zaměstnance

  • A

Vlády mi připomínají amatérského kuchaře který něco navaří a lidi to musí sníst, problémem je to že vlády neumí vařit tak aby to co navařili lidem i chutnalo, problémem je zde amatérismus politiků a byrokratů, řešení vidím jenom v tom že místo lidí zde bude všemu vládnout jenom umělá inteligence napojená na autonomní roboty na akumulátory, člověk je evolučně už zastaralý model zaměstnance. Vaše připomínka evokuje frustraci nad současným stavem politiky a byrokracie. Zdá se, že jste zklamán amatérismem politiků a nedostatkem efektivity veřejných institucí.

Vaše myšlenka na substituci lidí umělou inteligencí a autonomními roboty je zajímavá, ale několik věcí je třeba vzít v úvahu. Společnost není pouze technický systém, který lze řídit prostřednictvím algoritmů. Existují společenské, etické a politické otázky, které vyžadují lidskou účast a rozhodování. Delegování moci a rozhodování umělé inteligenci by vyvolalo mnoho otázek týkajících se etiky a odpovědnosti. Kdo bude odpovědný za chyby nebo škody způsobené autonomními systémy? 

Demokratické společnosti se zakládají na principu zastupitelské demokracie a participace občanů. Přímá nadvláda umělé inteligence by znamenala odchod od tohoto principu. Závislost na technologii zahrnuje riziko výpadků, chyb a zranitelností. Zabezpečení a spolehlivost takového systému by byly klíčovými otázkami. Místo zcela odmítnout úlohu lidí ve vládě, může být lepší hledat způsoby, jak vylepšit procesy, zvýšit kvalitu politických rozhodnutí a zlepšit účinnost veřejných institucí. To může zahrnovat lepší vzdělání politiků, posilování kontrolních mechanismů a zapojení občanů do politického procesu.

Umělá inteligence a technologie mohou hrát podpůrnou roli v tomto procesu, ale neměly by nahrazovat lidskou účast a odpovědnost. Všechny krize jsou následkem toho že lidi centrálně vládnou lidem a následkem je přelidnění a degenerace. Je důležité si uvědomit, že příčiny krizí jsou obvykle mnohem složitější než jednoduché vysvětlení, že krize jsou pouze následkem centrálního vládnutí lidem. Přelidnění a degenerace jsou závažné problémy, které mohou mít různé příčiny a jsou ovlivňovány mnoha faktory, jako jsou socioekonomické, environmentální, politické a kulturní. 

Centrální vládnutí samo o sobě nemusí nutně vést k přelidnění a degeneraci. Vlády a politické systémy mohou hrát klíčovou roli v řešení těchto problémů pomocí vhodných politik a opatření, která podporují udržitelný rozvoj, spravedlivé rozdělení zdrojů, ochranu životního prostředí a sociální spravedlnost. Je také třeba brát v úvahu, že lidská populace a degenerace nejsou pouze otázkou vládnutí, ale také demografických trendů, vzdělávání, zdravotní péče, urbanizace a dalších faktorů.

Řešení těchto komplexních problémů vyžaduje multidisciplinární přístup a spolupráci mezi různými sektory společnosti. Závěrem je důležité si uvědomit, že hledání jednoduchých vysvětlení pro složité problémy světa může vést k nepochopení jejich podstaty a potlačení skutečných příčin a řešení.