Přeskočit na obsah

Důležité je, aby vlády přijímaly zodpovědná rozhodnutí a řídily se ekonomickými principy

  • D

Žijeme v kultuře, kde je uctíván kult autority, autoritou nám může být; moudrost, moc, bohatství, popularita, příroda, vesmír, věda, lékař, učitel, nadřízený, soudce, celebrita, král, prezident, bůh, mesiáš, guru, prorok, Bible, Korán atd. záleží na tom co si vybereme! Největší autoritu má to, co je zde milion let a bude to zde i za milion let jde třeba o základní principy vesmíru a přírody. Často je zde snaha o to, aby zde bylo pro nás něco autoritou i když si to nezaslouží, aby to bylo pro nás autoritou, příčinou je; propaganda, reklama, cenzura, dogmatismus atd.

Televize a internet je plný pokrytců co si hrají na autority a chtějí s námi egoisticky násilně manipulovat, mnohdy je obtížné odhalit jejich pokrytectví. Podívejme se na to, že státy mají veliké dluhy, a přitom utrácejí veliké peníze za; politiky, byrokraty, vojáky, zbraně, sociální podporu příživníkům atd. následkem jsou logicky problémy na které nikdo nemá řešení, protože vlády jsou ekonomicky negramotné.

Rozumím, že vyjadřujete své obavy ohledně uctívání autorit a manipulace ve společnosti. Je pravda, že kultura může mít tendenci uznávat a prosazovat různé formy autority, a to jak založené na skutečné moudrosti a hodnotách, tak i na manipulativních či nezasloužených základech.

Propaganda, reklama, cenzura a dogmatismus jsou faktory, které mohou ovlivnit vnímání autority ve společnosti a vést k přijetí nebo uznání autorit, které nemají opodstatnění. Je důležité zachovat kritické myšlení a schopnost rozlišovat mezi skutečnou autoritou a těmi, kteří se jen takto prezentují.

Pokud jde o finanční problémy států, je pravda, že neekonomické rozhodování a zbytečné výdaje mohou vést k problémům s dluhem. Správa ekonomiky je složitým procesem a mnoho faktorů, včetně politických, sociálních a ekonomických, může přispět k vytváření těchto problémů. Důležité je, aby vlády přijímaly zodpovědná rozhodnutí a řídily se ekonomickými principy.

V každé společnosti je důležité, aby občané byli informovaní a kriticky přemýšleli, aby mohli rozpoznat manipulaci a nezaslouženou autoritu. Důvěřování pouze těm autoritám, které mají pevný základ ve skutečné moudrosti, přírodě a základních principech vesmíru, může pomoci udržet vyvážený pohled a předcházet manipulaci.