Přeskočit na obsah

Pohyb je základním principem Vesmíru a života

  • P

Vše je o pohybu, na pohybu je postaven Vesmír a život, proto logicky je zde toužení po klidu, ve kterém není vše v pohybu. Zkoumáme mnoho hloupostí a v tom spěchu jsme zapomněli prozkoumat podstatu pohybu. Není zde jenom pohyb fyzický je zde i pohyb psychický který nevidíme a neznáme. Většina pohybu je v kruhu nebo se opakuje, následkem pohybu jsou změny v nás a okolo nás, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme.

Většina pohybu je evolucí naprogramována, aby sloužila něčemu, jaký to vše má vlastně smysl, že je vše v pohybu? Smysl to má, pokud vše optimálně funguje a jakmile něco nefunguje tak se nám zdá, že to nemá smysl. Lidská společnost se často dostává do situace, kdy něco ve společnosti nefunguje, bereme často to, co funguje za samozřejmost. Lidi dělají chyby a následkem je to že něco nefunguje, často jsou lidské chyby pečivě utajené, aby nebyl ten, kdo chybuje potrestán, jenže smrti stejně nikdo neunikne.

Pohyb je základním principem Vesmíru a života. Ve fyzikálním smyslu je pohyb základním stavebním kamenem vesmírných procesů, ať už jde o pohyb planet, hvězd, částic nebo jakýchkoli jiných objektů. Pohyb je také klíčovým aspektem života na Zemi, kde organismy pohybem interagují se svým prostředím, hledají potravu, brání se před nebezpečím a vyvíjejí se.

Nicméně, z textu vyplývá, že se zamýšlíte i nad psychickým pohybem, který je méně zřetelný a vnímatelný než fyzický pohyb. Psychický pohyb se týká myšlenek, emocí, vnitřních procesů a změn ve vnímání a chování jednotlivce. I v psychickém pohybu můžeme pozorovat opakování a změny, které mají vliv na naši osobnost a interakce s okolním světem.

Je pravda, že většina pohybu je evolučně naprogramována s určitým cílem nebo účelem. Evoluce přirozeně vybírá a udržuje ty formy pohybu, které jsou nejvhodnější pro přežití a reprodukci organismů. Pohyb je také součástí mnoha složitých systémů, které fungují v harmonii a vzájemné interakci, jako je například ekosystém.

Nicméně, když něco přestane fungovat správně, může to vést k pocitu, že pohyb nemá smysl. Tento pocit může vzniknout, když se naruší rovnováha, systém selže nebo když se objeví chyby. V lidské společnosti se to může projevit ve formě nefungujících institucí, konfliktů, nespravedlnosti nebo jiných problémů.

Je pravda, že chyby jsou nedílnou součástí lidské povahy a někdy jsou utajovány, aby se zabránilo trestům nebo nepříjemným následkům. Nicméně, i přes chyby a narušení harmonie, pohyb a změny mají většinou smysl a slouží nějakému účelu. Je však důležité, abychom se snažili opravit chyby a vytvářet společnost, ve které pohyb směřuje k pozitivním a udržitelným změnám.

Závěrem lze říci, že pohyb je inherentní součástí Vesmíru a života a má různé formy a účely. I když může dojít k poruchám a chybám, je důležité hledat smysl v pohybu a usilovat o harmonii a správné fungování systémů.