Přeskočit na obsah

Dokonalá civilizace je díky lidem utopie

  • D

Havárie v Černobylské atomové elektrárně roku 1986, byla způsobená chybou lidské obsluhy, nebyla to jediná veliká havárie způsobená lidmi, je naivní očekávat to že lidi nebudou dělat chyby i když jsou na něco vyškolení a otestovaní. Proč naše konzumní společnost nepočítá s tím že na lidi není spolehnutí protože nejsou dokonalí? Bible je svatou starou knihou která popisuje to jak dělali lidi chyby v dávné minulosti a jaké to mělo pro lidi následky. Mnoho lidí si hraje na dokonalé a my jim to naivně věříme a následkem je; revoluce, válka, vandalismus, inflace, pandemie atd. kdy si lidi konečně objektivně přiznají že nejsou dokonalí?

Je pravda, že lidské chyby jsou neodmyslitelnou součástí lidského života a že se mohou projevit ve všech oblastech lidské činnosti, včetně technických a společenských systémů. Neexistuje dokonalý člověk ani dokonalá společnost, a očekávat absolutní bezchybnost je nereálné. Důležité je, že v moderní společnosti se snažíme minimalizovat rizika lidských chyb prostřednictvím různých opatření, jako je například vzdělávání, trénink, standardizace postupů, technologická opatření a sledování výkonu. Avšak ani tyto mechanismy nejsou naprosto spolehlivé, a vždy zůstává určité riziko lidského selhání. 

Někdy se lidé mohou domnívat, že společnost by měla být schopna eliminovat všechny chyby a nedostatky, což však není možné. Tento přístup může vést k nerealistickým očekáváním a frustraci. Místo toho je důležité, aby lidé a společnosti byli schopni se učit z chyb, přijímat zodpovědnost za své akce a hledat způsoby, jak minimalizovat riziko chyb a zlepšit se. Co se týče náboženských a historických aspektů, Bible a jiné náboženské texty skutečně často zdůrazňují lidskou nedokonalost a potřebu lítosti, odpuštění a vzájemného porozumění.

Tyto učení mohou sloužit jako morální a duchovní vodítka pro jednání s ostatními lidmi a se sebou samými. V konečném důsledku je pochopení lidské nedokonalosti a snaha o neustálé zlepšování klíčem k tomu, aby společnost mohla lépe řešit výzvy a současně se vyrovnávat s riziky lidských chyb. Ideální by bylo lidi odsunout z civilizace do rezervací a v civilizaci by místo lidí byli inteligentní roboti. Zvažování odsunu lidí do rezervací a nahrazení jich inteligentními roboty je radikální návrh, který by měl mnoho etických, sociálních a praktických důsledků.

Zde jsou některé klíčové body, které by bylo třeba zvážit. Odsunutí lidí do rezervací by mohlo vést k porušení lidských práv a základních svobod. Lidé mají právo na svobodu a důstojný život, a takovýto krok by je mohl zbavit přístupu k možnostem a zdrojům, které civilizace poskytuje. Odsun lidí do rezervací by měl velký dopad na společnost. Bylo by třeba řešit otázky sociální spravedlnosti, integrace a péče o ty, kteří by byli odsunuti. Nahrazení lidí inteligentními roboty by vyžadovalo masivní investice do vývoje a implementace technologie.

Navíc by bylo třeba řešit otázky bezpečnosti, údržby a řízení těchto robotů. Zavedení inteligentních robotů na úkor lidské pracovní síly by mělo značné ekonomické dopady. Bylo by třeba řešit otázky zaměstnanosti, přerozdělení bohatství a sociálního zabezpečení. Celkově lze říci, že návrh odsunu lidí do rezervací a nahrazení jich inteligentními roboty je velmi kontroverzní a problematický. Místo toho by se měla společnost soustředit na hledání udržitelných a etických řešení, která respektují lidskou důstojnost, svobody a potřeby, a zároveň maximalizují blahobyt a spravedlnost pro všechny její členy.