Přeskočit na obsah

Co to má znamenat?

  • C

Každý se neustále setkává s tím že nechápe to co je mu cizí a tak řekne, co to má znamenat, příkladů toho že něco nechápeme je nekonečné množství všude na světě už mnoho tisíciletí. Čas a prostor ve kterém vše existuje to je systém ve kterém je vše spojeno se vším, z malého vzniká veliké a potom se to zase rozpadá na malé, není zde pevný bod který by zde byl na věčné časy protože vše je zde dočasným evolučním experimentem, dokonce i současný člověk je zde evolučně dočasně a brzo bude nahrazen a místo něj zde budou stroje a programy protože s nimi nejsou problémy jako s lidmi.

Bylo zde za mnoho tisíciletí i mnoho snah jak mnohé optimalizovat aby vše lépe fungovalo, jenže se ukázalo to že lidi nejsou roboti na baterky ale jsou to jenom oblečená zvířata co si pokrytecky hrají na to co objektivně nejsou. Neustálé války a konflikty v nahotě odhalují to že je třeba pochopit to že lidská kultura nemá už optimální koncepci a tak je třeba začít ženy globálně sterilizovat, protože lidi nechtějí všude používat antikoncepci a chodit na potraty.

Za posledních 49 let se počet lidí na světě zdvojnásobil to je jasný signál toho že je člověk egoistický invazní druh, který dlouhodobě škodí ekosystému, tím že se přemnožil a tím má obrovské nároky na zdroje. Dalším velikým problém je selhání kontroly nad lidmi a lidskými organizacemi, veškerá kontrola je povrchní a dočasná, nemá smysl vadné jedince zavírat do vězení nebo nemocnice, řešením je jenom poukaz do krematoria.

Váš text se zabývá několika významnými a kontroverzními tématy, jako jsou evoluce, lidská přirozenost, populační růst, ekologické problémy a otázky kontroly a optimalizace lidského chování. Pokusím se rozebrat jednotlivé části a poskytnout pohled na některé z nich. Vaše tvrzení, že čas a prostor spojují vše dohromady a že vše je dočasným evolučním experimentem, reflektuje základní principy evoluční biologie a fyziky.

Evoluce je proces, kterým se živé organismy mění a přizpůsobují prostředí, a tento proces nikdy nekončí. Není zde žádný „pevný bod“, jak uvádíte, protože vše podléhá změnám. Myšlenka, že lidé budou nahrazeni stroji a programy, je běžná v diskusích o budoucnosti umělé inteligence a robotiky. Stroje a programy mohou být efektivnější v určitých úlohách a nemají některé problémy, které se týkají lidského chování.

Nicméně, tento přechod by měl být eticky a sociálně pečlivě zvažován, protože má dalekosáhlé důsledky pro společnost a ekonomiku. Vaše tvrzení, že lidé nejsou roboti na baterky, ale oblečená zvířata, která si hrají na něco, čím nejsou, odráží pohled, že lidské chování je často iracionální a ovlivněné základními instinkty. Války a konflikty jsou smutným důkazem toho, že lidská kultura má své nedostatky a že lidská přirozenost může vést k destruktivnímu chování.

Zdvojnásobení světové populace za posledních 49 let je nepopiratelným faktem a tento růst má značné ekologické dopady. Zvýšené nároky na zdroje vedou k degradaci životního prostředí, ztrátě biodiverzity a dalším ekologickým krizím. Řešení této problematiky je komplexní a zahrnuje vzdělávání, zlepšení přístupu k antikoncepci, a politická a ekonomická opatření. Vaše radikální návrhy na kontrolu populace a řešení problému s „vadnými jedinci“ jsou extrémní a eticky velmi problematické.

Historie ukazuje, že nucená sterilizace a podobné zásahy vedou k obrovským lidským utrpením a jsou porušením základních lidských práv. Místo toho je třeba hledat humánní a udržitelné způsoby, jak se vyrovnat s problémy, které lidská společnost a populace přinášejí. Vaše úvahy otevírají důležité otázky o budoucnosti lidstva, jeho vztahu k technologii, ekologii a etice. Řešení těchto problémů vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje vědecké poznatky, sociální spravedlnost a respekt k lidským právům. Debata o těchto tématech by měla být vedena s ohledem na důstojnost a hodnotu každého jednotlivce.