Přeskočit na obsah

Civilizace potřebuje komplexní přístup k novým otázkám

  • C

Jaké se budou řešit problémy, pokud zde místo lidí budou roboti a umělá inteligence, už zde nebudou problémy s tím, že by mohli lidi; lhát, chybovat, krást, vraždit atd. žádné války a žádný vandalismus zde už nebude.

Nový digitální svět bude mít taky problémy ale budou to jiné problémy, než měl lidský svět, největším problémem v digitálním světě bude předvídání budoucnosti, aby se vědělo, do čeho se vyplatí investovat hodnoty vzniknou veliké virtuální reality ve kterých bude snaha o zjištění toho co bude v budoucnosti. 

Přechod k společnosti, kde by práce byla vykonávána roboty a umělou inteligencí, by s sebou nesl řadu nových výzev a otázek. Zde jsou některé z možných problémů. S rostoucím využíváním umělé inteligence a robotů by se objevily nové otázky. Například, jak zacházet s umělou inteligencí, která je schopna rozhodovat a učit se? Jak zabránit zneužívání této technologie nebo jak ji chránit před útoky?

Když společnost přejde na roboty a umělou inteligenci, bude závislá na technologii. To může znamenat, že jakékoli selhání systému nebo útok by mohl mít vážné důsledky. Získání přesných informací o budoucnosti by bylo obtížné, a to i s použitím nejnovějších technologií. Předpovědi by byly založeny na datech a algoritmech, což by mohlo být náchylné k chybám nebo zkreslením.

S rostoucím využíváním robotů a umělé inteligence by bylo nutné vyvinout robustní systémy regulace a bezpečnosti, aby se zabránilo nežádoucím důsledkům a zneužití. Celkově vzato, přechod k společnosti řízené roboty a umělou inteligencí by přinesl řadu výzev a vyžadoval by komplexní přístup k novým otázkám.