Viry eliminují lidi a nikdo to neřeší optimálně a rychle

S odstupem času můžeme posoudit jaký vliv měla pandemie Covid-19 na naši globální společnost, díky pandemii mnoho lidí předčasně zemřelo a mnoho lidí se dostalo do psychické nebo ekonomické krize, a to vedlo často k sebevraždě. Pandemie poškodila ekonomiku a politiku o tom nikdo nepochybuje, lidi se nechávali očkovat a nosili roušky.

Pandemie není nic nového pod sluncem v minulosti na pandemie lidi umírali ve velkém a bralo se to jako něco s čím nejde nic dělat. Aby mohla vzniknout pandemie musí pro to být podmínky to znamená, že lidi mají oslabenou imunitu a žijí tak že se stýkají s mnoha cizími lidmi velmi často, vše to jsou příčiny a jejich následky.

V současnosti je zde psychická pandemie, kdy místo biologických virů zde jsou viry psychické, které nás napadají psychicky a zabíjejí tak naši psychiku, k šíření viry používají; telefony, notebooky, internet, televizi, rádio, tisk atd. Pandemie nás eliminují nejen tělesně, ale i psychicky. Tělesný účinek je poměrně přímočarý a viditelný nemoc může vést k smrti, pokud je organismus nezvládne překonat. 

Psychický účinek je ovšem mnohem složitější. Dlouhodobé žití v nejistotě a strachu z nákazy, karanténa a izolace od ostatních lidí, ztráta blízkých nebo práce, to vše má velký dopad na psychiku jedince. Lidé jsou sociální bytosti a dlouhodobá izolace může vést k depresi a jiným psychickým poruchám. 

Technologie, které zmínil jste, tedy telefony, notebooky, internet, televizi, rádio, tisk atd., mohou tuto situaci ještě zhoršit. Často šíří negativní zprávy a informace, které mohou zvyšovat strach a úzkost. Samotná pandemie nás tedy nemůže „eliminovat“, může ale mít silný negativní dopad na naši společnost a jedince v ní.

Jak tento dopad zvládneme a překonáme, záleží na každém z nás a na našich zdravotnických a sociálních systémech. Je důležité si uvědomit, že pandemie, ať už tělesné nebo psychické, se dají překonat. Najdou se léky, vakcíny, existují terapie a různé metody podpory. Je důležité hledat pomoc a podporu, když je potřebujeme, a dělat, co je v našich silách, abychom ochránili sebe i druhé.

Čtěte dál

PředchozíDalší