Přeskočit na obsah

Cesta je v novém ekonomickém systému

  • C

Příčnou všech chyb je amatérismus, který z dálky vytvořil iluzi profesionality. Pokud půjdeme do hloubky problému, tak zjistíme, že všichni lidi na světě, jsou od narození do smrti ubohými amatéry, i když profesionálně pracují v nějaké složité specializaci, a mají vysokoškolské vzdělání. Profesionálem je ten, kdo stejnou profesi dělá minimálně po tisíc generací, a tak se jeho tělo a jeho myšlení, přizpůsobilo dokonale této profesi v ekosystému. Jeden život je moc krátký na to, aby se z člověka stal v nějaké profesi profesionál, lidi jsou jenom povrchními profesionály, obrazně jsou lidi pokryteckými herci, co se ve škole a v praxi naučili hrát nějakou profesionální roli, na lidském pokryteckém divadle, ale herec, který hraje na divadle krále, není ve skutečnosti pravým králem! Nejde zapomenout na pyšného Václava Klause, který si zde dlouho jako prezident hrál na profesionálního ekonoma, a přitom se obrazně podobal kapitánu lodi Titanic, který způsobil to, že jeho loď narazila na EU ledovec a ekonomicky se potopila.

Žijeme ve spěchu, a tak spěcháme i s tím, aby se z nás rychle stali profesionálové, v nějaké složité specializaci, práce kvapná je většinou i špatná! Podívejme se na naše amatérské zákony a amatérské regulace, které byli kvapně politiky a byrokraty vytvořené, aniž by se prakticky otestovali, a opravili se u nich amatérské chyby, jestliže je mocenské centrum systému, díky amatérismu chybné, tak je logicky i celý složitý systém chybný, a je jedno o jaké centrum se jedná, jestli je tím centrem; ekonomika, politika, náboženství, obchod, podnikání, umění, školství, doprava, rodina, kultura, civilizace atd. Když si zapnu kabelovou televizi s mnoha globálními televizními programy, počítač s globálním internetem, anebo jdu mezi průměrné lidi, abych z blízka osobně poznal, na co myslí, a co je trápí, tak musím konstatovat, že globální amatérismus, je moderní konzumní chřipkou, která napadla velmi dávno lidskou civilizaci, a proměnila jí v ubohý konzumní ekonomický očistec, ve kterém nemá už lidský život logiku ani smysl, protože v tomto amatérském konzumním prostředí, se už nelze profesionálně seberealizovat, protože tvrdě všude jistě narazíte na to, že je vše okolo vás díky chybnému centralismu amatérské.

Házet po starých amatérských prezidentech vajíčka, to je amatérský ubohý přístup, profesionál by amatérské prezidenty eliminoval, pomocí automatických střelných zbraní, protože globálně vrcholoví politici a vrcholoví byrokrati, to jsou dneska jenom mafiánští paraziti, díky kterým je zde globální ekonomický očistec. Díky fungující společnosti se máme dobře, pokud společnost nefunguje tak se máme zle, to je logické, proč společnost správně nefunguje, a tak máme z toho blbou náladu, a konzumujeme slivovici a kouříme cigarety. Společnost nefunguje díky naší pyšnosti, něco se nám díky velikému štěstí náhodou povede a jsme na to pyšní, a následkem je pyšná kultura, kde ve svatém centru jsou ti, co jsou nejvíce pyšní na to, co se jim povedlo, a na okraji pyšné kultury jsou ti, kterým se dosud nic hodnotného nepovedlo, a tak nemohou být na to pyšní. Jak eliminovat optimálně rychle problém s pyšností z naší civilizace? 

Cesta je v novém ekonomickém systému, centrum společnosti bude mít jenom jeden zdroj peněz, a to z prodeje vzdálenosti při každoročním plavání na deset kilometrů u všech dospělých lidí. Ten, kdo nebude chtít plavat deset kilometrů, zaplatí každý rok milion korun, za odpuštění plavání, pokud někdo zaplatí aspoň 500 000 Kč, tak bude plavat jenom pět kilometrů, čím více peněz, tím kratší vzdálenost budete plavat, to je logické, žijeme přeci v konzumně tržní společnosti, a tvoje těžce vydělané peníze zde stát nutně potřebuje, aby mohl zaplatit; politiky, byrokraty, vojáky, policajty, učitele atd. Každý bude hrdý na to že se neutopil a na čas za jaký on uplaval deset kilometrů, ten, kdo se utopí byl zde jenom ubohou mouchou, která neměla žádnou hodnotu, pro konzumní společnost, protože ten, kdo zde má hodnotu, zaplatí rád společnosti za sebe každý rok milion korun. Mnozí pyšní hlupáci mohou namítnout to, že zde jde o brutální vyvraždění 99 % lidí na celém světě, protože pracující lidi nemají peníze, ani neuplavou deset kilometrů.

Hodnotu zde má jenom to, co je zde vzácné a díky plavání na deset kilometrů a placení jednoho milionu každý rok za odpuštění plavání zde budou lidi sobě vzácní, a tak už nebudou pyšní na to, že se jim něco zde povedlo, jenom díky zlu je možné zde realizovat dobro. Problémem chybných programů je amatérismus, aby byl program správně naprogramován, tak jej musí naprogramovat profesionál. Mnoho amatérských programátorů si pyšně hraje na profesionály, z díla je vždy spatřen tvůrce! Podívejme se na drahé operační systémy, které jsou chybně naprogramované, protože je naprogramovali hloupí amatéři, a tak při programování logicky udělali mnoho amatérských chyb. Profesionál vnímá vše z nadhledu, a tak z nadhledu spatří amatérské chyby, a ty okamžitě opraví a už je amatérsky neopakuje.

Programy to jsou mapy, podle kterých se dosáhne cíle, programátoři tedy musí vše pečlivě zmapovat a vytvořit z informací jednoduchou a funkční mapu, aby program nebloudil, a rychle dosáhnul cíle, ke kterému on směřuje. Pokud je špatný začátek u programování, tak je nejlepší vše rychle ukončit, a začít zase znova s tvorbou programu, nebo operačního systému! Dokonalý program se skládá z mnoha maličkostí, ale dosáhnout toho, aby byl program dokonalý, to není žádná maličkost, vše je u programování založeno na přirozených rituálech, pokud nahradíme přirozené rituály nejrůznějšími moderními náhražkami, tak vytvoříme amatérský zmetek! Mnoho programátorů považuje konzumenty programů za ubohé testery programů, co budou trpělivě snášet to, že je v programu mnoho amatérských chyb, a budou trpělivě čekat na to, až po mnoha letech, se program konečně opraví a vyjde servisní opravný balíček.

Programování by se mělo konečně stát psychickým globálním sportem, ve kterém se programátoři objektivně rozdělí na sportovní profesionální ligy, podle svého objektivního výkonu u programování, je třeba globálně násilně eliminovat staré subjektivní systémy hodnocení programátorů, kdy amatéři si zde mohli pyšně hrát na profesionály. Vše je v pohybu, a jakákoli snaha o to, aby nebylo vše v pohybu, je naivní a marná, pokud se podívám na internet jako profesionál, musím konstatovat to, že člověk chce, aby bylo vše v klidu, a tak dělá vše pro to, aby na internetu nebylo vše v pohybu. Ti, co mají moc a bohatství, vytvářejí na internetu centralizované systémy, a snaží se tyto systémy z centra násilně ovládat, jde nejvíce o systémy s velikou návštěvností, jako jsou; vyhledávače, multimédia, hry, software, instituce, organizace, obchody, podniky, firmy, sociální sítě, katalogy, celebrity atd. Pokud si jako ubožák, koupíte naivně doménu, a zaplatíte webhosting, a necháte si udělat profesionální soukromou stránku, tak narazíte tvrdě na minimální návštěvnost, a nevíte, kde se stala asi chyba?

Chyba je v tom, že jste ubožák, internet není hloupý, on dokáže poznat kdo je a kdo není ubožák, jediná možnost je si začít hrát pyšně a kariéristicky na to, že jste světová nenahraditelná celebrita. Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, podívejte se na naši vládu, co rozhoduje pyšně o nás bez nás, jsou to jenom psychičtí ubožáci, co si hrají na svaté celebrity, vše je zde jenom o tom hrát zde hlavní roli, a nebýt jenom naivním divákem, který musí platit drahé vstupné, do tohoto konzumního pokryteckého divadla. Na internetu jsem od jeho vzniku, a neustále vše zde monitoruji, a tak vím, že budoucnost zde má jenom to, co optimálně dlouhodobě funguje, bohem na internetu je průměrný návštěvník internetu, on rozhoduje o vzniku a zániku obsahu internetu! Průměrný návštěvník internetu je ve věku od 10 let do 40 let, a má trvale dobré zaměstnání, nebo jiný dobrý zdroj zisku, nemá tedy logiku a smysl dělat zde něco, pro skupiny obyvatel, co minimálně využívají existenčně internet.

Základem internetu je udržet návštěvníka dlouho na stránce, a požadovat od návštěvníka registraci, zaregistrovaní návštěvníci získávají mnoho výhod, a kolem výhod a jistot, se v konzumní kultuře vše točí, o tom nikdo nepochybuje. Internet je jako zrcadlo, pokud se do internetového zrcadla podívá kariéristická svině, tak spatří na internetu jenom samé kariéristické svině. Pokud začínáte s používáním Windows 10, tak jako první je nutné se seznámit se všemi položkami u ovládacích panelů, optimální nastavení systému je základem pro provoz počítače. Nejvíce vám bude pít krev časté aktualizování Windows 10, spojené vždy s jistým restartováním systému, tento problém lze vyřešit zakázáním automatických aktualizací a zapnout aktualizace po delší době, kdy budeme dělat něco jiného, a nebudeme potřebovat se dívat na to, jak se po některé větší aktualizaci, počítač několikráte sám od sebe restartuje. Obrazně je nový program, nebo nový operační systém, jako dovolená v cizině, kdy se musíme rychle naučit mnohému, co je zde jinak, než je to běžné u nás. 

S novým operačním systémem přichází i nutnost nainstalování si programů a databází, které vám umožní více využívat počítač a internet, nabídka je veliká, některé programy jsou zadarmo a některé programy se musí platit, jelikož jsou lidi sobečtí, tak se snaží vyhnout placení, a hledají způsoby, jak získat programy zadarmo, obzvláště u studentů, často dochází k tomu, že se zde mnoho drahých programů krade, protože studenti mají málo peněz. Většinou ale je možné najít programy, co jsou zadarmo, a tyto programy mohou sloužit stejně dobře, jako drahé programy, při instalování programů, co jsou zadarmo, je třeba si dávat pozor na to, abychom si do počítače nenainstalovali něco škodlivého, rozhodně s klikáním při instalaci programů nikdy nespěchejte, protože nikdy nevíte, jaké nemilé překvapení by vás mohlo čekat, když budete spěchat.

V nejhorším případě může vše zachránit bod obnovení, kdy se smaže vše, co jste tento den chybně nainstalovali, a vše se vrátí o mnoho hodin zpět do doby, kdy počítač bez problémů ještě fungoval. Pokud některé programy a databáze už vůbec nepoužíváte, tak je z počítače vymažte, obzvláště si musíte dát pozor na programy, co se starají o funkčnost a ochranu počítače, mnohé z těchto programů, jsou zdrojem mnoha velikých problémů, nejlepší je s instalací nespěchat, a optat se zkušených lidí, co je dobré instalovat, a co by se instalovat nemělo.