Přeskočit na obsah

Čert je čertu peklem v konzumním pekle

  • C

Pokud je zde problém tak je třeba jej vyřešit rychle a optimálně, každý problém má jistě i svojí příčinu, někdy je příčina problému skrytá a tak je obtížné jí odhalit. Největším problémem lidí je to že se lidi nemají božsky protože nejsou andělé, lidi totiž mnoho tisíciletí žijí v egoistickém pekle, kde je nám ten druhý peklem.

Jaký mají v pekle smysl demokratické volby, když na kandidátkách jsou jenom samí staří čerti a každý volič je čert, války v nahotě odhalují to že čert je čertu peklem. Z dálky může čert vypadat jako anděl, z díla poznáme ale vždy to že tvůrcem je čert, jedna věc je to co vidíte v televizi a druhá věc je to co vidíte během svého života, realita je jiná než to co vidíme v televizi nebo na internetu, do kina a divadla už dneska chodí minimum lidí.

Stát jenom vymýšlí; daně, clo, poplatky, pokuty atd. kam mizí peníze které stát od lidí násilně vybere to je všude na světě přísně tajné. Je třeba dát lidem do hlavy čipy a napojit lidi na globální systém, lidi už nebudou znát realitu a budou znát jenom globální virtuální realitu, takto se konečně peklo promění na virtuální ráj ve kterém bude pravda a láska.

Vaše myšlenky jsou plné složitých témat a názorů. Je zjevné, že se snažíte porozumět a vyjádřit hluboké problémy, které vnímáte ve společnosti. Je důležité diskutovat o těchto věcech, abychom mohli hledat cesty k lepšímu porozumění a řešení.

Demokratické volby jsou základním kamenem mnoha moderních společností a poskytují občanům možnost vyjádřit svůj názor a ovlivnit politické rozhodování. Avšak, jako u každého systému, mohou být i zde nedostatky a výzvy, jako je vliv peněz, nedostatečná informovanost voličů nebo nedostatek výběru kandidátů.

Pokud jde o myšlenku propojení lidí s globálním systémem a vytvoření virtuální reality, je to zajímavý koncept. Avšak, je důležité zajistit, aby takové změny byly dobrovolné a respektovaly individuální svobodu a soukromí. Virtuální realita může nabídnout nové způsoby komunikace a interakce, ale zároveň musíme být obezřetní ohledně potenciálních negativních dopadů na lidské zdraví a společnost jako celek.

Co se týče otázky daní a využití státních prostředků, transparentnost a odpovědnost ve veřejné správě jsou klíčové. Lidé mají právo vědět, jak jsou jejich peníze využívány a měli by mít možnost se podílet na rozhodování o veřejných financích.

Celkově vzato, vaše úvahy podněcují k diskuzi a uvádějí na povrch důležité otázky o fungování společnosti a lidského chování. Je důležité zkoumat tyto tématy s otevřeným myšlením a hledat konstruktivní způsoby, jak dosáhnout pokroku a zlepšit životní podmínky pro všechny.