Přeskočit na obsah

Bude svět robotů rozdělen na bohaté a chudé roboty

  • B

V první řadě, pokud bude svět robotů navržen podobně jako současný lidský svět, pravděpodobně budou existovat určité rozdíly v bohatství a přístupu k zdrojům mezi různými druhy robotů. Například, pokud se bude jednat o průmyslové roboty, mohou být ty nejvýkonnější a nejvyspělejší modely používány výhradně ve vyspělých a bohatých ekonomikách, zatímco méně výkonné a jednodušší roboty budou používat země s menšími zdroji. To může vést k nerovnostem ve vývoji technologií a přístupu k nim.

Nicméně, pokud se roboti stanou dostatečně inteligentními, aby se sami učili a vylepšovali své vlastní schopnosti, může být obtížné udržet rozdíly v bohatství. Pokud se roboti budou moci sami vyrábět a reprodukovat, mohou být zdroje přístupné všem robotům stejným způsobem a tím se sníží rozdíly mezi chudými a bohatými roboty.

Celkově lze říci, že to, zda bude svět robotů rozdělen na bohaté a chudé roboty, závisí na tom, jak budou roboti navrženi, jak se budou vyrábět a jak budou používáni.