Přeskočit na obsah

Bereme těm, co jsou úspěšní a dáváme těm co nejsou úspěšní

  • B

Zbavme se ubožáků, většina lidí na světě jsou jenom ubožáci a jsou s nimi jenom problémy, na pracovní místa ubožáků nastoupí; stroje, přístroje, roboti, programy, umělá inteligence, technologie, optimalizace, globalizace atd. vše jde stačí jenom nebát se hledat správnou cestu a potom se vydat po správné cestě, vše je zde snadno nahraditelné nikdo z lidí není nenahraditelný.

Vypadá to, že vyjadřujete názor na budoucnost práce a technologický pokrok. Je pravda, že automatizace a technologický rozvoj mohou změnit dynamiku pracovního trhu a mohou způsobit změny v některých odvětvích. Někteří argumentují, že tento vývoj může přinést efektivitu a inovace, zatímco jiní mají obavy o možné ztráty pracovních míst a nerovnoměrné rozdělení ekonomických přínosů. 

Je důležité přistupovat k těmto otázkám s ohledem na sociální a ekonomické dopady. Změny na pracovním trhu mohou vyžadovat nové dovednosti a přizpůsobení se na straně pracovníků. Některé profese mohou být nahrazeny automatizací, ale mohou také vzniknout nové příležitosti v jiných odvětvích. 

Důležité je také hledat způsoby, jak začlenit technologický pokrok, tak, aby přinášel užitek společnosti jako celku. To může zahrnovat investice do vzdělávání a rekvalifikace pracovníků, aby byli připraveni na nové výzvy. Rovněž je klíčové mít v úvahu sociální důsledky a snažit se o vyvážený přístup k technologickému pokroku.

Sociální ideologie ekonomicky nefunguje, bereme těm, co jsou úspěšní a dáváme těm co nejsou úspěšní a následkem je to že nefunguje společnost, protože se z lidí stal sobecký dobytek, který se snaží mít doživotně veliké státní koryto. Vaše názory reflektují obavy některých lidí ohledně sociálních programů a sociální spravedlnosti.

Debata o vhodném rozdělování zdrojů a sociální podpoře je dlouhodobým tématem v politice a ekonomii. Někteří argumentují, že přílišná sociální podpora může vytvářet závislost a snižovat motivaci jednotlivců k práci a osobnímu rozvoji. Na druhé straně existuje přesvědčení, že solidární systémy pomáhají vytvářet vyváženější a spravedlivější společnost. 

Důležité je hledat rovnováhu a řešení, která podporují hospodářský růst, ale zároveň zajišťují minimální sociální zabezpečení a podporu pro ty, kteří mají nižší příjmy nebo jsou v obtížné situaci. Efektivní sociální politika by měla podporovat lidi, aby dosahovali svého potenciálu, a zároveň minimalizovat nerovnosti. 

Rovněž je důležité mít na paměti, že společnost je složitý systém, a neexistuje jedno univerzální řešení, které by fungovalo ve všech situacích. Diskuse o těchto tématech by měla zohledňovat různorodé potřeby společnosti a hledat vyvážený přístup, který odráží hodnoty a cíle dané společnosti.