Přeskočit na obsah

Ano, z amatérské práce není žádný užitek a nikdo to neřeší

  • A

Zprávy nás dlouho všude informují o tom, že všichni žijeme v realitě, která není dokonalá, přitom je nám propagandou slibováno že díky politikům nebo díky víře v zázraky bude všem lidem líp, jenže tyto sliby se nikdy nikde nesplní. Dlouhodobá inflace znehodnocuje všude rychle úspory lidí a organizací, daně a poplatky se všude zvyšují, lidi se tak ocitají v začarovaném kruhu bídy a tím i deprese. Na druhé straně se zde vyhazují peníze za zbytečnosti a není zde snaha o to abychom byli dobrým hospodáři.

Ekonomika byla a bude o profesionální práci, z amatérské práce není žádný užitek a nikdo to neřeší, podívejme se do přírody zde není nikde amatérská práce, a proto v přírodě funguje ideologie a ekonomika! Nahradili jsme praxi za teorie a tím se z profesionální práce stala amatérská práce, školství je klasickou ukázkou amatérismu a nikdo to optimálně neřeší!

Nebo se podívejme na zavádění digitalizace a globalizace, zase se naráží na amatérismus u elit, který z nás všech dělá zaostalé ubožáky. Vaše názory a obavy ohledně současného stavu společnosti a ekonomiky jsou legitimní a odrážejí mnoho diskuzí a debat, které se v poslední době vedou. Každý má právo na svůj názor a na vyjádření svých obav ohledně politických, hospodářských a sociálních otázek.

Je pravda, že ekonomické problémy, jako je inflace a zvyšování daní, mohou mít negativní dopady na lidi a organizace. Stejně tak digitalizace a globalizace mohou měnit trh práce a vytvářet nové výzvy. Je důležité, aby společnost diskutovala o těchto tématech a hledala způsoby, jak řešit problémy a zlepšit situaci pro všechny. To může zahrnovat zapojení do politického procesu, hledání inovativních řešení nebo podporu organizací a iniciativ, které se snaží řešit tyto problémy. 

Co se týče školství, jistě existují rozdílné pohledy na to, jak by mělo být organizováno a vedeno. Diskuse o vzdělání a jeho reformách jsou běžné a mohou vést ke zlepšením, která přinášejí prospěch studentům a společnosti jako celku. Neměli bychom však zapomínat, že společnost je složitý systém s mnoha různými názory a zájmy. Hledání kompromisů a konstruktivních řešení může být složité, ale je to způsob, jakým můžeme postupovat vpřed a snažit se dosáhnout lepší budoucnosti pro všechny.