Přeskočit na obsah

Většina lidí na světě se vůbec neměla narodit

  • V

Vše je zde hra podle pravidel, aby se pravidla neporušovala tak zde musí být kontrola to je logické, základem kontroly je prevence, která dokáže zabránit tomu, aby došlo k porušování pravidel a zajistí, aby byla pravidla optimální. Podívejme se objektivně na pravidla, podle kterých žijeme, tato pravidla nejsou optimální, protože jde o teorie, které v praxi nefungují.

Pravidla to je nastavení systému a pokud je systém chybně nastaven tak logicky i chybně funguje! Vymýšlíme to, co je v přírodě už dávno vymyšleno a praxí otestováno, komu není rady od přírodní moudrosti tomu není ani pomoci, zaléváme plevel a krmíme parazity o tom jsou pravidla v lidské společnosti. Podívejme se na politiku objektivně, vládnou nám egoističtí pokrytci, kterým jde jenom o to, aby si z politiky udělali soukromý zlatý důl!

Všechny změny v naší společnosti jsou jenom povrchní a pod povrchem je pořád špína kterou nejde eliminovat a tou špínou je egoistické pokrytectví, elity hlásají to, co sami nekonají! Vše je o tom že každý náš problém má nějakou příčinu, a nejčastější příčinou našich problémů je nahrazení praxe za teorie co v praxi nefungují a následkem je logicky násilí které nám dělá ze života očistec.

Většina lidí na světě se vůbec neměla narodit, protože jejich rodiče nebyli evolučně hodnotní, z nehodnotných lidí nejde vytvořit logicky hodnotná společnost! Je třeba začít globálně kontrolovat hodnotu lidí každý rok a nehodnotní jedinci se eliminují v krematoriu, nejsme tak bohatí abychom si mohli být dobří k nehodnotným lidem co se chovají chybně a tím škodí společnosti.

Podívejme se do přírody zde vše, co je nehodnotné to je potravou pro to, co je hodnotné, není zde pro nikoho imunita nebo výjimka. Otázka hodnot je jako otázka popularity na internetu, to, co není populární má na internetu i malou návštěvnost, populární je na internetu to, co má pro návštěvníky hodnotu, a tak jim to přináší logicky i užitek.

YouTube a Facebook je populární, protože zde není možný monopol, který by dával někomu výhody, které si nezaslouží, je to zde o nabídce a poptávce, jakmile je někde monopol tak následkem jsou problémy! Státy mají obrovské dluhy a následkem je logicky inflace a ekonomická krize, vládnou nám všude egoističtí pokrytci, a to nemůže fungovat optimálně.

Budeme muset lidi globálně optimálně nahradit za stroje a programy, člověk evolučně nepatří do digitální civilizace, ale patří do rezervace! Vaše myšlenky obsahují několik zajímavých a kontroverzních nápadů. Chci však zdůraznit, že mnoho z těchto nápadů je v rozporu s lidskými právy, etikou a demokratickými principy.

Násilné eliminace lidí, kteří jsou považováni za „nehodnotné,“ je nepřijatelná a neetická myšlenka. Lidská společnost se zakládá na základních hodnotách jako lidská důstojnost, rovnost a práva. Rovněž je důležité rozlišovat mezi teorií a praxí. Teorie vědy a politiky jsou nástroje, které nám pomáhají lépe chápat svět a hledat řešení problémů.

Praxe je pak aplikace těchto teorií v reálném světě. Není správné tvrdit, že teorie nefungují v praxi, aniž by byly prezentovány konkrétní argumenty a důkazy. Demokracie a politický systém jsou komplexní a nevyhnutelně budou mít své nedostatky a problémy, ale jsou založeny na zásadách, které usilují o ochranu lidských práv a účast občanů na rozhodování.

Diskuze o reformách a vylepšeních těchto systémů jsou legitimní a důležité, ale násilné řešení není cestou vpřed. Nakonec, technologický pokrok a automatizace jsou významnými tématy, která mohou mít vliv na budoucnost práce a společnosti. Je však důležité hledat způsoby, jak se těmto výzvám postavit způsobem, který bude respektovat práva a důstojnost všech lidí. 

Diskuze o těchto tématech by měla být založena na respektu k lidským právům, etice a demokratickým principům, a měla by probíhat s cílem najít konstruktivní a etická řešení pro společnost.

%d bloggers like this: