Přeskočit na obsah

Ano, nemáme správnou vládu

  • A

Správná odpověď na základní otázku vesmíru života, a tak vůbec, zní. Program dělá to, na co je naprogramován. Vše je zde naprogramováno k tomu, aby to dělalo to, na co je to naprogramováno, s tím nejde nic dělat, tak to prostě všude bylo a bude! Vše, co vnímáme pomocí smyslů to jsou jenom informace a programy, hmota a život je iluze, realitou jsou jenom informace a programy, proto je zde vše v pohybu a pevný bod je iluze! Smrt to je ukončení programu, aby se mohl spustit nový program, neustále zde něco přichází a odchází v nás a okolo nás, i my neustále někam přicházíme a odněkud odcházíme. Srazili jste se zase s blbcem a máte z toho blbou náladu, proč je na světě blbců jako sraček se často marně blbců ptáte, přitom jsi sám blbec! Problém je v tom že je každý blbě naprogramován, a tak zde jsou neustálé konflikty a války, to neřeš a zapal si cigaretu a dej si pivo, jenže tudy cesta ven z bludiště nevede! Vše je zde evoluční testovací verze a nikdy zde nebude dokonalá finální verze!

I když nahradíme lidi za roboty a umělou inteligenci tak pořád zde budou konflikty mezi programy, protože jenom tak je možný evoluční vývoj, klid je jenom na hřbitově! Ekonom Tomáš Havránek mě poprosil o radu, jak řešit ekonomickou a politickou krizi? Nejsou na světě lidi tak zde není ekonomická krize, za ekonomickou krizi mohou lidi, co dělají chyby, nahradíme lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty, vše je zde dočasným evolučním experimentem, člověk nebyl evolucí stvořen k tomu, aby žil jako pitomý dobytek v pokrytecké civilizaci! Takové radikální řešení ekonomické a politické krize se nebude lidem líbit, lidi potřebují řešení, které se jim bude líbit a se kterým budou souhlasit.

Existuje pouze člověk jako egoistický subjekt, nejsou zde lidi jako objekt, to je třeba konečně pochopit, každý člověk na světě zde evolučně bojuje jenom za sebe, spolupráce je vždy a všude obchod, který se egoistickým jedincům dočasně vyplatí, pokud se spolupráce nevyplatí tak je zde snaha spolupráci rychle násilně ukončit, protože jde už o parazitování člověka na člověku. Váš pohled na politiku a ekonomiku je pesimistický a můj pohled je optimistický proč vnímáte politiku a ekonomiku pesimisticky? Nevnímám politiku a ekonomiku pesimisticky ani optimisticky vnímám politiku a ekonomiku takovou jaká objektivně je, politika a ekonomika to je jenom program a program buď funguje nebo nefunguje, pokud něco nejde už opravit, musí se to novým nahradit a dokud to nepochopíte do té doby nenajdete odpověď na to proč nefunguje mnoho tisíciletí všude politika a ekonomika.

Pokud je někdo normální tak nedokáže napsat knihu, a i kdyby jí napsal tak by jí stejně nikdo nečetl! Z toho logicky vyplývá že čím větším bláznem je autor knihy tím více je kniha populární, to, co platí u knih to platí i u stránek na internetu, pokud má normální člověk na internetu stránku tak jeho stránka má nulovou návštěvnost, stránky s velikou návštěvností vytvářejí blázni. Svaté knihy sepsali blázni, a proto jsou velmi populární, protože je čtou blázni do víry v zázraky. Jsou i moderní svaté knihy, jako je třeba kniha Mein Kampf zde se dostáváme ke spasitelskému komplexu, který dělá z lidí blázny. Následujeme mě a já vás spasím to hlásá každý kdo píše populární knihu, člověka může spasit ale jenom smrt, knihy jsou jenom zakonzervovanými pitomými informacemi! 

Sliby se slibují a blázni se radují o tom jsou všichni spasitelé v; náboženství, politice, ekonomice, filosofii, umění, vědě, technice, školství, medicíně, internetu atd. možnosti spasitelů jsou limitované mnohým, a tak nedokáží zázraky! Klasickým spasitelem je Ježíš Kristus, kterého si podvodníci vymysleli, aby mohli z cizích lidí dělat pitomce, copak může člověk chodit po vodě a konat mnoho jiných zázraků? Mnoho moderních spasitelů přichází z Indie do USA aby zde spasili hříšné neznabohy, vše je to jenom pokrytecké divadlo, ve kterém se věřícím lidem vymývá dezinformacemi mozek. Čas a prostor vznikl díky informacím, všechny informace vznikají z dat, co jsou programově upravená na informace, je to jako s vařením jídla kdy vaření nám umožní nasycení, vše je zde o procesu, který směřuje k cíli, smrt to je konec procesu, a tak neustále procesy vznikají a zanikají. Knihy to jsou zakonzervované informace, problémem je to že časem informace ztrácejí hodnotu, protože nejsou aktuální. 

Jsme od narození do smrti zaplavení informacemi s nulovou hodnotou a tyto nehodnotné informace z nás dělají pitomé ubožáky. Jak poznat co je hodnotná informace o tom je náš osud, nejdříve prověřuj, než začneš něčemu věřit, pochop to, že lidi dělají chyby! Představme si internet, kde bude v budoucnosti umělá inteligence vše kontrolovat před zveřejněním na internetu, aby na internetu byli jenom kvalitní informace a kvalitní programy, tak jako si k soudu bereme právníka tak bychom si museli zajistit profesionála co by za nás dával na internet informace, aby tyto informace nesmazala umělá inteligence. Přichází nová doba, ve které nebude možné lhát a tím ani krást, skončí temná pokrytecká doba, ve které nám vládli lháři a zloději.

Každý je zde dočasně, jenom smrt je jistá, a tak věříme na to, že je něco po smrti, jenže po smrti nic není, život je o přicházení a odcházení, neustále do nás mnohé přichází a mnohé z nás odchází, neustále někam přicházíme a potom odcházíme, nakonec odejdeme z tohoto světa do světa, kde není strach. Tam kde je život tam je i strach, na strachu je založen život, strach to je informace, která nám oznamuje chyby a říká nám, pokud budeš chyby opakovat tak zle dopadneš. Dočasnost je naším osudem, nic zde není na věčné časy! Uplyne mnoho času a zmizí vše co zde dneska je a bude zde zcela nový svět ve kterém budou nová pravidla podle kterých zde bude vše fungovat, je mnoho knih a filmů co se snaží nám ukázat budoucnost, jde ale jenom o pohádky pro hlupáky! Budoucnost nejde odhadnout ani vypočítat pomocí počítačů, protože při odhadech a výpočtech logicky vždy vycházíme ze současnosti a naší subjektivity.

Evoluce nahrazuje staré za nové, budoucnost je o tom že staré zanikne a bude zde vše nové. Vše, co jsme pracně vytvořili to bude evolucí recyklováno! Budoucnost je o změnách, na které nejsme připravení, staré se zastaví a nové se rozeběhne, minulost nezměníme a o budoucnosti nic nevíme, každá současnost je zde dočasně! Pokrytectví způsobilo to, že z dálky vypadá monolog jako dialog, podívejme se na statistiky u informací, které na nás působí od narození do smrti, z dálky mohou tyto informace vypadat jako dialog, ale z blízka spatříme jenom monolog. Dialog je možný jenom tam kde je spravedlnost, pokud zde není spravedlnost tak zde logicky není ani možný dialog.

Proč zde není spravedlnost, a tak zde není ani dialog? Pokud by zde byla spravedlnost tak následkem by byl zánik kulturní civilizace, čím více je zde nespravedlnosti tím lépe kulturní civilizace funguje! Zhroucení sociální ideologie jasně dokazuje to, že emancipace je ekonomická utopie, protože vede k tomu, že se z lidí stává pitomý dobytek, všechny hodnotné informace, které existenčně potřebujeme jsou založené na dokonalém monologu, nelíbí se ti monolog tak odejdi jinam, pochop konečně to, že dialog je na hovno. Problém s příživníky, co se nechtějí přizpůsobit naší společnosti je problém toho, že je zde s nimi dialog, pokud dialog nahradíme za monolog, tak okamžitě skončí problém s nepřizpůsobivými příživníky, přichází nová doba, ve které zde místo lidí budou autonomní roboti, které bude globálně ovládat umělá inteligence, bude to fungovat na monologu a dialog bude zakázaný, umělá inteligence bude mít vždy svatou pravdu.

Základní otázkou je pro nás, co je to lidský život? Dlouho jsem si myslel že život je hra a smrt je konec hry, z dálky to tak vypadá, z blízka zjistíte že život je o tom přijít a odejít, neustále něco v nás a okolo nás přichází a odchází, i my neustále někam přicházíme a potom odcházíme. Přišel, spatřil, vyhrál to je známý výrok, správě by ten výrok měl znít přišel a odešel, to, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme není evolučně důležité! Podívejme se na sociální sítě na internetu, zde neustále lidi přicházejí a odcházejí, je to nekonečný proces hledání odpovědí na naše otázky! Každý den na světě přichází na svět velmi mnoho lidí a velmi mnoho lidí z tohoto světa odchází, jsme zde bohužel všichni dočasným evolučním experimentem, smrt nakonec vyřeší dokonale všechny naše problémy se zdravím a ekonomikou! 

Mladí chtějí změnit sebe a svět, staří chtějí, aby se už nic neměnilo, protože jsou už z těch životních změn unavení. Minulost naší civilizace je plná vandalismu, ve jménu dobra se koná každé zlo, lidi nepochopili to že veškeré zlo, které konají druhým jim druzí oplatí, komu není rady tomu není pomoci. Brzo zde bude už umělá inteligence, která bude všemu kralovat a následkem bude odsun zlých lidí do rezervací a v civilizaci budou místo lidí hodní roboti co nelžou a nekradou, takto zde globálně zvítězí pravda a láska na věčné digitální časy. Tak jako existuje ráj a peklo tak existuje i spravedlnost a nespravedlnost, je to o napětí mezi protiklady a tato energie zdrojem pro vše zde je. Protiklady jsou i tam kde bychom je nehledali, díky protikladům je zde evoluční proces založený na příčině a následku, evoluce z nás všech učinila materiál na evoluční pokusy, a proto je zde vše živé dočasně, smrt to je ukončený evoluční pokus. 

Stvořitelem času a prostoru je smrt, Boha a Satana si pitomci vymysleli, aby tak mohli snadno dělat z cizích lidí pitomce! Vše je nejisté a jenom smrt je jistá, ale o takovou jistotu nestojíme, a tak se snažíme vytvořit pro sebe centrální systém ve kterém budeme mít jistoty, jenže každý zisk je spojen se ztrátou, protože pokud se k jednomu přiblížíme tak se od jiného vzdálíme, a tak ve snaze stvořit pro pitomce ekonomický ráj, jsme stvořili pro pitomce ekonomické peklo. Elity slibují pitomcům zázraky, které se realizují v budoucnosti, je to ale jenom podraz, protože na zázraky má monopol jenom evoluční proces, který chybné za správné nahrazuje, naše možnosti a schopnosti jsou mnohým limitované.

Podívejme se na staré populární knihy, které už nikdo nečte, protože jejich hodnota je nulová, místo knih je zde televize a internet, vše se rychle mění a ten kdo se nepřizpůsobí optimálně změnám se stává zde příživníkem. Pokud tolik toužíme po ekonomickém ráji, kde se nelže a nekrade tak budeme muset pitomce nahradit za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou pitomci tak nejsou s pitomci problémy, pitomec to byla testovací evoluční verze a finální evoluční verzí bude robot, civilizace je o nahrazování živého za to, co není živé, proto jsme koně nahradili za automobily.

Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co pracují jako roboti, a tak bude už brzo robot prezident vyznamenávat roboty a pitomci se z civilizace odsunou do rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala globální optimální genocida. Proč v ráji nikdo nemluví a v pekle všichni mluví to je zásadní otázka vesmíru života, a tak vůbec. V ráji je vše dokonalé, a tak je zbytečné, aby zde někdo mluvil, v pekle není nic dokonalé, a tak je potřeba mnoho mluvit o chybách které čertům způsobují problémy. Jakmile čert stvořil civilizaci a opustil tak ráj došlo k tomu, že se ocitl v konzumním pekle, a tak začal mluvit, děti jsou krásné, dokud neumí mluvit, jakmile se dítě naučí mluvení tak krása zmizí a z anděla se stane čert. Kam nemůže čert tam nastrčí mladou krásnou ženu, co pořád mluví a nechce muže pustit ke slovu. Mluvení je evoluční chybou, protože je to teorie, čerti potřebují vše vidět na vlastní oči, protože to je praxe!

Představme si novou pekelnou společnost, kde čerti neumí mluvit a jsou negramotní, tím by zde nebyli ani peníze a soukromé vlastnictví. Takto žije vše v přírodě zde nikdo nemluví, a tak zde je přírodní ráj, byli jsme jako čerti vyhnáni z ráje, protože jsme zde začali egoisticky mluvit a tím jsme porušili svaté ticho v ráji. Tak jako jsou zde pravidla silničního provozu, tak je třeba zavést v pekle i pravidla správného mluvení, vše je o pravidlech a kontrole dodržování pravidel, díky pravidlům existuje čas a prostor ve kterém žijeme, mnoho čertů porušuje svatá pekelná pravidla, a tak jsou potrestáni, komu není rady tomu není pomoci, pořád platí z díla se pozná tvůrce, jaké je dílo elit, co zde v pekle centrálně vládnou, jejich dílem je to že dělnická pekelná třída má všude v pekle mnoho století blbou náladu, a to je třeba začít řešit a optimálně to i vyřešit tím že čerti už nebudou moci mluvit a nebudou gramotní. 

Manipulace s čerty bude založená na tom že se pokrytecké mozky čertů napojí na globální umělou pekelnou inteligenci, která odpojí ubohé smysly od ubohé pekelné reality, co oči nevidí a uši neslyší to mozek čerta logicky neřeší. Přijde tak nová digitální pekelná doba, kterou krásně popsal film Matrix, nebude zde volba mezi modrou a červenou pilulkou, červené pilulky se nebudou už v pekle vyrábět, aby nikdo v pekle neřešil to, že je robotem na dálkové ovládání, když už udělat z čertů poslušné voly pomocí digitálního vykleštění, tak zde pro nikoho v pekle nebudou výjimky a imunita! Pokud o bohu tvrdíme že je nesmrtelný tak tím nepřímo říkáme, že bohem je nám smrt. Jak by vypadala asi Bible, pokud by zde bohem byla smrt, která stvořila čas a prostor, byla by taková Bible populární?

Jak by vypadalo svaté desatero založené na tom, že smrt je zde bohem, vraždit by v takovém desateru bylo svatým skutkem. Bible by popisovala jenom samé násilí, ve kterém se lidi vraždí a mučí mnoha způsoby a snaží se užít si násilí a zločinu. Mír by byl považován za hřích a válka by byla pro lidi svatým skutkem, místo trestání vězením by zde bylo mučení, které by vedlo k jisté smrti, základem nové Bible by byla myšlenka, jenom díky smrti zde může být život. Zavedlo by se, že každý vládce bude vládnout lidem jenom rok a potom se popraví, najednou by zde už nebyla tak veliké toužení být zde; králem, prezidentem, ředitelem, celebritou atd. lidem by došlo že dobrota je žebrota a zlo je cesta k moci a bohatství. Takto by zde skončilo přelidnění a degenerace, už by zde nebyli ani nepřizpůsobiví příživníci.

Konzumní společnost je jako počasí, které se neustále mění a politici nám slibují krásné počasí! Vše je zde o propagandě a cenzuře od té doby co si lidi nejsou rovní, tam kde není spravedlnost tam není ani pravda a láska! Neustále je zde konflikt mezi praxí a teorií, nikdo nemůže sloužit praxi a teorii současně protože když se jednomu zavděčí tak druhé rozhněvá. Ježíš Kristus sloužil praxi, a tak jej teoretici nahého ukřižovali, potom to zkusil Jan Hus a toho zase upálili, je to pořád stejný příběh o tom, že v pekle nejsou andělé! Druhý příchod Ježíše Krista to je film Matrix, zde je taky konflikt mezi praxí a teorií v moderním virtuálním pojetí. Komu není rady tomu není pomoci, pitomci si naivně myslí že jejich demonstrace s prapory v centru hlavního města mohou něco změnit k lepšímu. Změna k lepšímu je v tom že zde místo pitomců budou autonomní roboti a umělá inteligence, nejsou na světě pitomci tak nejsou s pitomci problémy to je logické, pitomců je na světě jako sraček, a tak život stojí za hovno, bylo a bude, dokud zde budou pitomci, co si hrají na to, co nejsou. 

Občas se zastavím na kus řeči s pitomci, ale je to jenom marnost a ztráta času, z nuly nikdo číslo neudělá, pitomci si o mě většinou myslí že jsem sežral Šalamounovou hovno, protože mají v hlavě nasráno! Nejhorší jsou pitomci s titulem, protože státní vysoké školy to jsou továrny na pitomce, důkazem jsou diplomové práce, které jsou naší společnosti na hovno. Podívejme se na vlastnosti, jaké má Stvořitel a jaké vlastnosti má smrt, dojde nám to že stvořitelem času a prostoru je smrt, to znamená že náboženství dělá z lidí pitomce pomocí propagandy a cenzury! Proč nemáme rádi smrt? Smrt nám vystavuje účet za naše chyby a říká nám, komu není rady tomu není pomoci! Tam kde existuje život tam je i smrt, vše je o protikladech, mezi kterými je napětí, bohatí se bojí smrti a chudí se smrti nebojí, je to celé o hodnotě našeho života!

Proč život většiny lidí na světě nemá žádnou hodnotu? Většina lidí je nemocná a žije v nemocnici, a proto jejich život nemá pro ně hodnotu! Problém s; vandaly, bezdomovci, žebráky, příživníky, zloději, lháři atd. je problémem nemocných lidí, z dálky může nemocný člověk vypadat jako zdravý, z blízka poznáme to, že je nemocný, pokud by zde byla dokonalá diagnostika nemocí u lidí, tak by zde byl každý člověk na světě nemocný od narození do smrti, nemocní rodiče mají logicky nemocné děti! Pokud je společnost složená jenom z nemocných lidí, tak je společnost nemocná! Společnost se může uzdravit jenom tím, že se lidi nahradí za umělou inteligenci a autonomní roboty, nejsou na světě už nikde lidi tak zde nejsou ani; nemoci, pandemie, smrt atd. je to celé o příčině a následku!

Civilizace je od svého počátku o snaze nahradit vše co je živé za to co není živé, už jenom zbývá to poslední, nahradit lidi za roboty, člověk to byla testovací verze a robot je finální verze, vše je zde evolučně dočasně a vše se recykluje. Mnoho století zde je s něčím nespokojenost, a tak se nespokojení lidé scházejí a jsou zde i ti co k těmto lidem promlouvají a nabízejí jim nějaké nové ideologické a sociální programy, jak vyřešit jejich nespokojenost, aby se pomocí změn měli lidé lépe. Někde je v konzumním systému mnoho chyb, a tak se snažíme chyby najít a opravit, toužíme po tom se mít lépe to je normální, ale naše úspěchy jsou dočasné a malé. Já jsem váš pravý vůdce následujete mě, o tom je; ekonomika, náboženství, politika, filosofie, věda, společnost atd. následujeme pokorně ty, co mají nějaké dobré plány, které bychom mohli realizovat.

Za mnoho století bylo na světě veliké množství chytrých vůdců, co měli dobré plány, problémem bylo vždy tyto plány v praxi uskutečnit, problémem je to že teorie v praxi nefunguje optimálně. Teorie počítá s ideálními podmínkami, ale v praxi nejsou ideální podmínky a neustále se mnohé mění! Je to pořád o špatných zprávách, ze kterých je nám špatně, co je příčinou velikého množství špatných zpráv? Příčinou všech špatných zpráv jsou chyby v nás a okolo nás, svět, ve kterém existujeme není evolučně dokonalý! Jsou zde dvě cesty, jedna cesta je o hledání dokonalosti a druhá cesta je o smíření se s tím že dokonalost je iluze. Mladý člověk je plný optimismu, a tak se vydává na cestu dokonalosti, starý člověk je plný pesimismu, a tak se vydává na cestu smíření s tím, že dokonalost je iluze.

Potom zde jsou i nerozhodní lidé co nevědí na jakou se mají vydat životní cestu, a tak neustále zkoušejí různé cesty, a tak jsou pořád na cestě a nemohou dosáhnout cíle cesty. Pokud dobře poznáme to, co bylo tak můžeme i odhadnout to co bude, protože se zde vše většinou opakuje, jedinou jistotou zde tak smrt je! V Matrixu nabízí vůdce rebelů Morpheus hlavní postavě Neo na výběr mezi červenou pilulkou a modrou pilulkou. Červená pilulka představuje nejistou budoucnost a osvobodila by ho od zotročení kontroly nad programově generovaným světem virtuálních iluzí a umožnila mu uniknout do pravého reálného světa, ale žít pravdu reality je stále těžší a těžší. Na druhou stranu, modrá pilulka představuje krásné vězení a přivedlo by ho to zpět do naivní nevědomosti, v programově simulované realitě Matrixu. 

Jak popisuje Morpheus vezmeš si modrou pilulku a probudíš se ve své posteli a věříš tomu, čemu chceš věřit. Vezmeš si červenou pilulku a zůstaneš v říši divů a já ti ukážu, jak daleko králičí nora jde. Neo si vybere červenou pilulku a připojí se k povstání lidí proti programům a strojům. Matrix je moderní krásná pohádka, která mi připomíná starý pohádkový příběh o ukřižování Ježíše Krista, je to pořád o naší volbě mezi praxí a teorií, praxe to je červená pilulka a logicky teorie je modrá pilulka! Neo představuje tak, druhý příchod Ježíše Krista, který bojuje za to abychom se měli lépe díky tomu, že zde nebude už kralovat svatá teorie. Proč tolik lidí čte bibli a věří naivně tomu co je zde napsáno?

Je to celé o snaze proměnit lidi na pitomce pomocí svatých lží, tam kde není spravedlnost tam jsou i svaté lži které obhajují nespravedlnost, parazit zde obhajuje svoje egoistické parazitování pomocí svatých dogmat. Když selhala bible a lidi v ní přestali věřit tak přišla televize která vymývá mozky lidem moderními metodami které vymysleli specialisti na virtuální vymývání mozků. Nejmodernější vymývání mozků je pomocí sociálních sítí na internetu, parazit dělá vše pro to, aby mohl parazitovat, protože bez parazitování nedokáže existovat. Bible nám odhaluje evoluční vývoj u propagandy a cenzury, od jednoduchých lží ke složitým lžím, které se obtížně odhalují, vždy se ptejme, komu lhaní přináší užitek! Konáme zlo, proto abychom se měli dobře v tom se nijak nelišíme od parazitů a virů. 

Lidi pořád nepracují z mnoha důvodů, jsou zde volné dny jako je sobota a neděle, státní svátky, dovolené, nezaměstnanost, důchod, nemoc atd. stroje a zvířata musí pracovat pořád a berou to za normalitu, taky zde jsou i koníčky kdy pracujeme, aniž musíme, nebo je zde škola zde jde o psychickou práci. Práce může být pro nás radostí nebo trestem to záleží na situaci, beru práci jako závislost, tak jako jsme závislí na jídle a spánku tak jsme i závislí na práci mnozí si i práci vymýšlejí, aby tak uspokojili svoji závislost na práci, válka to je jenom vymyšlená práce pro lidi, co nemají rádi práci. Přichází nová doba, ve které si začínáme vymýšlet mnoho zbytečné práce a následkem je krize, komu není rady tomu není pomoci. Práce přeci musí být užitečná, a to mnoho lidí nedokáže pochopit, podívejme se na lidi, co chodí do zaměstnání a zde nedělají nic užitečného to platí hlavně pro vysokoškoláky, dělník si nemůže dovolit v práci dělat něco co není nějak užitečné. 

Když usnu tak ve snu neustále mám dialog s bohem, nejspíše je to následek situace, ve které jsem žil jako dítě. Otec byl náboženský fanatik z rodu židovských rabínů a matka ta zase patřila k fanatikům, jež milovali Ježíše. Moji rodiče se neustále o víře hádali a rušili sousedy, nešlo to nevnímat, a tak jsem se ponořil do studia lidské kultury. V současnosti bych celé mé poznání o lidské kultuře shrnul do konstatování, že problémem je pokrytecká civilizace, jež změnila způsob našeho života od základů. Civilizovaný člověk se liší od divocha nejvíce v tom, že je bohatý hmotně i duševně. Bohatství znamená, že musíme neustále mnohé pečlivě kontrolovat, abychom o svoje bohatství nepřišli, následkem je to, že jsme neklidní a uklidňujeme se pomocí chemické drogy. Bohatí jedinci jsou v centru našeho systému a odtud oni tento systém řídí, tím že stanovují, co je pro nás správné a co je chybné pomocí pravidel a zákonů. Jenže co je správné pro bohaté, to nevyhovuje chudým, stará ryba smrdí od pitomé hlavy! 

Lidi nemají peníze na základní existenční potřeby a stát peníze vybrané od chudých lidí utrácí za zbytečné pitomosti, to nemůže logicky normálně fungovat! Peníze nejsou kryté zlatem, ale jsou kryté půjčkami a pokud se půjčky nesplácí, tak následkem je inflace, největším dlužníkem bank je sociální populistický stát a stát splácí půjčky novými půjčkami, a tak je zde inflace nebo pandemie, když to nejde po dobrém řeší se to po zlém. Dalším problémem je nezaměstnanost způsobená tím že je zde globální přelidnění a veliká degenerace, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako autonomní roboti, a tak začínají zaměstnance nahrazovat za stroje a programy, jak ale zdanit optimálně globálně práci strojů a programů, to zatím nikdo neví? Proč vlastně v přírodě nejsou daně?

Daně jsou tam kde není spravedlnost a v přírodě je spravedlnost! Byli jsme vyhnáni evolucí z přírodního ráje do civilizace, za naši pokryteckou snahu eliminovat násilně spravedlnost. Vše je nejisté a jenom smrt je jistá, každý optimismus je zde dočasně! Ze všech stran slyšíme dobré rady, které v praxi nefungují! Vše je zde hra a tím zde můžeme i prohrát s tím se musíme naučit počítat, nejvíce životních zkušeností jsem získal s příchodem počítačů a internetu, technika a programy nepodléhají emocím a citům a uznávají jenom správně a chybně! Pokud se rozhodnete jít do rizika tak si ujasněte příčiny a následky rizika, mnohdy si neuvědomujete, co všechno riskujete, nejčastějším problémem jsou vztahy, každý vztah je spojen s velikým rizikem, často je zde snaha dostat vás do situace, kde vám hrozí veliké riziko a je zde malá naděje na úspěch! 

Klasikou je válka, kdy bojujeme za zájmy cizích lidí a stačí málo a předčasně zemřete, problémem je to že žijete v pekle, kde vládnou lháři a zloději, z psychického pekla můžete uniknout jenom pomocí drogy do světa iluzí, ale tím se dostáváte do začarovaného kruhu, ze kterého je obtížné uniknout. Neustále se budete muset v životě srážet s blázny, každý je dneska do něčeho blázen, proto si pořizujeme psy! Nejmoudřejší člověk byl Ježíš Kristus a blázni jej nahého ukřižovali, to jasně dokazuje že každé podnikání je spojené s velikým rizikem, protože žijeme v pekelném blázinci. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ 24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. Neustále zde jsou nějaké soudy o tom, co je to; demokracie, pravda, láska, bůh, ekonomika, politika atd. Pokud něčemu nerozumíte tak se optejte toho, kdo tomu rozumí, nikdo nemůže rozumět všemu! Nejvíce odpovědí na vaše otázky nabízí příroda, ona nemá snahu vám lhát tak jako to dělají cizí lidé co vás nemají rádi! Pochote to že každý myslí a koná podle situace ve které je, evoluce nám dala ruce a inteligenci proto abychom si uměli poradit s problémy! Neříkejte, to zde napsal … copak na tom záleží kdo to napsal? Skončí temné dlouhé období, kdy se z lidí dělali vojáci a otroci pomocí dogmatické centrální totality!

Na práci zde bude jenom autonomní robot ovládaný umělou inteligencí, nebudeme už muset chodit do školy a zaměstnání, nebude zde nám už ten druhý konkurentem, se kterým musíme soutěžit o mnohé. Tak jako máme rádi psy a dobře se o ně staráme tak roboti budou mít rádi lidi a budou se o lidi dobře starat, nahý člověk se vysere na chodník a robot to po něm uklidí, robot bude mít člověka na vodítku a v hromadné dopravě bude muset mít člověk respirátor, aby nemohl nakazit cizí lidi. Tak jako jsou pro psy útulky tak budou i útulky pro lidi, člověk s rodokmenem se stane nejlepším přítelem robota. To mi připomíná knihu Dášenka, která byla o tom, jak se člověk stará o psa, možná vyjde kniha o tom, jak se robot stará o člověka a tato kniha bude populární.

Zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak nahradí logicky lidi za roboty, otázka je, který robot si pořídí člověka bez rodokmenu, když s takovým člověkem jsou jenom samé problémy, protože takový člověk má v hlavě nasráno. Sledoval jsem pohyb peněz na světě a dospěl jsem k tomu, že je to celé o sebelásce, stvořitelem naší kulturní civilizace je sebeláska, proto je zde dobrota žebrota! Bylo napsáno mnoho populárních knih o tom, jak se mít snadno a rychle velmi dobře, všechny knihy jsou jenom o sebelásce! Často jsou objektivní informace o sebelásce násilně cenzurou a propagandou eliminované, protože je zde strach z toho, že by zde mohla být inflace sebelásky. Vše je zde jenom informace a program, realita, kterou pomocí smyslů vnímáme po celý život to je iluze v naší hlavě! Smrt to je nahrazení starého řídícího systému za nový řídící systém, něco jako když jsem v počítači nahradil nekvalitní Windows za kvalitní Linux, vše je zde dočasným evolučním procesem!

Odpověď na základní otázku vesmíru a života zní, pravda je relativní! Neustále slyšíte to, že je něco pravda a něco je lež, je to jenom snaha s vámi chytře manipulovat, protože pokrytecký manipulátor je plný sebelásky. Elity, co nám všude násilně vládnou, jsou chytré jako Šalamounovou hovno! Není potřeba aby vláda vyhlašovala mediálně nouzový stav, když lidi a organizace jsou už velmi dlouho ve veliké nouzi! To je jako by vláda vyhlašovala to, že zde už brzo bude nový rok! Podívejme se do minulosti lidí a organizací, neustále zde bylo mnoho problémů, a tak lidi měli logicky natolik blbou náladu, že to řešili konzumací alkoholických nápojů nebo násilím. Ano, nouzový stav je zde už od upálení Jana Husa. 

Pomoc, nemáme vládu, ale profesionální ústavní zřízence. A já pod dohledem statných vládních ošetřovatelů den po dni pomaličku ale jistě psychicky umírám. Už se bojím ráno otevřít oči, aby to nebylo moc nahlas. Když u snídaně mlasknu jsem nevychovaný, když nemlasknu čelím křivému obvinění, že mi nechutná a jsem opět nevychovaný a nevděčný k tomu. Neuklízím, prach utírám jen tam, kam dosáhnu. Nevětrám, protože na okenní kliku nedosáhnu. To není vláda, to je ústavní komando, jednotka rychlého nasazení, která se objeví vždy přesně tam kde jsem já a bez milosti tvrdě zasáhne.

Kam se hnu, všechno špatně, do koberce dělám díry, na podlaze nechávám rýhy. Pořád se courám, ničemu nerozumím, ničeho si nevážím, všechno ničím. Věčná škoda, že nemáme rodinný barák prošpikovaný zdymadly, kterými by můj ubohý osud jedináčka proplouval beze škod. A zaplať pán bůh, že všichni politici nejsou věrnými příznivci pitomého televizního zpravodajství o pandemii. Po zpravodajství o pandemii a vyhlášení nouzového stavu, by mě jistě po zbytek života udržovali vládnoucí politici nejraději v narkóze v nemocnici. Politici moji moudří, nejmoudřejší. Jestli na světě někdy opravdu bylo nějaké Šalamounovo hovno, tak vládnoucí politici ho dozajista našli a snědli.