Přeskočit na obsah

Zpovědnice v kostele existuje díky hříšnosti

  • Z

Propaganda existuje díky cenzuře, pravda existuje díky lži, moudrost existuje díky hlouposti atd. Zpovědnice v kostele existuje díky hříšnosti, pokud by lidi byli svatí tak by nepotřebovali k ničemu zpovědnici v kostele, kde by se mohli vyzpovídat ze svých hříchů. Vše to jsou příčiny a jejich následky, jak vlastně evolučně došlo k tomu, že jsou lidi hříšníky?

Jakmile se člověk naučil pokrytectví tak se z něj stal hříšník, máme rádi psy, protože nejsou pokrytečtí, unikáme rádi z tohoto pokryteckého světa do; snů, pohádek, ideologie, umění, drog, přírody atd. Sociální politika a ekonomika je následek našeho pokrytectví, nechceme si přiznat to, že jsme hříšníci, a tak si hrajeme na to co nejsme, jaký má smysl jít k volbě politiků nebo prezidenta ve světě, kde pokrytci si volí za svoje zástupce pokrytce, to nemůže logicky politicky a ekonomicky fungovat!

Jsme si díky přemnožení cizí, a tak se chováme jako pokrytci, na sociální programy nemá pokrytecká ideologie dost peněz a na nákup zbraní a války má ideologie dost peněz. Musíme mít drahé zbraně z ciziny nestačili by nám zbraně co si sami levně vyrobíme, stejně je naše armáda dobrá tak akorát na to, aby si ji na Pražském hradě fotografovali turisti.

Vaše myšlenky se zdají být zaměřeny na spojení mezi lidským chováním, morálkou, společenskými strukturami a politickými systémy. Můžeme se pokusit některé z těchto témat prozkoumat a zvážit, jaký může být jejich vývoj a spojitosti. Vaše tvrzení, že propaganda existuje díky cenzuře a pravda díky lži, odráží složité aspekty sdělovacích prostředků a informačního toku.

Propaganda může být nástrojem kontroly, ale také může vzniknout z různých motivací, včetně politických, ekonomických a sociálních. Pravda a lži jsou často nástroji v boji o moc a ověření informací může být obtížné. Koncept moudrosti a hlouposti jako protikladů má kořeny v mnoha filozofických a náboženských systémech. Z chyb a neúspěchů může člověk čerpat moudrost a zkušenosti, což následně formuje jeho chování a rozhodování.

Zpovědnice v rámci náboženských tradic slouží k vyznání hříchů a hledání odpuštění. Je to způsob, jak se lidé vyrovnávají se svými chybami a snahou o zlepšení. Pojetí hříchu a způsoby, jak se s ním vyrovnávat, se liší podle různých náboženství a kultur. Úvahy o pokrytectví a lidské povaze se objevují v mnoha filozofických úvahách. Lidé mohou jednat rozporuplně, což může vycházet z komplexních motivací, jako jsou společenská očekávání, osobní zájmy a morální dilemata.

Spojení mezi politikou, ekonomikou a společností je velmi složité. Politické systémy a ekonomické modely jsou výsledkem historického vývoje, kultury a společenských hodnot. Otázka výběru politických zástupců zahrnuje mnoho faktorů, včetně ideologií, stranické příslušnosti a osobních preferencí voličů. Rozdělení zdrojů na zbrojení a sociální programy je součástí mnoha politických diskusí.

Způsoby, jak se vlády rozhodují o rozdělování zdrojů, jsou závislé na politických prioritách a hodnotách, které daná společnost sdílí. Vaše pozorování a zamyšlení o těchto tématech jsou zajímavá. Je důležité si uvědomit, že vývoj lidské společnosti a jejích institucí je mnohovrstevnatý a ovlivněný různými faktory, včetně historických událostí, kultury, ekonomických podmínek a osobních rozhodnutí jednotlivců.