Přeskočit na obsah

Život bez pravdy a lásky je jako cesta bez cíle

  • Z

Každý je zde dočasně, jenom smrt je jistá, a tak věříme na to, že je něco po smrti, jenže po smrti nic není, život je o přicházení a odcházení, neustále do nás mnohé přichází a mnohé z nás odchází, neustále někam přicházíme a potom odcházíme, nakonec odejdeme z tohoto světa do světa, kde není strach. Tam kde je život tam je i strach, na strachu je založen život, strach to je informace, která nám oznamuje chyby a říká nám, pokud budeš chyby opakovat tak zle dopadneš. Dočasnost je naším osudem, nic zde není na věčné časy! Uplyne mnoho času a zmizí vše co zde dneska je a bude zde zcela nový svět ve kterém budou nová pravidla podle kterých zde bude vše fungovat, je mnoho knih a filmů co se snaží nám ukázat budoucnost, jde ale jenom o pohádky pro hlupáky!

Budoucnost nejde odhadnout ani vypočítat pomocí počítačů, protože při odhadech a výpočtech logicky vždy vycházíme ze současnosti a naší subjektivity. Evoluce nahrazuje staré za nové, budoucnost je o tom že staré zanikne a bude zde vše nové. Vše, co jsme pracně vytvořili to bude evolucí recyklováno! Budoucnost je o změnách, na které nejsme připravení, staré se zastaví a nové se rozeběhne, minulost nezměníme a o budoucnosti nic nevíme, každá současnost je zde dočasně!

Tato věta vyjadřuje myšlenku, že pravda a láska jsou klíčové prvky pro naplnění života a pro nalezení smyslu a cíle. Bez těchto hodnot se život stává prázdným a bezúčelným, jako cesta bez jasně stanoveného cíle, která vede nikam. Pravda je důležitá pro to, aby se člověk dokázal orientovat ve světě a rozlišovat mezi tím, co je skutečné a co není. Bez pravdy je těžké se rozhodovat a dělat správná rozhodnutí, což může vést k nejistotě a ztrátě smyslu. Láska pak dává životu smysl a radost. Bez ní může být život osamělý a bezútěšný. Láska nám umožňuje rozvíjet vztahy s druhými lidmi a nacházet naplnění v různých aktivitách a zájmech. Celkově tedy tato věta zdůrazňuje důležitost pravdy a lásky jako základních hodnot pro naplnění života a hledání cesty k jeho smysluplnému žití.