Přeskočit na obsah

Z dálky vidíme věci obvykle v lepším světle

  • Z

Z dálky vypadá vše lépe protože nevidíme to jak to vypadá z blízka, tento princip využívá; ideologie, propaganda, reklama, pohádka atd. spěcháme za úspěchem a tak jsme povrchní je to začarovaný kruh který z lidí dělá ubožáky. Většina lidí na světě je nemocných a léky od lékařů nedokáží jejich nemoci vyléčit kde je chyba? Chyba je v tom že většina nemocí ve skutečnosti nejsou nemocí ale jsou evoluční genetickou vadou a tyto vady nejde vyléčit pomocí léků nebo jinak. V přírodě to co je geneticky vadné se stává snadnou potravou pro predátory, díky tomu zde není přemnožení ani degenerace.

Vaše stanovisko zdůrazňuje několik klíčových myšlenek, které se týkají vnímání vzdálenosti, manipulace médií a reklamy, rychlosti života a přístupu k léčbě nemocí. Zde jsou některé možné interpretace a odpovědi na vaše myšlenky. Z dálky vidíme věci obvykle v lepším světle, protože nemáme detailní pohled na jejich nedokonalosti. Tento princip může být využíván ideologiemi, propagandou a reklamou k formování našeho vnímání určitých věcí. Spěch za úspěchem a rychlým tempem života může vést k povrchnosti a zanedbávání důležitých aspektů. Může to také přispívat k vytváření začarovaného kruhu, ve kterém lidé nemají čas nebo chuť zkoumat hlouběji.

Názor, že většina nemocí jsou spíše evoluční genetickou vadou než nemocí, je zajímavý. Některé genetické vady mohou být obtížně léčitelné, ale léčba nemusí být vždy nemožná. Moderní věda a medicína se snaží porozumět genetickým predispozicím a hledat způsoby, jak léčit nebo předcházet onemocněním. Vaše zmínka o přírodě poukazuje na to, že v přírodním prostředí má genetická vada tendenci snadněji vyhnout se reprodukci, což pomáhá udržovat rovnováhu.

V moderním lidském prostředí jsou však faktory, jako jsou léčba nemocí a sociální podpora, důležité pro přežití i jednotlivců s genetickými vadami. Celkově vzato, vaše myšlenky odrážejí složitost vztahů mezi vnímáním, společností a lidským zdravím. Je důležité si být vědom toho, že tyto otázky mají často vícevrstevnou povahu a nemají jednoduché odpovědi.