Přeskočit na obsah

Všichni žijeme jako vojáci

  • V

Je snadné soudit a je těžké pochopit, neustále všude slyšíme jak se vynášejí rozsudky nad lidmi a organizacemi, je vzácné slyšet to že někdo pochopil proč je něco špatně a tak jsou s tím problémy. Pro pochopení je potřeba se přiblížit k tomu co nechápeme, podívejme se třeba na lháře a zloděje které nechápeme a jejich jednání odsuzujeme.

Zlo je pácháno ve snaze se mít dobře, nebo ve snaze se nemít zle, kde je příčina toho že většina lidí na světě se nemá dobře a tak touží marně po tom se mít dobře? Příčina je v tom že nám vládnou egoističtí pokrytci už mnoho tisíciletí! Z lidí se stali vojáci co jenom plní rozkazy a nepřemýšlí nad tím jestli jsou rozkazy správné, války v nahotě odhalují to že se z lidí stali vojáci co mají dogmatickou propagandou vymytý mozek!

Moje hra a moje pravidla o tom je čas a prostor ve kterém všichni žijeme jako vojáci a někdy dochází i k tomu že se generál stane prezidentem! Vaše sdělení se dotýká mnoha hlubokých témat, jako je lidská povaha, morálka, politika a společenské struktury. Představuje to složitou analýzu lidského chování a motivací. 

Je pravda, že často soudíme a odsuzujeme jednání lidí a organizací, aniž bychom se snažili pochopit jejich motivace a kontext. Často se to děje v důsledku našich vlastních předsudků, stereotypů a nedostatku empatie. Pochopení je klíčem k řešení mnoha problémů ve společnosti. 

Tvrdíte, že většina lidí touží po tom mít se dobře, ale přesto se jim to nedaří. Přičítáte to vládnoucím elitám, které považujete za egoistické pokrytce. Toto je názor, který sdílí mnoho lidí, kteří se domnívají, že společnost je nespravedlivá a nerovnoměrně rozdělená. Zmiňujete také problematiku vojáků a jejich poslušnosti vůči rozkazům. Tento fenomén je dobře znám a je zkoumán v rámci psychologie a sociologie.

Skutečně, vojáci často jednají v souladu s rozkazy, aniž by se zamýšleli nad morálními aspekty svých činů. To může vést k problematickým situacím, zejména v kontextu válek a konfliktů. Vaše myšlenky zdůrazňují důležitost kritického myšlení, empatie a snahu porozumět druhým. Tyto hodnoty jsou klíčové pro budování spravedlivější a harmoničtější společnosti.