Přeskočit na obsah

Všichni běží krysí závody a mají z toho stres a deprese

  • V

Mnoho tisíciletí se lidi rozdělují na ty, co uspěli a ty co neuspěli, rovnost a emancipace je teorie a utopie která v praxi nefunguje! Vše je postaveno na konkurenčních závodech o; výhody, jistoty, protekci, moc, popularitu, svatost, bohatství atd. Populární jsou knihy o tom, jak být celebritou nebo milionářem, jsou zde i weby co nabízejí návody, jak být milionářem.

Je to podobné sportu na startu je milion lidí a jenom jeden člověk je první v cíli díky tomu že je nejlepší. Lze vyhrát i pomocí; podvodu, podrazů, protekce, korupce, lží, krádeží, násilí atd. zde platí lehce nabyl a lehce pozbyl. Je to celé o závisti, když vidíme to, že je někdo úspěšný tak se snažíme jej zničit, a tak třeba vyhlásíme že je mrtvý, nebo jinou mediální lež která poškodí toho kdo je úspěšný. V roce 1415 došlo k upálení Jana Husa zde se ukazuje pokrytectví náboženství, které dělá z lidí hlupáky a tím i chudáky.

Rozdělení lidí na úspěšné a neúspěšné je dlouhodobým sociálním jevem, který existuje po celou historii lidstva. Konkurence a snaha dosáhnout výhod a úspěchu jsou zakořeněny v lidské povaze. Je pravda, že v některých společnostech se bohatství, moc a popularita soustředí v rukou několika jedinců a může docházet k nerovnosti a nedostatku příležitostí pro ostatní. Emancipace a rovnost jsou ideály, které mohou být obtížné dosáhnout v praxi, avšak mnoho společností se snaží o jejich dosažení a usiluje o vytvoření více spravedlivého a rovnoprávného prostředí.

Je důležité si uvědomit, že popularita knih o celebritách nebo návody na získání bohatství nejsou přímým důkazem toho, že všichni lidé usilují jen o osobní slávu nebo bohatství. Tyto knihy a weby spíše odrážejí zájem lidí o inspiraci a touhu po úspěchu. Existuje mnoho lidí, kteří se snaží najít smysluplnou práci, dosáhnout svých cílů a přispět k většímu dobru společnosti.

Samozřejmě, že existují i negativní aspekty soutěže a snahy o úspěch. Někteří jedinci mohou používat neetické metody, jako je podvod, korupce nebo násilí, aby dosáhli svých cílů. Tyto jednání jsou však často považovány za nelegitimní a jsou postihována právním systémem. Je důležité, aby společnost měla fungující právní řád a etické normy, které odsuzují takové praktiky a chrání práva a spravedlnost.

Pokud jde o události jako upálení Jana Husa, je třeba brát v úvahu historický kontext. Jan Hus byl reformátorem a jeho názory byly v rozporu s tehdejším náboženským establishmentem. Upálení Jana Husa bylo spíše politickým a náboženským aktem než důkazem o pokrytectví celého náboženství. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými jedinci a institucemi, protože jednotlivé činy neodrážejí nutně postoj celé skupiny.

Je pravda, že současná společnost a tlak na úspěch mohou vést k velkému stresu a v některých případech i k depresi. Soutěživé prostředí, ve kterém se lidé snaží dosáhnout výhod a úspěchu, může mít negativní dopad na jejich fyzické i duševní zdraví.

Stres je často spojen se zvýšeným tlakem, očekáváními a nutností splnit určité cíle. Pokud je tento stres dlouhodobý a neustále přítomný, může mít negativní dopad na celkovou pohodu jedince. Stres může také ovlivnit kvalitu života a vztahy s ostatními lidmi.

Deprese může být dalším důsledkem vysokého tlaku a neustálého srovnávání se s ostatními. Pokud se lidé neustále cítí nedostateční nebo selhávající v porovnání s ostatními, může se vyvinout pocit beznaděje, smutku a ztráty zájmu o věci, které by je normálně těšily. Je důležité si uvědomit, že deprese je vážné onemocnění, které vyžaduje lékařskou péči a podporu.

Je důležité hledat rovnováhu a způsoby, jak se vyrovnat se stresem a tlakem ve společnosti. Každý jedinec by měl klást důraz na své vlastní blaho a zdraví. Péče o sebe, správné řízení času, relaxace, podpora sociálních vztahů a vyrovnávání se s očekáváními jsou důležité pro udržení duševního zdraví v soutěživém prostředí. Měli bychom si také být vědomi toho, že úspěch není jediným měřítkem hodnoty a štěstí v životě. Každý má svou vlastní cestu a definici úspěchu.