Přeskočit na obsah

Vše začalo v ráji, kdy had pokoušel Evu, aby utrhla zakázané ovoce

  • V

Ano, toto biblické vyprávění o stvoření světa a prvním hříchu, kterým bylo porušení Božího přikázání zakazujícího jíst ze stromu poznání dobra a zla, je dobře známé. Podle tohoto vyprávění Had, který byl zpodobněn jako lstivý a klamavý, pokoušel Evu a přesvědčil ji, aby ochutnala zakázané ovoce, což vedlo k pádu člověka z dokonalosti.

Toto biblické vyprávění lze interpretovat různými způsoby, ale jedním z hlavních výkladů je, že tento příběh zdůrazňuje důležitost poslušnosti Božím přikázáním a varuje před následky neposlušnosti. Zároveň tento příběh připomíná, že lidské bytosti mají schopnost svobodné vůle a jsou zodpovědné za svá rozhodnutí.

Tento biblický příběh o prvním hříchu se stal jedním z nejvýznamnějších v křesťanské tradici a ovlivnil mnoho aspektů kultury a umění.