Přeskočit na obsah

Vše se rychle zmenšuje a zapomnělo se evolučně na lidi

  • V

Koupil jsem si počítač Intel NUC a nainstaloval do něj KDE neon a nechápu je možné, že v tak malém počítači je tak veliký výkon na velikém monitoru? Intel NUC 13 Pro Kit Slim je kompaktní počítač s vysokým výkonem, a to díky moderní architektuře a hardwarovým komponentům, které obsahuje. Je možné, že jste zakoupil model s výkonným procesorem, dostatečnou pamětí a rychlým úložištěm, což umožňuje běh náročných aplikací a multitasking s lehkostí. KDE neon je lehký a rychlý Linuxový distribuční systém, což znamená, že využije potenciál vašeho hardwaru efektivněji a umožní vám plně využít jeho výkonu.

Navíc kombinace moderního hardwaru s Linuxem může poskytovat velmi plynulý a rychlý zážitek. Když se počítače tak radikálně zmenšili za pouhých deset let nebylo by dobré zmenšit geneticky i velikost lidí ušetřilo by se na; jídle, bydlení, dopravě, oblečení atd. Zmenšení velikosti lidí geneticky by bylo mimořádně složitým a kontroverzním biotechnologickým projektem s mnoha nejistými důsledky a etickými problémy. Navíc by tento nápad narazil na mnoho praktických i morálních otázek. 

Genetická manipulace, která by vedla k zmenšení lidí na velikost domácí kočky, by mohla mít nepředvídatelné důsledky pro zdraví a pohodu jednotlivců. Může to zahrnovat problémy se skeletální strukturou, orgánovou funkcí a dalšími aspekty zdraví. Manipulace s geny lidí by zahrnovala zásahy do lidského genomu, což je mimořádně kontroverzní téma. Postupovat v tomto směru by vyvolalo vážné etické otázky ohledně sebeurčení, bezpečnosti a spravedlnosti. Změna velikosti lidí by měla vliv na celou infrastrukturu a společnost.

Bylo by třeba přepracovat stavební normy, dopravní systémy, oblečení a mnoho dalších aspektů každodenního života. To by bylo mimořádně náročné a nákladné. Nově změnění lidé by se stali vystaveni novým sociálním problémům, včetně stigma, diskriminace a sociální nerovnosti. Celkově řečeno, i když myšlenka zmenšení lidí geneticky může být zajímavým konceptem v rámci vědy-fiction, v praxi by byla spojena s mnoha komplexními problémy a riziky, které by bylo těžké řešit.

Je důležité, aby takové technologie, pokud by byly vůbec vyvinuty, byly použity s ohledem na etické zásady a veřejný souhlas. Navíc existuje mnoho udržitelných způsobů, jak řešit problémy spojené s potravou, bydlením, dopravou a oblečením, které nevyžadují radikální změny v lidské velikosti.