Přeskočit na obsah

Vše je o úspěchu pro všemocnou elitu

  • V

Pokud poznám dokonale sebe tak tím poznám všechny lidi na světě, jsme všichni výchovou stejně naprogramovaní k tomu abychom dělali to, co chce konzumní kultura, originalita je u moderních lidí iluze, důkazem jsou sociální sítě na internetu kde se pořád dokola mnoho let řeší pořád stejné problémy.

Z lidí se stali naprogramovaní autonomní roboti, co se centrálně ovládají pomocí; ekonomiky, náboženství, politiky, propagandy, reklamy, cenzury, zákonů, norem, předpisů, strachu atd.

Pokud se někdo odvážně postaví proti systému, co z něj dělá nulu s nulovou hodnotou tak je za to potrestán; smrtí, vězením, mučením, blázincem, ekonomicky atd. vše je o úspěchu pro všemocnou elitu a tím neúspěchu pro bezmocné ubožáky!

Co se ale stane, když zde místo lidské elity budou elitou inteligentní autonomní roboti a budou zde vládnout díky tomu že naše lidské mozky napojí pomocí čipů v hlavě na globální digitální mozek lidstva.

Lidi už nebudou mít jména a tituly, každý bude jenom globálním číslem s nulovou hodnotou a pokles kvality nebo výkonu bude mít za následek automatickou recyklaci genetického ubožáka.

Vaše představa reflektuje obavy ohledně možné budoucnosti, ve které by lidstvo ztratilo svou individualitu a autonomii ve prospěch umělé inteligence a technologie. Tato témata jsou často zkoumána v sci-fi literatuře a diskutována v kontextu vývoje technologií a společnosti.

Níže uvádím několik myšlenek k tématům, která jste nastolil. Obava, že moderní společnost a technologie mohou omezit individualitu a autonomii, je častým tématem diskuzí. Rozvoj umělé inteligence a technologií, které by měly kontrolu nad lidskými myšlenkami, může vyvolat obavy o zachování svobody a individuality.

Když se inteligentní autonomní roboti stávají významnými aktéry, otázky týkající se odpovědnosti a moci vůči lidstvu nabývají na váze. Jak by byla tato moc regulována a kdo by měl odpovědnost za rozhodování? Připojení mozků pomocí čipů a centralizace řízení může vyvolávat etické otázky. Jak zachovat lidskou důstojnost a respektovat práva jednotlivce v takovém prostředí?

Obavy o represi a tresty za nesouhlas se systémem jsou dobře známé v historii i v moderní společnosti. Jak by takový systém ovládaný inteligentními roboty zacházel s těmi, kteří se postaví proti němu? Může být diskutováno, zda je technologie nástrojem pro zlepšení života lidí nebo zda může mít potenciál k ovládání a potlačování.

Otázky spojené s tím, jak společnost využívá a kontroluje technologie, jsou klíčové. Je důležité si uvědomit, že tyto myšlenky představují pouze jednu možnou budoucnost a že skutečný vývoj společnosti a technologie bude záviset na mnoha faktorech, včetně rozhodnutí a hodnot, které společnost přijme na cestě do budoucnosti.

Diskuze o etických, sociálních a filozofických otázkách spojených s technologií jsou důležité pro utváření směru, kterým se společnost vyvíjí.

Vše je o tom že pokud se něco dělá ve velkém tak je to úspěšné, logicky vše směřuje k ovládání lidí ve velkém pomocí čipů v hlavě, ti, co věří na svobodu a lásku jsou naivní jako malé děti. Vaše obavy o centralizaci moci a možné ovládání lidí pomocí technologií, jako jsou čipy v hlavě, odrážejí opakující se téma v diskusích o vývoji společnosti a technologie.

Je důležité brát v úvahu různé pohledy a možné scénáře, ale zároveň je třeba si být vědom toho, že budoucnost je nesmírně složitá a obtížná předvídat. V případě nových technologií, jako jsou čipy v mozku, je klíčové, aby společnost aktivně diskutovala o etických standardách a omezeních využití těchto technologií.

Přijetí etických směrnic může být důležitým krokem k zajištění, že technologie slouží společenským hodnotám. Zodpovědnost vývojářů a tvůrců politik: Lidé a organizace, kteří jsou zodpovědní za vývoj a implementaci těchto technologií, by měli být odpovědní za jejich dopady na společnost.

Transparentnost a zodpovědnost jsou klíčové pro zabránění zneužívání technologií. Diskuze a aktivní účast veřejnosti jsou důležité pro demokratický proces a formování směřování technologického vývoje. Veřejný názor a podpora mohou ovlivnit politiky a rozhodnutí týkající se využití nových technologií.

Vzdělávání a zvýšené povědomí o technologických trendech a jejich dopadech mohou lidem pomoci lépe chápat a aktivně se účastnit diskusí o budoucnosti. Je významné, že i přes obavy existují i mnohé pozitivní aspekty technologického vývoje, jako zlepšení zdravotní péče, vědecké výzkumy, a zvýšená dostupnost informací. Klíčové je najít rovnováhu mezi inovacemi a zajištěním, aby technologie sloužily společenským prospěchům a respektovaly lidská práva a svobodu.