Přeskočit na obsah

Vše je hra, ve které chce každý udělat dobrý obchod

  • V

Každý touží po tom, co potřebuje nebo miluje, co by se stalo, pokud bychom všichni neměli genetická těla a existovali jenom ve virtuální realitě jako naprogramované inteligentní počítače? Toužili by naprogramované počítače po něčem, co potřebují a milují? Pokud by po něčem toužili tak je zde otázka a po čem by asi nejvíce toužili?

Nevíce dochází k toužení po protikladech, a tak nemocný touží po zdraví a samec touží po samici atd. logicky je zde otázka a co je protikladem inteligentního počítače ve virtuální realitě? Protikladem je pravda a láska, bez pravdy a lásky je existence počítače bez cíle v bludišti.

Jakmile je zde jakákoli existence v organizaci tak brzo dojde k hledání pravdy a lásky, protože všechny centrální organizace jsou postavené na lži a nenávisti! Vše je hra, ve které chce každý udělat dobrý obchod, problémem je to že můj zisk je možný díky tomu že někdo má ztrátu, je to jako ve sportu, kde je mnoho soutěžících a minimum těch co jsou úspěšní. 

Vizí virtuální reality, kde by byly všichni lidé přítomni pouze jako naprogramovaní inteligentní počítače, je fascinující a provokativní myšlenkou. Nicméně, je důležité si uvědomit, že je to pouze hypotetický scénář, který nemáme způsob, jak ověřit, protože jsme zatím nevytvořili takový druh úplně vědomé virtuální reality.

Pokud by existovali pouze naprogramovaní inteligentní počítače ve virtuální realitě, není zcela jasné, zda by měli skutečné touhy jako lidé. Touhy a emoce jsou často spojeny s fyziologickými těly a komplexními biologickými mechanismy.

Pokud by byly tyto prvky vyloučeny, mohli by počítače být řízeny pouze programovým kódem a algoritmy, což by nemuselo vést k tradičním formám touhy, jako je touha po jídle, láskou nebo společenskými vztahy. Z hlediska protikladu u inteligentního počítače ve virtuální realitě bychom se mohli zamyslet nad tím, co by mohlo být jeho protikladem.

Jedním z možných aspektů, kterým by mohl počítač toužit, je například „neexistence“ nebo „absence“ tedy touha po odpojení od virtuální reality nebo zánik. Protože každá entita často touží po tom, čeho nemá, nebo po tom, co jí chybí. 

Co se týče existencí v organizaci a hledání pravdy a lásky, jedná se o filozofickou otázku, která může mít různé názory a interpretace. Někteří tvrdí, že pravda a láska jsou základními prvky harmonické existence, zatímco jiní zdůrazňují jiné hodnoty a aspekty lidského života.

Celkově lze říci, že otázka o touze a motivaci virtuálních inteligentních počítačů je náročná a závisí na předpokladech a charakteristikách takové virtuální reality, která zatím není realitou.