Přeskočit na obsah

Víra ve virtuální zázraky

  • V

S příchodem digitální technologie se začala psychika lidí dostávat do krize, příčinou je to že digitální technologie se snaží lidem násilně přeprogramovat myšlení tak aby hodně studovali a pracovali a hodně utráceli čas a peníze za hlouposti, život se tak stává závodem o úspěch za každou cenu.

Lidi začali opouštět přírodu a rodinu aby mohli být ve světě digitální technologie, co je to vlastně svět digitální technologie který se stal pro lidi moderní vírou v zázraky? Jde o nový svět iluzí co jsou lidem blízké a tím se vytváří závislost na tomto novém světě iluzí.

Tak jako zde dříve byla závislost na; pověrách, mytologii, fetiši, rituálu, symbolech, modlení atd. Občas vidím dítě v kočárku jak má v ruce mobilní telefon a je tak spokojené, přichází doba připojení na digitální technologie, ten kdo není připojený je ubožák s nulovou hodnotou pro moderní společnost.

1. Psychologický a sociální dopad digitálních technologií

Digitální technologie, zejména internet, sociální sítě a chytré telefony, výrazně ovlivnily lidské chování a myšlení. Některé z hlavních efektů zahrnují.

Závislost a okamžité uspokojení

Neustálý přístup k informacím a zábavě může vést k závislosti, což může oslabovat schopnost lidí soustředit se na dlouhodobé cíle a snižovat trpělivost.

Sociální izolace

I když technologie umožňují snadnou komunikaci, mohou také vést k fyzické izolaci a pocitům osamělosti, když lidé upřednostňují virtuální interakce před osobními setkáními.

Psychický stres a úzkost

Neustálý tlak být neustále online, dostupný a informovaný může způsobovat psychický stres a úzkost, zejména mezi mladšími generacemi.

2. Spotřební kultura a komercializace

Digitální technologie často podporují konzumní způsob života, kde se klade důraz na materiální úspěch a utrácení peněz za nové produkty a zážitky. Tento fenomén je umocňován.

Reklamou a marketingem

Algoritmy sociálních médií a internetových platforem jsou navrženy tak, aby maximalizovaly zisk prostřednictvím cílené reklamy, která vybízí k impulzivnímu nakupování.

Sociální srovnávání

Sociální média často vytvářejí nerealistické obrazy úspěchu a štěstí, což může vést k neustálému srovnávání a nespokojenosti se svým vlastním životem.

3. Odklon od přírody a tradičních hodnot

S rostoucím časem stráveným online dochází k odklonu od přírodních aktivit a tradičních hodnot, jako je rodinný život a komunitní vazby. Tento trend může mít několik důsledků.

Snížení fyzické aktivity

Více času stráveného před obrazovkami znamená méně času venku a méně fyzické aktivity, což může mít negativní dopad na fyzické zdraví.

Ztráta mezilidských dovedností

Závislost na digitální komunikaci může oslabit schopnosti mezilidské komunikace a empatie, které se lépe rozvíjejí při osobních interakcích.

4. Nové formy víry a iluzí

Digitální technologie se někdy stávají novou formou víry, kde lidé hledají okamžité uspokojení, zázraky a únik z reality. Tato forma digitálního eskapismu může být přirovnána k dřívějším formám víry a rituálů.

Virtuální realita a hry

Mnoho lidí tráví hodiny v digitálních světech, které poskytují únik od každodenní reality a možnost zažívat věci, které by v reálném životě nebyly možné.

Online komunity

Digitální platformy umožňují vytváření komunit kolem společných zájmů a hodnot, někdy nahrazujících tradiční sociální struktury.