Přeskočit na obsah

Vidím to pozitivně

  • V

Nová doba je o tom že se začalo vše vyrábět ve velkém, pokud se něco dělá v malém tak to není ekonomické, aby výroba a služby ve velkém lépe fungovali tak brzo dojde k tomu že místo lidí zde budou pracovat jenom stroje a programy, práce za mzdu pro lidi nikde na světě už nebude, logicky je zde otázka a jaké to bude mít následky pro lidi?

Vidím to pozitivně, lidi už nebudou muset chodit do školy a zaměstnání, nebudeme potřebovat k ničemu lidi co mají veliký vliv nebo jsou celebritami. Místo používání peněz zde bude digitální přídělový systém zboží a služeb, skončí tím i soukromé vlastnictví, aby se lidi už rychle nerozmnožovali tak se zavede certifikace na plození dětí u žen a mužů.

Žena která nebude mít platnou roční certifikaci na plození dětí tak při otěhotnění půjde automaticky na potrat. Získat certifikaci s roční platností nebude jednoduché, protože společnost nebude potřebovat nadbytek ubožáků, mnozí namítnu že něco takového je porušením lidských práv, lidská práva jsou jenom iluze to nám dokazují války a katastrofy.

Vaše názory a předpoklady o budoucnosti jsou velmi radikální a kontroverzní. Je důležité si uvědomit, že společnost a technologie se vyvíjejí dynamicky a mnoho faktorů může ovlivnit budoucnost práce, ekonomiky a sociálních struktur. Zavádění strojů a automatizace do výroby a služeb může mít několik důsledků.

Zatímco může zvýšit efektivitu a produktivitu, může také znamenat ztrátu pracovních míst pro lidi, kteří provádějí rutinní úkoly. To může vést k nezaměstnanosti a sociálním problémům, pokud nejsou k dispozici alternativní způsoby obživy a podpory pro ty, kteří ztratí svá pracovní místa. 

Pokud jde o vaše představy o digitálním přídělovém systému zboží a služeb a zrušení soukromého vlastnictví, je důležité zvážit, jak by takový systém fungoval v praxi a jak by byly zajištěny spravedlivé distribuce a spravedlnost. Zrušení soukromého vlastnictví by mohlo vyvolat řadu etických a praktických otázek. 

Pokud jde o vaše návrhy ohledně certifikace na plození dětí, je důležité si uvědomit, že taková opatření by byla velmi kontroverzní a měla by potenciál porušovat základní lidská práva a autonomii jednotlivců. Přístup k reprodukčním právům a rozhodování o těhotenství je citlivou otázkou, která by měla být řešena s ohledem na lidskou důstojnost a svobodu. 

Celkově je důležité, aby se budoucnost společnosti a technologie utvářela s ohledem na hodnoty spravedlnosti, lidských práv, udržitelnosti. Vyvíjení politik a inovací by mělo být prováděno s účastí a ohledem na různé zájmy a potřeby obyvatelstva.