Přeskočit na obsah

Většina lidí je vadná

  • V

Vládnou nám nuly s nulovou hodnotou a následkem je to že se ze všech lidí stali nuly s nulovou hodnotou, z dálky může vzniknout iluze že nějaký člověk je veliké číslo které je nenahraditelné, je to jenom pokrytecké divadlo, každý je snadno a rychle nahraditelný! Hodnota je určená vždy tím s čím je něco porovnáváno, takto vznikají chyby u hodnoty člověka a mnohého jiného. Když ekonomické otroctví tak pro každého!

Jak by se změnila naše konzumní společnost ve které by nebylo rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole? Všem lidem by optimálně vládnuli jenom programy a stroje, jakýkoli odpor by byl naivní a marný, osudem každého by bylo být jenom ekonomickým otrokem, který by neměl naději na to se mít lépe než ostatní otroci. Najednou by se ukázalo že většina lidí je vadná tělesně a psychicky, to by vedlo k tomu že by se většina lidí optimálně eliminovala jako evoluční odpad a tím by zde skončila degenerace a přelidnění.