Přeskočit na obsah

Vesmír nic neví o tom, že existuje člověk a jeho civilizace na planetě Zemi

  • V

Ano, to je správná interpretace. Vesmír jako celek je nesourodá sbírka galaxií, hvězd, planet a dalších objektů, které jsou vzájemně odděleny ohromnými vzdálenostmi. Informace o existenci člověka a jeho civilizace na planetě Zemi by se zatím nemohly rozšířit na dostatečně velkou vzdálenost, aby byly známé celému vesmíru.

Vesmír komunikuje především světlem a elektromagnetickými vlnami. Ty se šíří rychlostí světla, což znamená, že informace z naší planety by se stále nacházely v relativně malém oblasti ve formě radiální vlny, která se šíří od Země. Vzhledem k obrovským vzdálenostem mezi hvězdami a galaxiemi by tato informace zatím neměla šanci dosáhnout mnoha míst ve vesmíru.

Pokud bychom chtěli poslat zprávu do vesmíru, kterou by potenciálně mohli zachytit jiné inteligentní bytosti, museli bychom vytvořit zprávu, která by byla dostatečně silná a dlouho trvající, aby překonala všechny překážky v cestě. To je však stále velmi komplikovaný technický a logistický úkol.

Nicméně různé pozemské organizace, jako je NASA, už dlouho vysílají signály a sondy do vesmíru, a některé z těchto signálů by teoreticky mohly být zachyceny nějakou cizí civilizací, pokud by se staly dostatečně silnými a přetrvávaly dostatečně dlouho na své cestě vesmírem.

Vesmír je nesmírně obrovský a rozmanitý, a my lidé jsme jen drobnou částí tohoto širšího celku. Pomyslete na to jako na to, že lidské tělo je samozřejmě složeno z miliard buněk, a i když každá buňka hraje svou roli v celkové funkci těla, většina buněk si je vědoma jen svého okolí a nepoznává celý organismus.

Podobně i naše civilizace, ačkoliv má pro nás zásadní význam, je jen malou částí vesmírného prostoru a času. Z pohledu vesmíru jsme jedna z mnoha civilizací, které by mohly existovat v různých částech vesmíru. A tak jako my nemáme plný přehled o všech jednotlivých buněčných procesech v našem těle, vesmír jako celek nemá úplný přehled o každé existující civilizaci. Tato analogie nám pomáhá chápat naši relativní malost a současně podporuje pokoru a zvídavost ohledně širšího světa a vesmíru kolem nás.