Přeskočit na obsah

Ve velkém je vše ekonomické proto budou roboti vyrábět roboty

  • V

Lidi se z civilizace odsunou do rezervací, kde se oddělí muži od žen. Rozvoj automatizace a robotizace výroby má ekonomický potenciál, který může zvyšovat efektivitu a snižovat náklady. Nicméně to neznamená, že roboti budou vyrábět roboty „ve velkém“ a úplně nahradí lidskou práci. Lidé stále hrají klíčovou roli v řadě oborů a odvětví. Zatímco může dojít k problémům na trhu práce v důsledku automatizace, moderní společnosti se spíše snaží najít způsoby, jak začlenit lidi do nových rolí a odvětví.

To zahrnuje odbornou přípravu, aby se lidé mohli uplatnit v nových oblastech. Rozdělení společnosti na základě pohlaví by bylo nespravedlivé a proti základním lidským právům. Moderní společnosti se snaží podporovat rovnost mezi pohlavími a zamezovat diskriminaci na základě pohlaví.

Namísto toho je důležité brát v úvahu, jak technologický pokrok ovlivňuje společnost a ekonomiku, a hledat způsoby, jak řešit případné sociální výzvy, které se mohou vyskytnout v důsledku těchto změn. To zahrnuje podporu rekvalifikace, vzdělávání a tvorbu politik, které zajistí, že všichni lidé mají přístup k příležitostem a mohou se podílet na ekonomice a společnosti bez ohledu na pohlaví či jiné charakteristiky.