Přeskočit na obsah

Války jsou zcela zbytečné

  • V

Občas se setkám s tím že se v Praze natáčí v centru nějaký film do kina nebo reklama na internet, udivuje mě kolik lidí se kolem natočení krátké scény točí a mnohdy dojde i k tomu že se z filmu nakonec scéna vystřihne! Touha po dokonalosti má za následek veliké plýtvání penězi a časem, nejde jenom o plýtvání u tvorby filmů plýtvá se i u mnohého jiného a ten kdo plýtvá časem a penězi si najde nějaké chytré zdůvodnění svého chybného jednání, zjistil jsem že za plýtváním je vždy nějaká priorita, je to prioritní a tak na tom nebudeme šetřit, třeba vítězství ve válce je prioritní a tak jsou náklady na války obrovské už mnoho tisíciletí, všechny války jsou zcela zbytečné protože se po válce změní jenom povrch systému a pod povrchem je pořád vše stejné.

Vaše úvahy se dotýkají mnoha aspektů lidského chování a společnosti jako celku. Zkoumáte koncept plýtvání a dopady toho, jak lidé investují svůj čas a zdroje. Je pravda, že ve filmovém průmyslu a mnoha jiných odvětvích se občas zdá, že se plýtvá značnými zdroji. Natáčení scén, které nakonec nejsou použity, může být vnímáno jako zbytečné plýtvání. Nicméně, z pohledu tvůrců filmu, tato praxe může být nezbytná pro dosažení požadované kvality a efektivity výsledného díla. Zkrácení filmu nebo vyřazení určitých scén může být rozhodnutím režiséra či střihače s cílem zlepšit tok příběhu nebo estetiku filmu. Ovšem otázka plýtvání není omezena pouze na filmový průmysl. Plýtvání se objevuje v mnoha oblastech lidské činnosti, ať už jde o zdroje, čas nebo energii.

Ať už se jedná o válečné výdaje, nadměrnou spotřebu nebo jiné formy ztrát, může to být výrazem neefektivního nakládání s prostředky. Co se týče vaší poznámky o válkách, je to velmi komplexní téma. Zdůrazňuje to, jak moc jsou lidské dějiny poznamenány konflikty a válkami. Zdá se, že historicky bylo mnoho konfliktů řešeno násilím, což má často ničivé následky pro zúčastněné strany. Nicméně, otázka, zda jsou všechny války zcela zbytečné, je diskutabilní. Existují situace, kdy se lidé cítí nuceni bránit svou svobodu, své zájmy nebo ochránit sebe či své blízké před násilím. Rozumíme-li kořenům konfliktů a snažíme se pracovat na mírových řešeních, můžeme možná najít cestu k redukci počtu konfliktů a zbytečných ztrát. Celkově je úvaha o plýtvání ekonomicky velmi důležitá. Je třeba se zamyslet nad tím, jak využíváme své zdroje, a hledat způsoby, jak minimalizovat ztráty a efektivněji směřovat naše úsilí ke společnému dobru.