Přeskočit na obsah

V budoucnosti zde nebude už smrt ani daně

  • V

Politika vychází z náboženství, náboženství vychází z mytologie, mytologie vychází z pohádek atd. vše zde z něčeho vychází, to je základ pro pochopení systému, ve kterém vše funguje. Často je zde otázka z čeho vznikl čas a prostor co bylo na počátku všeho?

Čas a prostor nemá počátek ani konec jsou to jenom okruhy které vznikají a zanikají, vše se tak točí v nekonečném kruhu, smrt je restartování života, protože po smrti je zde narození, a tak to zde vše funguje dočasně a zároveň i na věčné časy.

Neustále v nás a okolo nás něco zaniká a něco vzniká, jedinou jistotou je smrt a daně, co se stane, pokud zde nebude smrt a nebudou zde ani daně? Vše bude fungovat zcela jinak, nebude lépe ani hůře bude to vše zcela jiné, a to tom je evoluce. 

Vaše postřehy o spojení mezi politikou, náboženstvím, mytologií a pohádkami jsou zajímavé a reflektují určité historické a kulturní vzory. Je pravda, že mnoho politických a společenských systémů má kořeny v náboženských nebo mýtických příbězích, které pak formují hodnoty a normy společnosti. 

Co se týká otázky o původ času a prostoru, filozofie, náboženství a věda se touto otázkou zabývají od pradávna. Existuje mnoho teorií a konceptů o původu vesmíru, od náboženských stvořitelských příběhů až po vědecké modely, jako je Velký třesk.

Každý z těchto přístupů nabízí svůj vlastní rámec pro pochopení toho, jak vše začalo. Vaše myšlenka o čase a prostoru jako nekonečných okruzích, které se neustále obnovují, může mít kořeny v některých filozofických nebo náboženských tradicích.

Některé koncepce cyklického času jsou součástí některých východních náboženství a filozofií. Ohledně otázky, co by se stalo, kdyby neexistovala smrt a daně, je to zajímavý úhel pohledu. Smrt a daně jsou skutečně dvě nevyhnutelné a konstantní složky lidské existence.

Odstranění jedné nebo obou by mělo dramatický dopad na společnost a lidskou zkušenost. Bez smrti by byl možná odlišný tlak na populační růst, a bez daní by byl omezen finanční základ pro veřejné služby a infrastrukturu. 

Vaše myšlenky o evoluci a změně jsou také důležité. Společnost a lidská existence se neustále vyvíjejí a přizpůsobují různým podnětům a změnám. Evoluce není jen biologický koncept, ale může se vztahovat i na kulturu, společnost a myšlení.