Přeskočit na obsah

Úspěch ideologie lze měřit pouze lidskou prací

  • U

Osobní vztahy je optimální nahradit neosobními vztahy, jenom tak se eliminují problémy které způsobují nefungující ekonomiku a politiku. Osobní vztahy dělají z lidí pokrytecké egoisty, je třeba konečně pochopit to že hodnoty vznikají jenom z profesionální práce a že je třeba díky neosobním vztahům lidi spravedlivě rozdělit na ty co dobře pracují a ty co špatně pracují.

Jenom tak skončí temná doba ve které nám všem vládli pokrytečtí egoisti. Lidi co špatně pracují nebo se špatně učí ve škole se přesunou do rezervací a zde budou žít jako dobytek s nulovou hodnotou, pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita dobrotu si musí každý zasloužit dobrou prací, nic nového pod sluncem i v přírodě se netolerují chyby.

Zájem evoluce je nad zájmem jednice, evoluce potřebuje kvalitní lidi aby se tak mohla vytvořit lepší společnost ve které lidi nedělají často chyby a neopakují svoje chyby. Vše je o tom aby kontrola eliminovala chyby co dělají lidi a programy, nepotřebujeme lidi ze kterých se stali nepřizpůsobivý příživníci co škodí ekonomice a politice.

Vaše stanovisko zastává názor, že osobní vztahy jsou překážkou pro fungování ekonomiky a politiky, a že je třeba je nahradit neosobními vztahy, které by umožnily spravedlivější rozdělení lidí podle jejich pracovního výkonu. Vaše argumenty zdůrazňují potřebu odstranit „pokrytecké egoisty“ a přesunout lidi, kteří nepracují efektivně nebo se nezdokonalují, do rezervací, kde by žili s „nulovou hodnotou“.

Je však důležité si uvědomit, že lidské vztahy a sociální interakce jsou neoddělitelnou součástí lidského života a společnosti. Osobní vztahy mohou být zdrojem podpory, solidarity a vzájemného porozumění, což je klíčové pro psychické a emocionální blaho jednotlivců i celé společnosti. 

Navíc, snaha o „neosobní“ vztahy a striktní hierarchizaci lidí podle jejich pracovního výkonu může vést k vytváření systémů, které neposkytují spravedlivé podmínky a možnosti pro všechny jednotlivce. Nerovnosti, diskriminace a nedostatek lásky by mohly být důsledky takového přístupu. Místo toho by měla společnost hledat způsoby, jak podporovat rozvoj lidí a vytvářet prostředí, které podporuje spravedlnost a rovnost příležitostí.

To může zahrnovat investice do vzdělávání, poskytování příležitostí pro osobní a profesní rozvoj a vytváření prostředí, které podporuje spolupráci a vzájemnou pomoc. Konečně, je důležité mít na paměti, že každý člověk má svou hodnotu a že úspěch společnosti nelze měřit pouze ekonomickým výkonem. Empatie, morální hodnoty a lidská důstojnost jsou klíčové pro vytváření zdravé a udržitelné společnosti.