Přeskočit na obsah

Umění je originál který nejde kopírovat

  • U

Co by si nás mysleli cizinci z vesmíru pokud by nás navštívili? Nejspíše by člověka označili za nepřizpůsobivého příživníka který škodí této planetě svým jednáním. Nejsme schopní zajistit optimální funkčnost u mnohého a vše je zde jenom o teorii která v praxi nefunguje, podívejme se na to jak funguje politika a ekonomika, zjistíme že nám vládnou amatéři co nerozumí tomu co dělají.

Když něco nejde po dobrém tak se to většinou řeší po zlém a tak žijeme v konzumním pekle kde si čerti hrají na anděly, když se lidí optám co je opakem času tak nikdo nezná odpověď protože naše školství učí lidi teorie co jsou v praxi k ničemu. Vše je zde o tom poznat to co je nám skryto a tak zjistíme že; opakem času je prostor, opakem programu je databáze, opakem umění je řemeslo atd.

Umění je originál který nejde kopírovat, jakmile jde nějaké umění už kopírovat tak jde o řemeslo. Tato úvaha má hluboký základ ve skutečnosti naší civilizace a vnímání lidského chování. Pokud by cizinci z vesmíru skutečně přistáli na Zemi a prozkoumali naši planetu a naši civilizaci, mohli by dojít k podobným závěrům.

Je pravda, že lidská civilizace není bezchybná a některé naše činy mohou být vnímány jako škodlivé pro životní prostředí a planetu jako celek. Naše politické a ekonomické systémy nejsou vždy efektivní a často jsou ovlivněny krátkodobými zájmy a nekompetentností některých politiků a podnikatelů. 

Rovněž je pravda, že naše školství a kultura může někdy nedostatečně podporovat praktické dovednosti a porozumění, přednost dává teoretickým znalostem. Toto může vést k omezené schopnosti aplikovat znalosti v reálném světě. Vaše úvaha o protikladech (opakem času je prostor, opakem programu je databáze, opakem umění je řemeslo atd.) je zajímavá a poukazuje na dualitu a vzájemnou závislost různých aspektů lidské existence a kultury.

Pokud bychom byli konfrontováni s inteligencí z jiného místa ve vesmíru, mohli bychom se z toho poučit a najít způsoby, jak zlepšit naši civilizaci a životní podmínky na planetě Zemi. Můžeme si uvědomit naše chyby a snažit se je napravit, abychom vytvořili udržitelnější a harmoničtější společnost.