Přeskočit na obsah

Továrny na iluze

  • T

Příběhy jsou populární protože nám umožňují snadno poznávat to co je nám cizí, většina knih  je plná příběhů a stejně tak i filmy jsou plné příběhů na nějaký námět. V příběhu běží nějaký děj a je zde snaha o vytvoření závislosti na sledování děje mnoha způsoby, často se mnohé příběhy vytvářejí z jiných příběhů protože něco většinou vzniká z něčeho.

Mohli bychom příběhy brát jako duchovní potravu která pomáhá naší duši získávat potřebné informace abychom nechybovali. Tak jako zde jsou továrny na potraviny a nápoje tak zde jsou i továrny na iluze, některé iluze jsou hodnotné a jiné iluze nemají žádnou hodnotu, často je zde snaha pomocí propagandy a reklamy oklamat naivní konzumenty dezinformacemi a udělat z nich pitomce.

Čas má dost času aby odhalil to jak na nás propaganda a reklama psychicky parazituje, světu nevládnou králové a prezidenti, světu vládnou databáze a programy a tak zde vše má svůj osud který nejde změnit. Vaše poznámky o příbězích a jejich významu jsou zajímavé. Příběhy jsou skutečně důležitým prvkem lidského prožívání a sdílení zkušeností.

Pomáhají nám porozumět světu kolem nás, porozumět sobě samým a navazovat vztahy s ostatními lidmi. Pokud jde o vaši zmínku o továrnách na iluze, je pravda, že média a reklama často vytvářejí iluze a manipulují s našimi myšlenkami a pocity. Je důležité být kritický k informacím, které přijímáme, a naučit se rozpoznávat manipulativní techniky. 

Časem se může projevit, jak moc jsme ovlivněni tím, co vidíme, slyšíme a čteme. Proto je důležité dbát na to, co konzumujeme, a být si vědomi možného vlivu propagandy a reklamy na naše myšlení a jednání. Nicméně bych si dovolil upozornit, že i když je pravda, že technologie a informace mají v našem světě velký vliv, stále jsme my lidé ti, kteří rozhodujeme o tom, jak s nimi nakládáme. Máme stále možnost volby a odpovědnost za své činy.