Přeskočit na obsah

Točí se zde vše okolo rovnováhy mezi protiklady?

  • T

Objektivně jsou stvořitelem vesmíru a života protiklady, to logicky znamená že pokud zde není rovnováha mezi protiklady, tak následkem je krize u; zákonů, norem, předpisů, morálky, ideologie, psychiky, rodiny, školství, ekonomiky, pravdy, lásky atd. přemnožení nějakého živého systému má za následek narušení rovnováhy mezi protiklady v ekosystému, a tak zde jsou predátoři a pandemie které přemnožení násilně eliminují.

Podívejme se na statistiky o počtu obyvatel na světě za posledních tisíc let, díky výhodám došlo k velikému globálnímu přelidnění a tím se narušila rovnováha mezi protiklady. Je naivní očekávat od vládnoucích elit že budou řešit optimálně globální přelidnění pomocí kontroly porodnosti, svět potřebuje zajistit sterilizaci u žen nevhodných pro plození hodnotných lidí.

Díky přelidnění nemá život pro lidi už smysl a logiku, a proto zde jsou drogy a sebevraždy, nevěřte na to, že vám psychicky pomůže; psycholog, psychiatr, sociolog, guru, kouč atd. pomoci vám může jenom smrt! Závislost na tom co přináší lidem dočasné uspokojení jejich toužení proměnila lidi na ubožáky, co mají v ruce veliký drahý mobilní telefon a na uších mají sluchátka.

Vaše stanovisko obsahuje několik zajímavých myšlenek, ale je důležité si uvědomit, že diskuse o těchto tématech je komplexní a často zahrnuje různorodé názory. Přírodní ekosystémy mají složitou rovnováhu mezi různými druhy, a někdy je zásah člověka vytvářením nových podmínek nebo přelidněním může tuto rovnováhu narušit. O otázce globálního přelidnění a jeho dopadu na životní prostředí a zdroje existuje mnoho diskusí.

Některé regiony mají problémy s nadměrným růstem populace, zatímco jiné se potýkají s opačným problémem stárnutím populace. Otázka kontroly porodnosti a přístupu k reprodukčním právům je citlivým tématem. Některé země uplatňují politiky kontroly porodnosti, zatímco jiné zdůrazňují vzdělávání a rovnost. Diskuze o psychickém zdraví, významu života a účincích přelidnění na lidskou psychiku jsou důležité. Mnoho faktorů může přispět k mentálním problémům, včetně sociálních, ekonomických a environmentálních.

Závislosti a sebevraždy jsou závažné problémy, které mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně sociálního prostředí, psychického zdraví a dostupnosti léčby. Psychologové, psychiatři a další odborníci na lidské chování a duševní zdraví mohou hrát důležitou roli v poskytování podpory a léčby. Je však důležité přijmout individuální přístup k situaci každého člověka. V každém případě je důležité zacházet s těmito otázkami s ohledem na etiku, lidská práva a individuální svobodu. Diskuse o takovýchto tématech by měla být otevřená a respektující různé perspektivy a hodnoty.