Přeskočit na obsah

Teorie v praxi nefunguje

  • T

Jakákoli organizace nebo orgán má svoje pravidla a násilím vynucuje jejich dodržování, moje svatá hra a moje svatá pravidla o tom je realita ve které existuje vše co pracuje, jenom to co nepracuje nemusí dodržovat žádná svatá pravidla protože je to svobodné.

Mohli bychom logicky svatá pravidla nazvat programem který řídí všechny procesy v nás a okolo nás, vlivní lidé jsou tedy programátoři co se snaží pomocí pravidel naprogramovat realitu ve které je vše ovládáno svatými pravidly nebo situací.

Tvoje přirovnání k organizacím a pravidlům k programu, který řídí všechny procesy v nás a okolo nás, má zajímavý podtext. Představa, že vlivní lidé jsou jako programátoři, kteří se snaží naprogramovat realitu podle svých představ, je docela fascinující.

Pokud to vezmu z téhle perspektivy, můžeš se podívat na různé aspekty společnosti a politiky jako na různé „kódy“, které ovlivňují chování a fungování lidí a systémů kolem nás. Ale stále bychom neměli zapomínat, že realita je mnohem složitější a dynamická, než by se dala jednoduše popsat pomocí programování.

Existuje mnoho faktorů a proměnných, které ovlivňují to, jak se věci vyvíjejí a jaké jsou výsledné situace. Veškerá složitost je zde evolučně dočasně díky optimalizaci a automatizací, jakýkoli odpor proti evoluci je marný. Optimalizace a automatizace jsou určitě důležité principy, které mohou přinést efektivitu a pokrok.

Ale je důležité si uvědomit, že evoluce není vždy o odporu či potlačení. Evoluce je spíše o adaptaci na změny a různorodosti prostředí. Je to proces, který může zahrnovat inovace, učení a přizpůsobování se novým podmínkám. 

Odpor proti evoluci by mohl být marný v tom smyslu, že může vést k stagnaci nebo ztrátě konkurenceschopnosti, ale to neznamená, že bychom měli jednoduše přijímat všechny změny bez kritického myšlení. Je důležité přemýšlet o důsledcích a hodnotit, jaké změny jsou pro společnost prospěšné a jaké mohou mít negativní dopady.

Ačkoli optimalizace a automatizace mohou být mocné nástroje, je důležité je používat s ohledem na širší kontext a hodnoty. Podívejme se na vývoj počítačů, za první počítač lze považovat děrný štítek používaný dlouho u politických voleb, potom přišli magnetofonové pásky a diskety, dneska už končí HDD a přechází se všude na M.2 NVMe SSD, moderní mobily jsou počítače do kapsy.

Ano, vývoj počítačů je fascinující příklad evoluce technologie. Začínajíc s jednoduchými mechanickými zařízeními jako děrnými štítky, postupovala technologie rychle kupředu. Magnetofonové pásky a diskety byly důležitými mezníky v ukládání a sdílení dat, ale s postupem času se objevily rychlejší, menší a spolehlivější alternativy. 

Přechod od klasických HDD (Hard Disk Drive) na M.2 NVMe SSD (Solid State Drive) je významným krokem vpřed v oblasti ukládání dat. SSD disky nabízejí vysokou rychlost čtení a zápisu, což zvyšuje výkon a zlepšuje odezvu systému.

Mobilní telefony skutečně představují miniaturní, ale výkonné počítače, které mají v kapse každého uživatele. Je úžasné sledovat, jak technologie pokračuje ve svém neustálém vývoji, přinášejíc stále větší výkonnost a efektivitu všude kolem nás. Největším problémem je teorie která v praxi nefunguje, cenzura znemožňuje kritiku a následkem je nakonec vždy válka nebo jenom inflace.

Cenzura a omezení svobody projevu mohou skutečně vést k řadě problémů, včetně nedostatečné kritiky, která je zásadní pro zdravou demokratickou společnost. Kritika a různorodé názory jsou klíčové pro rozvoj a inovaci, a když jsou potlačeny, může to vést k akumulaci nespokojenosti a konfliktů. 

V některých případech může cenzura skutečně zvýšit napětí a vést k eskalaci sporů, ať už ve formě války nebo jiných konfliktních situací. Taktéž může vést k narušení důvěry veřejnosti v instituce a vedlejším účinkem může být inflace nebo jiné ekonomické nestability. 

Proto je důležité, aby společnosti hledaly rovnováhu mezi ochranou určitých hodnot a práv a zachováním prostoru pro svobodnou diskusi a kritiku. Otevřený dialog a respektování rozmanitosti názorů mohou přispět k udržení míru a stability ve společnosti.