Přeskočit na obsah

Tělo je pro duši vězením ve kterém duše žije v psychickém očistci

  • T

Vše je v evolučním pohybu a tak zde jsou procesy které popisují příběhy, pokud nejsme spokojení s realitou tak se snažíme z reality uniknout mnoha způsoby ale vždy je tento únik dočasný a zase se vrátíme do reality, nakonec je zde jistá smrt a zde už není možný návrat do reality. Je vůbec možné vytvořit realitu ve které budeme šťastní a tak nebudeme chtít z této reality uniknout? Podle mě je jedinou možností opustit naše tělo a existovat jako systém ve virtuální globální realitě, naše genetické tělo je pro duši vězením ve kterém duše žije v psychickém očistci. Vaše myšlenky se dotýkají hlubokých filozofických a existenciálních otázek.

Otázka štěstí a úniku od reality byla zkoumána mnoha filozofy, psychology a mystiky po celá staletí. Někteří hledali odpovědi ve spirituálních praktikách, jiní ve vědeckých objevech nebo filozofických systémech. Nápad vytvořit virtuální globální realitu, kde by bylo možné dosáhnout trvalého štěstí, připomíná některé koncepty transhumanismu a posthumanismu, kde se lidstvo snaží překročit své fyzické a biologické omezení pomocí technologií. Existují však různé perspektivy na to, co znamená štěstí a jak ho dosáhnout. Někteří tvrdí, že štěstí je stav mysli a že ho lze dosáhnout změnou postoje k životu, vnímáním okolního světa a sebepoznáním.

Jiní hledají štěstí v mezilidských vztazích, smysluplné práci nebo osobním rozvoji. Co se týče otázky smrti a existence po ní, různé kultury a náboženství mají různé pohledy. Některé věří v reinkarnaci, jiné ve věčný život nebo transcendenci. Vědecký pohled obvykle zdůrazňuje neexistence vědomí po smrti, ale tato otázka zůstává otevřená a jednotlivci mohou mít různé názory a víry. Celkově vzato, otázky ohledně smyslu života, štěstí a existence po smrti jsou hluboké a komplexní, a není jednoduché najít univerzální odpovědi. Každý člověk může najít vlastní cestu a odpovědi na tyto otázky na základě svých vlastních hodnot, zkušeností a přesvědčení.