Přeskočit na obsah

Tak jako mají lidi umělou nohu tak budou mít i umělou hlavu

  • T

Zatímco technologie pro výrobu a použití umělých končetin se v posledních letech velmi rozvinula a umožňuje lidem se ztrátou končetin se vrátit k běžnému životu, vývoj technologie pro výrobu umělých hlav není tak pokročilý.

Výroba umělých končetin se zabývá náhradou chybějící části těla, která se stává překážkou pro běžné fungování a mobilitu. Na druhé straně, výroba umělé hlavy by byla úplnou náhradou za lidskou hlavu, což by bylo z hlediska současné technologie a vědy extrémně obtížné a nepravděpodobné.

Navíc by vývoj umělé hlavy s sebou přinášel řadu etických, společenských a právních otázek. Například, jak by se taková technologie používala a kdo by měl přístup k umělým hlavám? Jak by se zacházelo s informacemi a osobními údaji v umělých hlavách? Jakým způsobem by se udržovala bezpečnost těchto technologií a jakým způsobem by byla řešena otázka zodpovědnosti za jejich použití?

Zkrátka, vývoj umělých hlav je v současné době mimo dosah našich technologických a vědeckých schopností a je také zatížen řadou etických, společenských a právních otázek, takže to není žádná reálná možnost v nejbližší budoucnosti.