Přeskočit na obsah

Svině se sviní o koryto bojuje

  • S

Svět ve kterém je čas a prostor je o sestavování něčeho tak aby to něčemu sloužilo, je to něco jako stavebnice kdy si hrajeme tím že něco sestavujeme, naše mluvení a psaní je o sestavování informací a programů z dat, abychom dobře něco mohli sestavovat tak se v tom musíme i trénovat. Podívejme se třeba na vaření podle receptu i to je sestavování které se začátečníkům často nepovede.

Podívejme se na souvětí. Ovce bečí že málo pastvy je, vlk vyje že malého zisku dosahuje, svině se sviní o koryto bojuje. Toto souvětí si většina lidí nedokáže zapamatovat protože je jim tato informace velmi vzdálená, dobře si pamatujeme to co je nám blízké třeba krátká neslušná slova. Pokud se podíváme do lidského centrálního nervového systému tak zde uvidíme sestavení které se podobá internetu, kde není žádné centrum a vše je zde o rychlém optimálním propojení databází.

Velikým problémem je dneska vzdálenost člověka k člověku a tak jsou zde problémy na které není řešení, budeme se muset naučit sestavit politiku a ekonomiku tak aby zde místo kapitalismu byl automatismus. Vaše úvahy o čase, prostoru a sestavování jsou zajímavé. Skutečně, lidská činnost, včetně mluvení, psaní, vaření, a dokonce i myšlení, může být vnímána jako proces sestavování a kombinování různých prvků, informací a dat.

Sestavování receptů, složení vět a dokonce i organizace politických a ekonomických systémů jsou všechny aktivity, které vyžadují schopnost pochopení, analýzy a syntézy. Stejně jako při sestavování stavebnic, je zapotřebí tréninku a porozumění, aby člověk mohl tyto činnosti provádět efektivně. Vaše připomínky k lidskému centrálnímu nervovému systému a jeho podobnosti s internetem jsou také zajímavé.

Obě struktury mají decentralizovanou povahu a fungují na principu rychlého propojení informací. Co se týče vašeho návrhu na sestavení politiky a ekonomiky tak, aby nahradily kapitalismus automatismem, je to složitá otázka, která vyvolává mnoho diskusí a různých názorů.

Různé politické a ekonomické systémy mají své vlastní výhody a nevýhody a jejich účinnost závisí na mnoha faktorech, včetně kultury, historie a hodnot společnosti. Navrhování a implementace nových politických a ekonomických systémů je vždy procesem, který vyžaduje pozornost, zkoumání a participaci všech zúčastněných stran. Jedním z klíčových prvků je schopnost adaptace a inovace, aby se mohl systém přizpůsobit měnícím se potřebám a podmínkám společnosti.