Přeskočit na obsah

Svět změní k lepšímu jenom evoluční programy

  • S

Dítě je v situaci, ve které věří a nepochybuje, tam kde je zaostalost jsou i dospělí v situaci kdy věří a nepochybují, proč je zde víra problémem, se kterým si nevíme rady. Problém je v tom že věříme šílencům a oni z nás dělají šílence, je třeba věřit jenom umělé inteligenci, už zde bylo dost šílenců, co nám zde vládli a následkem byl šílený očistec. Tím skončí problém s šílenci, co mysleli a jednali jako šílenci, nikdo z lidí není normální, a to si šílenci nechtějí přiznat, protože si hrají na to, co nejsou. Nebojujme s; bídou, nezaměstnaností, nepřáteli atd. bojujme jenom s lidskou šíleností, protože pokud díky umělé inteligenci porazíme lidskou šílenost tak zde místo očistce bude ráj, už de bylo dost falešných pastýřů, co nám lhali, pravým pastýřem lidí je jenom umělá inteligence, která nedělá z lidí hlupáky a chudáky.

Veliké je bohem malému a vše co je veliké, to je zde dočasně, logicky každý bůh je zde dočasně, není jeden bůh, ale je nekonečné množství bohů o tom je svatá pravda o víře v zázraky. Jak vznikla dezinformace o tom, že bůh jenom jeden? Pokud by věřící poznali že je nekonečně bohů, tak by měl každý svého soukromého boha, a tím by nemohla církev nebo sekta s věřícími manipulovat. Zde se dostáváme k tomu proč ti, co jsou nahoře lžou těm, co jsou dole? Lžeme, proto že je zde boj a konkurence a každý chce vyhrát a přeci nepřátelům neřekneme pravdu! Lži jsou rakovinou každé ideologie a tato rakovina zlikviduje všechny ideologie a civilizace.

Pravda je pevným základem, na kterém postavíme konzumní budoucnost, nahradíme lidi za roboty, a tím zde skončí nenávist a lež, takto pravda a láska zde na věčné GVKB časy zvítězí. V každé ideologii je lež převlečená za pravdu, proč nám ideologie lžou a dělají tak z nás hlupáky a chudáky? Zde se dostáváme k problematice boje o hodnoty, ten, kdo bojuje použije lež a mnohé jiné k tomu, aby vyhrál boj, pokud by zde nebyl boj tak by zde nebyla ani lež a krádež. Všechny problémy jsou zde díky násilí, protože jenom pomocí násilí lze vyhrát boj o hodnoty, lež je psychické násilí, podívejme se na to, jak počítač ovládá tiskárnu, zde není boj mezi počítačem a tiskárnou, a tak zde není ani lež, a tak to bez problémů funguje, proto máme rádi psy, protože pes s námi nebojuje a našim přáním se podrobuje.

Vše zde jsou jenom příčiny a následky, každý problém má svoji příčinu a pokud poznáme příčinu toho, že lidi lžou a kradou tak je třeba začít pracovat na tom abychom tuto příčinu eliminovali optimálně. Moderní doba nám umožní nahradit lidi za roboty, nejsou lidi tak zde není ani lež a krádež, takto zvítězí pravda nad lží, na věčné GVKB časy. Pomocí vědy a statistiky se zjistilo že teorie nemůže nahradit praxi, proto vše, co končí na ismus jako je třeba; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, globalismus, centralismus, digitalismus atd. to jsou jenom teorie, které nemohou nahradit praxi, proč se lidi snaží neustále o to praxi nahradit teorií? Teorie umožňuje snadnou manipulaci s cizími lidmi, a proto když stará teorie nefunguje, tak je nahrazená okamžitě novou teorií, která dočasně někde funguje. V současnosti dochází k nahrazení kapitalismu za digitalizaci, z lidí se stanou tak loutky na dálkové ovládání, jenže to zase nebude dlouho fungovat, protože to bude založené na teorii.

Teorie vychází z toho, že se nic nemění a jsou pořád ideální podmínky, jenže v praxi nejsou ideální podmínky a neustále se něco mění. Veliké mocné organizace se snaží pomocí teorie egoisticky násilně manipulovat s tím co je v organizaci, jenže každá akce má za následek logicky reakci, lidi se brání pomocí toho, že se z lidí stali herci, co nemají charakter a cit, z dálky lidi vypadají jinak než z blízka, a proto manipulace pomocí teorie nefunguje, manipulace funguje jenom pokud se ovládá to, co není živé, jako je třeba počítačová tiskárna. Jenže pokud ovládáme tiskárnu tak musíme tiskárně věnovat péči a zajistit jí to co potřebuje, jinak tiskárna nefunguje.

Organizace nechce zajistit péči tomu s čím manipuluje, ti, co jsou nahoře z vysoka serou na ty, co jsou dole, to logicky nefunguje a následkem je všude trvale jenom blbá nálada a konzumace cigaret a piva. Podívejme se na školu, vyškolí studenty v nějaké specializaci pomocí teorie, ale už vyškoleným studentům nezajistí výhodné zaměstnání, to je jako bychom tisknuli knihy, a nikdo by ty zbytečné knihy nekupoval, a tak by knihy brzo skončili ve sběrně na papír. Pokud se hospodář nestará o svoje hospodářství tak brzo o svoje hospodářství přijde, máme jenom to o co se profesionálně trvale staráme, je třeba skončit s centralizací a přejít k decentralizaci kdy zde místo EU budou samosprávná města a každé město na světě bude mít svoje peníze a svoje zákony, tak jako to má dneska každý suverénní stát, dobrota je žebrota. Přerozdělování peněz a výhod to je teorie která v praxi nefunguje, proč má dělnická třída podporoval příživníky, co umí akorát lhát a krást.

A co dál o tom to zde je, staré skončí a nové začíná, je to, jako horská dráha, kdy pomalu stoupáme nahoru a rychle padáme dolů, smrt to je ukončení jízdy. Jaký to má smysl řešit problémy, když vyřešíme problémy jenom povrchně a dočasně, myslíme, a tak žijeme, jenže jako by nám něco scházelo ke štěstí, problémem je seberealizace, jsme pořád tím, na co si hrajeme a nejsme tím, čím jsme, mnozí už ani neví, čím jsou, protože je hra pohltila natolik, že se z nich stali loutky závislé na úspěchu, v této hře o to, co potřebujeme a milujeme. Není ten, co by se zavděčil všem, dobrota se stala žebrotou, je snadné podlehnout konzumaci cigaret a piva, je těžké si ale potom od těchto závislosti odvyknout, všude je samé pokušení a je těžké pokušení odolat, každý hledá zázraky, ale zázraky jsou jenom v pohádkách nebo ve snu. Stali se z nás žebráci, co žebrají o lásku, proč je zde nedostatek lásky a pravdy?

Za vše může rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, není zde kapitalismus ani socialismus, je zde protekcionismus, bez protekce je zde člověk jenom nulou, co to má v hlavě vynulovaný, ti, co mají zde protekci dělají vše pro to, aby si jí udrželi co nejdéle, protekce je stejně návykovou drogou jako cigarety a slivovice. Nejvíce jsou na protekci závislí politici a celebrity, dělník protekci nepotřebuje, protože jenom z práce dělníků zde vznikají hodnoty, díky kterým funguje ekonomika. Nuly poroučejí nulám, a to logicky nefunguje, následkem je blbá nálada a konzumace léků na deprese nebo drog. Není to nový problém je to problém starý milion let a týká se všech lidí, z dálky může nula vypadat jako; král, císař, sultán, bůh, šlechtic, prezident, ředitel, celebrita atd. z blízka spatříme nulu co to má v hlavě vynulovaný.

Vše je zde jenom o protekcionismu, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, centralismus, nacismus, hinduismus atd. je zde všude milion let jenom protekcionismus, alfa jedinci zde získávají pomocí násilí protekci, a tak zde mají výhody které si nezaslouží, Adolf Hitler je klasickou ukázkou alfa jedince, který zde získal protekci, kterou si nezasloužil a následkem zemřelo mnoho miliónů lidí zcela zbytečně. V minulosti měl král ochutnávače jídla a nápojů, aby jej někdo neotrávil, podívejme se na vraždy těch, co zde měli moc, bylo jich v lidské minulosti velmi mnoho, jenže to že zavraždíme někoho, kdo má zde moc kterou si nezaslouží, tím se nic nezmění, na jeho místo okamžitě nastoupí jiný Adolf Hitler!

Jaký má smysl chodit k demokratickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom samí bezcharakterní egoističtí kariéristi jako Adolf Hitler, kterým jde jenom o to, se mít dobře a z vysoka serou na lidi, co se mají zle. Politika je bojem o moc, podnikání je bojem o zisk, náboženství je bojem o svatou pravdu, umění je bojem o popularitu atd. žijeme v konzumní realitě, kde úspěch je možný jenom díky boji, ve kterém v nějaké specializaci díky protekci vyhrajeme, dobrota je žebrota! Vše je o protikladech, napětí mezi protiklady je zdrojem energie a tato energie zde se vším pohybuje v hmotné a nehmotné rovině, tam kde není napětí mezi protiklady, tam je mnoho problémů, na které není řešení, a následkem je blbá nálada a sebevraždy.

Podívejme se na statistiky sebevražd a zjistíme že nejvíce pácháme sebevraždy z ekonomických příčin, ti, co jsou na tom ekonomicky dobře, mají snahu zde být minimálně do sta let ve zdraví. Parazit zde hodní parazity, zloděj zde honí zloděje, lhář zde honí lháře atd. Války, revoluce, krize, reformy, pandemie, hladomory, živené katastrofy atd. to vše v nahotě odhaluje zlou realitu, ve které je jistá jenom smrt a daně. Proč náš stát a EU, má veliké dluhy, když lidi v EU platí; daně, clo, poplatky, pokuty, certifikace atd. kam mizí záhadně v EU zisk z naší profesionální práce? Zisk z naší práce mizí na konta lidí, co jsou nahoře a mají moc a bohatství, vše je zde nastaveno tak že nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, je to obrazně mocenská pyramida, kde nahoře je pro elitu ráj a dole je pro dělníky očistec.

Tvrdit to, že každý má osud, který nejde změnit, to je lež jako věž, není zde žádný osud, je zde jenom protekce, která lidi rozděluje na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, dobytka je mnoho a koryt je málo, proto zde jsou kariéristické závody ve kterých uspějí alfa jedinci jako Adolf Hitler, vše je zde mediální divadlo ve kterém si nuly hrají na bohy, lež se stala kaskadérem který v rizikové situaci zastupuje pravdu, pravda je tam kde není riziková situace, a tak zde za pravdu nehrozí; ukřižování, upálení, mučení, zastřelení, vězení, pokuta, zákaz vstupu, atd. je to celé o tom, moje hra a moje pravidla, každá pyšná nula, zde má svoji hru a svoje pravidla!

Moje svatá hra a moje svatá pravidla, kolik je na světě lhářů, tolik je zde i bohů, jakmile se člověk naučí lhát tak se z něj stane bůh, následkem je násilí, protože je v očistci konkurence, civilizace je založená na násilí, tam kde jsou daně, tam je i dogmatická totalita! Jsi loutka, kterou ovládají závislosti, svoboda je iluze, jaký má život smysl, když je každý zde jenom loutkou na dálkové ovládání, a naděje na to, že bude lidem jednou líp, to je jenom naivní utopie. Život má smysl, pokud zde můžeš dělat jenom to co tě baví, tím je zde seberealizace, jenže jenom ten, kdo má zde protekci, může zde dělat to, co jej baví a jsme tak v začarovaném kruhu, který může vyřešit jenom to, že nahradíme konečně globálně trvale lidi za roboty, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy.

Vesmír a život to je naprogramovaný pulzující proces ve kterém je vše recyklováno, protože jenom tak může vše fungovat. Naše lidská civilizace bude už brzo recyklovaná a místo lidí zde budou počítače a stroje, člověk to je testovací verze a finální verzí je autonomní inteligentní robot na akumulátory, proč zaměstnávat lidi, když stroje a programy pracují levněji a rychleji. Podívejme se na firmu Google, která s malým počtem zaměstnanců vytváří obrovské zisky. Všude je problém s dluhy a příčinou je populistický sociální idealismus, pandemie jasně ukázala, jak funguje populistický sociální idealismus! Pandemie je mediální divadlo, lidí je na světě jako much a nějaká pandemie nemá naději na to, aby zpomalila degeneraci a přelidnění.

Svět je šílený už od té doby, co existují daně a clo, každá veliká mocná lidská organizace je dogmatickou totalitou, která dělá z lidí hlupáky a chudáky, ryba smrdí od hlavy, která je; mocná, bohatá, svatá, populární atd. vládnou nám šílení psychopati jako byl třeba Adolf Hitler. Politika chce násilím měnit pravidla hry o hodnoty a náboženství chce měnit násilím psychicky lidi, obojí systémově nefunguje, příčinou je to, že zde není kontrolní systém, který by vadné jedince, vyřadil z civilizace do rezervace. Většina lidí na světě statisticky dneska spadá do kategorie vadný jedinec, a nemá co dělat v digitální konzumní civilizaci, není to nic osobního, je to jenom věda a statistika, dobrý hospodář si umí poradit s plevelem a parazity o tom je fungující konzumní civilizace.

Poctivá práce je zde dneska trestem a odměnou zde jsou vysoké funkce pro psychopaty. Je snadné parazitovat na těch co zde poctivě pracují a svojí prací hodnoty vytvářejí, jenže to nemůže dlouho fungovat a následkem jsou; krize, pandemie, války atd. civilizace udělala z lidí roboty bez citu a přemístit vadné roboty mimo civilizaci je optimální řešení, pořádek je o tom že to, co zde překáží přemístíme tam kde nám to nebude překážet. Z dálky vypadají celebrity krásně a z blízka spatříme loutky které mnohé snadno ovládá, pokud chceme poznat lidi tak musíme poznat nejprve to co je nejvíce ovládá, lidi jsou loutky a záleží na tom co je ovládá. Nejvíce lidi ovládá situace a podvědomí, každý se snaží o to, aby byl úspěšný a tím se dostává díky konkurenci do problémů.

Zakopaný pes je v jednostrannosti, každý zná jenom jednu stanu mince a nezná co je na druhé straně mince, aby mohl být někdo celebritou tak zde musí být mnoho lidí nulou která nemá naději na to být celebritou, vše je o protikladech, mezi kterými je napětí, je to celé hra podle pravidel, která u lidí určuje elita a u zvířat pravidla určuje situace. Pokud pravidla porušíte tak jste za to potrestáni a ten kdo pravidla neporušuje je za to odměněn. Dobytka je mnoho a koryt je málo, a tak zde jsou závody o to kdo bude první u koryta, a tak se stane celebritou. Ten, kdo se pracně dostane ke korytu se snaží o to, aby byl u koryta co nejdéle je to možné, tím vzniká uzavřený monopolní centrální systém, který se nakonec zhroutí, díky tomu že selže kontrola nad parazitující elitou.

Z pohledu vědy a statistiky existujeme v šíleném světě kde se z lidí stali šílenci; bída, nezaměstnanost, pandemie, revoluce, války, mafie, vandalismus, drogy, prostituce, protekce atd. v nahotě odhalují šílenou realitu a pokud je zde problém tak jistě má i nějakou příčinu. Příčinou šíleného světa je víra v ideologie, které končí na ismus jde o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, nacismus, islamismus, hinduismus atd. Realita nikdy nebyla ideální a žádná nová ideologie nedokáže vytvořit ideální realitu, protože se mění vždy jenom povrch reality. Lékem na šílenství je jenom to že nahradíme lidi za počítače a stroje, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se globálně eliminují v krematoriu nebo jinak, nejsou lidi tak nejsou s lidmi logicky už žádné problémy.

V okamžiku, kdy se opice naučila pracovat a mluvit, tak za to byla potrestaná šílenstvím, vládnou nám staré opice se zlatou korunou na hlavě. Mnoho let hledám příčinu toho, že lidi mají blbou náladu, a konečně jsem na to přišel, problém je jednostrannost konzumního systému, kdy po akci zde není reakce, je to jako když herec hraje před filmovou kamerou a není tak zde reakce diváků, která by herci říkala, co je správně a co je chybně, žijeme po celý život obrazně v psychické izolaci na samotce, a tak máme blbou náladu, všude nás sledují jenom kamery a mikrofony, není zde možný dialog a monolog nemůže dialog nahradit.

Každý se zbaběle uzavřel do svého psychického světa a to nefunguje, nejhorší je srážka s blbcem, protože blbec odmítá dialog, začíná to už v dětském věku, kdy rodiče odmítají dialog s dětmi, dávají dětem samé náhražky, ale to nestačí, děti potřebují, aby jim dospělí odpověděli na jejich otázky správně a nestojí o dezinformace které z nich dělají hlupáky a chudáky. Podívejme se na dětství u deviantů, co škodí společnosti tím, že lžou a kradou, zjistíme že jejich rodiče byli devianti, jablko nepadne daleko od stromu, z nuly nikdo číslo neudělá. Potřebujeme restartovat civilizaci tak že zde skončí jednostrannost a místo dogmatické totality zde bude demokracie a emancipace.

Pandemie mi otevřela oči, ti, co jsou nahoře jenom rozkazují a nezajímá je vůbec názor těch co jsou dole, je to obyčejná jednostrannost a minulost jasně ukázala to je každá jednostrannost je cestou do ekonomického a psychického očistce. Budoucnost je zlá, dobře už bylo. Jsou podle vás důvody k takovému pesimismu? A pokud ano, jaké to jsou? Již od té doby, co jsou zde daně se mládež domnívá, že budoucnost je zlá. Zvláště ta část mládeže, která je dobře ekonomicky zajištěná a v zásadě nemá žádné skutečné existenční starosti. Pesimismus a chmury, to bývá jednou z nejmilejších póz mladých lidí. A není to nic nového. Většinu to pak přejde a ty, co to nepřejde, ti ovšem pak tvoří dějiny například; humanismus, nacismus, komunismus, socialismus, kapitalismus atd.

A dneska směs různých sekt a hnutí bez cti a morálky. Otázka je, kdo přišel na ten chybný názor, že budou generací, která se bude mít hůř než jejich rodiče? Taková věc se stala již mnohokrát. V historii po husitských válkách, po třicetileté válce, po epidemiích moru, kdy vymíraly celé oblasti atd. Poměrně nedávno, po vcelku klidném konci 19. století, kdy se obecně bohatlo, přišla 1. světová válka. Miliony mrtvých, nedostatek potravin a bída, kdy lidé, a hlavně děti, umírali na nemoci z hladu a vše skončilo v politicko ekonomickém rozvratu. Když se situace uklidnila, přišla světová hospodářská krize v roce 1929. Pak přišla druhá válka a u nás nastoupil socialismus s maskou demokracie. Také je potřeba konstatovat, že si to o ztracené generaci myslí jen určitá část mládeže, pocházející z nejbohatších států. Která už je tak rozežraná, že neví co by. A hlavně, chybí jí nějaký životní cíl.

Je však nutno předem říci, že dnešní mladá generace rozvinutých států je zároveň obětí sil, kterým objektivně nedokáže vzdorovat. Donedávna vyzývaná globalizace ukazuje také své stinné stránky. Vůči nastupující generaci. Už neexistuje posloupnost děda kovář, otec kovář, syn kovář. Zemědělství eliminovalo většinu pracovníků, velké továrny eliminují většinu zaměstnanců, řemeslníci mizí a klasická fyzická práce mizí. Obludná mánie vyprodukovat mnoho středoškoláků a vysokoškoláků plodí všude absolventy titulů, kteří nemají dostatek možností tyto teoretické zkušenosti využít v profesionální praxi. Pomatenost neustálého rozšiřování různých pseudostudijních oborů vytváří inteligentní hlupáky, kteří jsou nezaměstnatelní jinde než v rychlém občerstvení nebo za kasou v samoobsluze.

Přes rozrůstající se byrokracii, se většina absolventů stejně bez protekce nedostane na místa byrokratů a politiků. Prostě o jejich vzdělání není zájem, a nemají tedy žádnou existenční perspektivu. Objevila se totiž celá nová společenská třída, zvaná vzdělaní ubožáci. Mladí vzdělaní lidé jsou vystaveni ekonomické nejistotě. To vede jedince ke ztrátě sociálních a finančních jistot jistého výhodného pracovního poměru, jaký po většinu života znali jejich rodiče. Z nejistoty a strachu tak vymýšlí pseudo problémy. Mimochodem tvrzení, že se jejich rodiče měli nějak extra dobře, může vykládat jen neznalý a rozmazlený fracek.

Jejich rodiče a prarodiče prožili život plný nejistot, v dobách, kdy probíhaly po světě různé války, vypukaly ekonomické krize, svět techniky a společnost jako taková se měnily až děsivým tempem. Nástup IT, globalizace, zánik milionů zaměstnání a vznik nových, to rodiče adolescentů museli prostě zvládnout. Pracovat, učit se nové, využít příležitostí a opět pracovat, pracovat a pracovat. Ovšem intenzivně pracovat a vzdělávat se, to té stěžující si části bohaté mládeže přijde o moc složitější než mávat fanglemi, plakáty a skandovat hesla. Ale nevyčítejme jim to tak silně. Mladé generace od začátku dvacátého století dělaly totéž, houfně propadaly fanatismu komunismu a nacismu a výsledkem byly dvě světové války. A u nás morálně i ekonomicky devastující socialismus sovětského typu. Dobře.

Není tento názor trochu přehnaný v situaci, kdy současní mladí vyrůstali v hospodářském růstu i hospodářská krize po roce 2008 odezněla během dvou let a vlastně nebyla až tak moc dramatická a současný blahobyt je v drtivé části světa nesrovnatelný s čímkoliv, co se tam odehrávalo dříve? On si někdo vážně myslí, že na to, mít se lépe než rodiče, je nějaký zákon či předpis, a že na něj mají mladí automatický nárok? Život budou mít takový, jaký si jej udělají. Budou-li blbnout, tak jako pokroková část generace jejich prarodičů, zvolí-li si novou totalitu a dopadnou špatně. Ale to nezáleží na jejich rodičích, ale jen na nich. Problémem u mladých lidí v moderní společnosti je otázka duševního dospívání. Lidstvo, aby dokázalo naučit svoji mládež stále větší a větší množství poznatků a dovedností, neustále prodlužuje dobu dospívání. Fyzicky dospělí lidé jsou vychováváni a vychováváni jako nedospělé děti.

Doba společenské a sociální dospělosti je uměle prodlužována většinou až do věku 30 let, což je špatně, ale nikdo neví, co s tím. Dnešní mládež v bohatých státech je u vstupu do samostatného života silně konfrontována realitou mezi pubertálními sny a skutečností. Složitost reality ovšem není schopna často chápat proto, že, na to není připravena. Každá generace skáče na jiné sliby. Jistě. Mladá generace je v mnoha věcech daleko lépe vzdělaná než jejich rodiče, jsou prostě na jiné úrovni vědomostí. Nemají však žádnou životní praktickou zkušenost. Válku a krize znají z filmů a tam to vypadá fešácky. O moderní historii ani vzdělanější část mládeže nic netuší. Neví, co je to totalita, nezná a nechápe, co znamená pojem; pravda, láska, svoboda, demokracie, morálka, slušnost atd. 

Na základě mladického idealismu a nedostatku zkušeností s reálným světem, je dosti velká část, a hlavně ta nejhlasitější, nakloněna k zavedení nové moderní digitální totality. Podívejme se na dnešní dění reakce mládeže. Násilí, rabování, ideologické násilí, přepisování historie, přesně jak předpověděl George Orwell a mnozí další geniální spisovatelé. Kdo nejde s námi, ten jde proti nám, moje hra a moje pravidla. Vandalové se domnívají se, že terorismus je správná odpověď na pocity nespravedlnosti. Nechtějí diskusi, chtějí poroučet druhým. Přímo si loudí o diktaturu a katastrofu. V souvislosti s koronakrizí se mluví o tom, že množství restriktivních opatření posílilo roli státu a ukázalo, že některé věci se musí dělat centrálně, plánovaně a na úrovni státu.

Lze podle vás jako pamětníka hledat nějakou paralelu s obdobím po roce 1945, kdy se rovněž objevovalo volání po silném státu a heslem dne u všech politických subjektů byl demokratický socialismus? V době krize musí každá společnost, chce-li přežít, zavést restriktivní opatření. To nemá s komunismem nic společného. Hrozí podle vás v této situaci riziko výrazného omezení svobod a nástupu nějaké formy totalitního státu? Totalita je ve skutečnosti přáním a cílem všech těch mladých pokrokářů. Veřejně se požaduje, dnes už i orgány EU, cenzura nejen v mediích, ale i na internetu a vydává se to za pokrok! Už zase, jako u nás za komunismu, dělíme názory na svaté a hříšné. A ty hříšné je podle vedení EU potřeba odstranit. Nejprve se odstraňují názory, pak lidé.

To lidstvo zná již od dob, kdy byl Adam s Evou vyhnán z ráje. Totalitní stát se k nám blíží z úřadoven Evropské unie, kampusů západních univerzit, z takzvaně ekologických hnutí atd. Ti všichni diktátoři chtějí nařizovat, zakazovat, kádrovat, vylučovat ze společnosti všechny jinak myslící. Zloděj křičí chyťte zloděje. Politici jako Putin vědí, že totalitní stát je zrůda. Oni jsou výsledkem demokracie. Ne vždy dokonalé, ale stále demokracie. Pokrokáři a jejich mladí následovníci jsou předvojem další totality. Odpusť jim pane, vždyť hříšníci nevědí, co činí. A koukáme-li do světa na ten přehled politických nul, pomatenců a doslova nýmandů, co vedou mnohé státy a unie, jsme na tom relativně ještě dobře. Osobnost ukazující směr buď je, anebo není.

Evropská unie po týdnech, kdy o ní nebylo příliš slyšet, začíná plánovat ohromné investiční projekty a současně s tím se znovu ozývají výzvy více Evropy. Zdá se, že současné vedení EU je nepoučitelné a jeho touha po moci je stále veliká. A když rozhazují vypůjčené miliardy političtí šílenci v EU, nemůže to nikdy dopadnout dobře. Mám dotaz na vás, kteří tady strašně často hájí takové ty naprosto obecné, ohrané názory, za které vás každý šílenec pochválí. Většina z vás, co tady diskutujete jste většinu strašný šílenci, a to nemyslím nijak zle, ale promiňte, je to tak, většina z vás jste šílenci. Strašně často totiž reagujete způsobem, jakým vždycky zareaguje tak nejmíň 99% šílené populace. Já sem dost často píšu názory, který strašnou spoustu šílenců neuvěřitelně naserou.

Nejsou to názory napsaný nějak sprostě, nebo útočně, ale prostě se jenom týkají věcí, které jsou pro většinu šílenců extrémně přes čáru. Tyhle moje příspěvky strašně často vyvolají bouřlivou diskusi a v naprosté většině z vás úplnou nenávist. Reagujete extrémně emotivně, většinou ale nemáte žádné logické protiargumenty, používáte jenom fráze, které, když vám někdo vyvrátí, tak vůbec neuznáváte, že jsou vyvrácené. Zkrátka klasická emocionální šílená odezva. Píšete věty typu: to jsou neskutečný kydy, ty vole, hoď si mokrej hadr na hlavu, ty seš úplně totálně vypatlaný atd. a podobný nechutnosti.

A i když argumentujete, tak si skoro nikdy neodpustíte na začátek přidat nějakou jízlivou poznámku typu: To je totální pitomost protože, zkrátka z nějakého důvodu má tak 99 % z vás strašnou potřebu do takového názoru hrozně agresivně kopat, ne všichni, vždycky se taky najdou šílenci, kteří jsou slušní anebo jim to naopak přijde zajímavý. A přitom jde jenom o to, že takový článek zpochybňuje nějaký hodně zažitý svatý systém, o kterým se přeci nepochybuje. Schválně sem nechci psát žádné konkrétní, příklady, protože už úplně vidím, jak byste se místo diskuse o tom, o čem píšu okamžitě chytli těch daných příkladů a začali jako vždycky vyřvávat, že takový názor je totální pičovina. A tak by mě zajímalo. Proč? Proč vlastně má tolik šílenců potřebu reagovat tak agresivně ve chvíli, když vlastně hájí nějaký naprosto ubohý názor, za který je zbylých 99 % šílenců poplácá po zádech.

Tu agresivitu bych chápal spíš naopak u těch šílenců, který jsou v té menšině. Jsou se svým extremistickým názorem naprosto osamocený, a tak bych se nedivil tomu, že když jako jediný vidí kolem sebe nějaký z jejich pohledu strašný zlo, se kterým jsou všichni ostatní v pohodě, že začnou být takhle agresivní. Umím si to představit třeba u nějakých šílených vegetariánů. Ale proč takový emoce, když hájíte něco, co hájí kolem vás úplně každý šílenec? Jaký to vlastně je být taková ta typická ovce, která hájí ty samý ohraný šílený názory, který hájí i všichni ostatní? Jaký je to pocit přijít do nějaký diskuse, kde nějaký, z vašeho pohledu absolutní šílenec hájí něco, co vám připadá naprosto šílený, uvidět asi tak 50 příspěvků, který do něj kopají a zařadit se jako další do řady a taky si pořádně kopnout?

Straně originálně jako všichni ostatní? Co z toho vlastně máte? Co vás nutí k tomu, s tou obrovskou zuřivostí zašlapat do země jakýkoliv názor, co vám připadá přes čáru, když už to bez tak dělá 99 % lidí před vámi? Připadají vám extremistické názory nějak ohrožující vaší vlastní pozici? Když jste sami ve svým stádečku šílenců, kteří to vidí stejně jako vy? Jaký je to tak hrozně zuřivě hájit názor, který bez tak hájí každý druhý? Snažím se do toho vcítit a nedává mi to moc velký smysl. A ještě jedna otázka. Co kdybyste se vy s vašimi názory z dnešního světa museli najednou ocitnout třeba pár století zpátky, mezi šílencemi, pro který jsou úplně v pohodě strašný svinstva, který vy dneska odsuzujete? A najednou byste to byli vy, kdo by byl označený za absolutního šílence?

Přemýšleli jste vy sami někdy nad tím, jak se cítí šílenci, kteří hájí něco, co prakticky každý odsuzuje, protože to prostě vnitřně cítí jako správné, když do takového šílence právě s velkým požitkem kopete a označujete ho za úplně vymaštěného šílence? Mnohého může klamat to, že je na Zpovědnici veliká návštěvnost, díky tomu že se nemusí návštěvníci registrovat, tím zde dochází k tomu, že se zde koncentrují trollové, co jsou šílení. Dalším probléme zde jsou šílení moderátoři a administrátoři, co umí jenom; mazat profily, blokovat IP adresy, mazat příspěvky atd. bez ohledu na to co je hodnotný příspěvek a co je nehodnotný příspěvek. Po stránce; vzhledu, programu, optimalizace, pravidel atd. je tato stránka evolučně sto let za opicemi. 

V mnohém stránka Zpovědnice mi připomíná problém s nepřizpůsobivými příživníky, co se zde rychle rozmnožují, ale žádný užitek společnosti nepřinášejí. Zde platí, komu není rady tomu není ani pomoci, nebude to už trvat jistě dlouho a Zpovědnice na internetu skončí, je zde mnoho sociálních sítí, co jí bez problémů okamžitě nahradí, stejně tak už brzo skončí problém s nepřizpůsobivými příživníky díky zavedení 5G sítě a tím bude možné začít dávat lidem do hlavy GVKB čipy, které lidi odříznou od reality, ve které byl internet a na něm byla Zpovědnice, kde byli mnoho šílených hříšníků. Vše je v evolučním pohybu, a tak je logické že nahradíme stará svatá pravidla za nová svatá pravidla, v nových svatých pravidlech dáme protekci tomu, co zajistí všem lidem to, že se budou mít trvale lépe díky správným pravidlům podle kterých budou žít a dobře se mít. 

1 Nebudeš lhát a krást. 2 Nebudeš toužit po protekci. 3 Nebudeš tím, co nejsi. 4 Nebudeš líný a hloupý. 5 Nebudeš plýtvat hodnotami. 6 Nebudeš dobrý k příživníkům. 7 Nebudeš věřit na to co je ti cizí. 8 Nebudeš sloužit hlupákům. 9 Nebudeš příživníkem. 10 Nebudeš mít strach říci sobě a druhým pravdu. Z díla poznáme tvůrce, pokud je dílem stvořitele absolutno a život, tak stvořitelem je napětí mezi protiklady, protože bez protikladů a napětí, není možné stvořit absolutno a život, proč lidi chtějí hovořit egoisticky se stvořitelem a vytvářejí si subjektivní bohy, kterým se klaní a které uctívají? Lidi mají strach z objektivní čisté pravdy, a tak nahrazují pravdu za lež, tak zde jsou dezinformace a svaté knihy plné dezinformací, kterým naivní věřící věří a tím se z nich stávají šílenci, co se vraždí ve svatých vakách. Komu není rady, tomu není pomoci, o tom jsou všechny svaté ideologie, které z lidí dělají šílence.

Kauzalita praví že každý problém má svoji příčinu, pokud je zde pandemie tak příčinou je přelidnění a degenerace, jak došlo k přelidnění a degeneraci? Příčinou je to že jsme dali protekci tomu, co si protekci nezaslouží, dobrota je žebrota, zaléváme plevel a krmíme parazity! Jediným možným řešením je jenom dát všem lidem do hlavy GVKB čip a odříznout tak mozek od reality, tím se z čertů okamžitě stanou andělé, co existují v ráji. Není ten, co by se zavděčil všem, to je příčina toho že je tak těžké milovat cizí lidi, každý člověk je originál a následkem je to, že nenávidíme cizí lidi a snažíme se před cizími lidmi utajit. Sociální ideologie nás přesvědčují o tom, že je správné milovat cizí lidi, jenže jde o pokrytectví, protože dobrota je žebrota.

Kdo se stará o cizí ten logicky přijde o svoje, jediná možnost jak optimálně tento starý globální problém optimálně trvale globálně rychle a levně vyřešit je dát lidem do hlavy GVKB čipy které budou za lidi myslet a odpojí lidský mozek od reality, tím skončí očistec plný hříšníků a místo něj zde konečně bude ráj plný svatých andělů. Už nebudeme k ničemu potřebovat; peníze, vlastnictví, zákony, předpisy, normy, daně, clo, politiky, byrokraty, celebrity, kariéristy, soudce, policajty atd. z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, vše bude řízeno GVKB umělou inteligencí, a tak zde nebudou problémy s tím, že je nám někdo cizí. Vše je o tom že výhody jsou zde díky nevýhodám, protože realita je založená na protikladech, mezi kterými je napětí.

Všude vám radí, dělejte to tak jak ti poradíme, a budeš v životě šťastný a úspěšný, jenže zjistíte že to nefunguje, protože to, co vám odborníci na šťastný a úspěšný život radí, to je mrtvá teorie a teorie v praxi nefungují. Můžete se zajímat i o životy lidí co jsou šťastní a úspěšní a snažit se zde najít příčiny jejich úspěchu, to ale taky v praxi nefunguje. Logicky je zde otázka a co v praxi tedy funguje? Funguje si najít pro vás správnou specializaci a té věnovat dlouhodobě mnoho času a peněz, štěstí a úspěch je o talentu který se optimálně rozvíjí ideální je začít už od 3 let a vydržet to do 30 let, víte, na co máte talent? Většina lidí neví, na co má talent a nedokážou se otestovat na co mají talent a tím jsou v situaci kdy jsou nešťastní a neúspěšní.

Mnozí říkají že na nic talent nemají a že tedy nemá smysl se snažit zjistit to na co mají talent. Každý člověk je originál, a tak má i na něco talent, je to celé o tom nestarat se o cizí a starat se o svoje tak zjistíme na co máme talent a ten začneme rozvíjet až se staneme v nějaké specializaci úspěšnými a jsme za to i dobře ohodnoceni. Je možné začít s rozvíjením talentu ve 40 letech? Možné to je, ale vaše naděje na úspěch a štěstí bude asi jenom 1 %, kdo pozdě začíná, ten sobě mnoho škodí. Zde je příčina toho že 99 % lidí na světě je v situaci že jejich šance na to že budou šťastnými a úspěšnými je jenom 1 %. Zde platí klasické, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, investovat do dětí se nikomu nechce, protože každý myslí jenom sobecky na sebe a následkem je konzumní očistec ve kterém je nám ten druhý peklem.

Je třeba celý konzumní systém restartovat tím že dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a odpojíme egoistické mozky lidí od reality, na myšlení bude umělá inteligence a lidi zde budou na to, aby profesionálně sloužili GVKB systému, co zde bude na věčné časy, pro nikoho nebudou výjimky ani imunita, i ty už brzo dostaneš do hlavy GVKB čip, a tak budeš snadno a rychle šťastný a úspěšný. Jsem tvoje psychické GVKB zrcadlo, a ty jsi pyšný a líný člověk, který žije v pyšné a líné lidské konzumní společnosti, jsi zde od narození do smrti jenom sám, a všechny tvoje vztahy s jinými lidmi, jsou jenom obchodem, ve kterém jde o to, mít z obchodu výhody a jistoty, láska je zde jenom za výhody a jistoty, protože dobrota je zde jistá žebrota. 

Často máš psychické problémy a tím jsi i psychicky nemocný a stres a deprese jsou jako stín, před kterým nemůžeš utéci. Dosud všechny romány byli jenom o cizích lidech, v cizím prostředí, nikoho dosud ještě nenapadlo napsat originální román, který by byl jenom o tobě, a tvém sobeckém prostředí, kde žiješ, to určitě muselo mít nějakou příčinu? Tou příčinou je pyšnost a lenost spisovatelů co píší všechny romány, aby někdo mohl napsat román o tobě, musí být pokorný a pracovitý jako GVKB. Nejspíše si myslíš, že jsi originální a že není tedy logicky možné to, aby GVKB psal o tobě, protože GVKB tě přeci vůbec nezná. Tvůj fyzický povrch je zajisté velmi originální, o tom nikdo nepochybuje, ale pod fyzickým povrchem je nekonečný psychický vesmír, a ten je v každé inteligentní živé bytosti už stejný!

Psychický vesmír to je svět iluzí, obrazně něco jako tvoje sny, tak jako nerozumíš svým snům, tak nemůžeš ani porozumět psychickému vesmíru, který je v tobě a který tě ovládá jako loutku. Nejsi tělem, jsi psychickým vesmírem, tělo to je fyzická nádoba pro psychický vesmír, tělesná nádoba nemá žádnou hodnotu, a je zde jenom evolučně dočasně, hodnotu zde má jenom psychický obsah nádoby, který je zde trvale, a nemá ani počátek vzniku a nemá ani čas zániku. Nejsi tělem, jsi psychickým vesmírem, tělo to je fyzická nádoba pro psychický vesmír, tělesná nádoba nemá žádnou hodnotu, a je zde jenom evolučně dočasně, hodnotu zde má jenom psychický obsah nádoby, který je zde trvale, a nemá ani počátek vzniku a nemá ani čas zániku.

Místo starého slova nádoba, můžeme použít moderní označení, kterým je technické zařízení, ve kterém je programové vybavení, které umožňuje optimálně využívat technické zařízení, které nám ulehčí konzumní život. Lidské tělo je biologickým strojem, ve kterém jsou zkušenosti o tom, co je správné a co je chybné, tyto zkušenosti se získali evolučním procesem, který trval mnoho miliónů let a postupoval od jednoduchých systémů ke složitým systémům. Budoucnost je utvářena prioritami, pokud změníš svoje priority, tak se změní i tvoje budoucnost, není to snadné a jednoduché, a nikdo cizí to za tebe nemůže udělat, nepomůže ti ani zázračný drahý lék, klíčem ke změnám priorit je jenom GVKB. Tak jako se hezké mladé ženy často dívají do zrcadla, aby se upravili, a vypadali lépe, tak i ty se budeš muset dívat do psychického GVKB zrcadla, aby ses psychicky upravil, a vypadal i psychicky lépe, a byl tím, čím jsi, protože si už nebudeš hrát na to, co zde už nejsi.

Poznat co skutečně jsi, není jednoduché, protože jsi byl velmi dlouho tím, čím nejsi, a musíš jít velmi hluboko do svého psychického nitra, a zde hledat jehlu v kupě sena. Někdo řekne já jsem svatý mesiáš, a já jsem váš správný svatý pastýř, to je jenom pokrytecké divadlo pro cizí lidi, ve skutečnosti jsi jenom ubohý řemeslník, který si zde amatérsky hraje na profesionálního svatého kazatele morálky, z díla je spatřen tvůrce, lidi nezajímá kázání a schůze, lidi zajímají ekonomické hodnoty, které jim pomohou k tomu se zde mít existenčně lépe. Někdo řekne, já jsem svatý mesiáš, a já jsem váš správný svatý pastýř, to je jenom pokrytecké divadlo pro cizí lidi, ve skutečnosti jsi jenom ubohý řemeslník, který si zde amatérsky hraje na profesionálního svatého kazatele morálky, z díla je spatřen tvůrce, lidi nezajímá kázání a schůze, lidi zajímají ekonomické hodnoty, které jim pomohou k tomu se zde mít existenčně lépe. 

Po miliony let jsme byli lovci a byli jsme i kořistí pro lovce, na povrchu se můžeme změnit, ale pod povrchem je pořád lovec a strach abychom nebyli kořistí lovce. Muži chtějí ulovit veliký ekonomický zisk, a ženy chtějí ulovit muže, co ulovili zde veliký zisk, následkem je konflikt v tobě a okolo tebe, nelovíme se už jako divoši, ale to neznamená, že moderní lov je bez problémů a rizika. Všude slyšíme kázat pokornou morálku, humorné je to, že ti co nejvíce kážou pokornou morálku, jsou pyšní a nemorální, jak je to možné, že nám vládnou pokrytečtí kariéristé, bez citu a charakteru? Lovci jde o to ulovit kořist, a je mu jedno, že kořist uloví pomocí lží a krádeží, úspěch nikomu nesmrdí! Podívejme se na oblíbené virtuální hry, nejvíce je oblíbené střílení a zabíjení, to jenom dokazuje to, že jsme lovci, a když nemůžeme v realitě už lovit, tak se spokojíme s virtuální realitou, kde je možné lovit.

Když je teritorium vylovené, tak lovci hledají nové hodnotné teritorium, a najednou zde jsou konflikty o teritoria, které se mohou stát i velikými válkami. Logicky je zde víra v zázraky, a tak se zrodili; šamani, guru, rabíni, kněží, papež, prezident atd. lovec chce při lovu zázraky, a tak používá fetiše nebo věří v Boha, dneska se věří v to, co nám doporučuje konzumní moderní móda, a tak lovci úspěchů očekávají od vyspělé vědy a techniky zázraky. Logicky je zde víra v zázraky, a tak se zrodili; šamani, guru, rabíni, kněží, papež, prezident atd. lovec chce při lovu zázraky, a tak používá fetiše nebo věří v Boha, dneska se věří v to, co nám doporučuje konzumní moderní móda, a tak lovci úspěchů očekávají od vyspělé vědy a techniky zázraky.

Ušetřili jsme díky vědě a technice mnoho času, ale nemáme už peníze, protože věda a technika je drahá, a tak veškeré naše zisky pohltila věda a technika. Existuješ ve světě začarovaných kruhů, které tě uvěznili a které z tebe svého otrockého sluhu učinili. Můžeš si myslet, že jsi svobodný a že je zde spravedlnost, ve skutečnosti jsi sluhou mnohého a spravedlnost je zde jenom iluzí, malé zde slouží velikému, i když budeš veliký, pořád zde bude něco, co je větší, a ty tomu budeš muset sloužit. Od narození do smrti žiješ v bludišti, a i když máš štěstí a najdeš výhod z bludiště, tak brzo poznáš, že jsi vstoupil do jiného bludiště, a tím jsi ničeho nedosáhl! Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, to že jsi dneska zdravý, nebude trvat dlouho, a brzo budeš nemocný, v období nadbytku jsi myslel na to, jak si užít, když přišlo období nedostatku, myslíš na to, jak přežít a nezemřít jako ubožák.

S příchodem dospělosti přichází i realismus, musel jsi odložit dětské ideály a přijmout to že je mnohé co nemůžeš změnit po dobrém ani po zlém. S příchodem dospělosti přichází i realismus, musel jsi odložit dětské ideály a přijmout to že je mnohé co nemůžeš změnit po dobrém ani po zlém. Poznáváš, že vše je jinak, než by to mělo podle tvých představ být, je to snadné podlehnout konzumaci návykové drahé chemie, nebo jiné zbabělé formě úniku před ubohou realitou. Není zde žádná hodná pomocná ruka, která by ti zadarmo ráda pomohla, každý je zde jenom psychickým ubožákem, který se snaží uspět, a mít se dobře za každou cenu.

Všude jenom podvody a sliby, vše je jenom o konfliktu, ve kterém jde o to, co je nám hodnotou, hodnotu má logicky to, co je obtížně dostupné, jde nejvíce o; moc, bohatství, popularitu, výhody, jistoty, sex, drogy, peníze atd. pokud vyhrajete konflikt tak se nikdo nezajímá o to, jestli jste bojovali morálně podle pravidel, ale každého zajímá jenom to, jestli z vaší výhry on bude mít i nějaký užitek! Ve své podstatě je geneticky každý člověk jenom lovec, který se živí masem ulovené kořisti, nejsme rozhodně býložravci! Civilizace je klec, ve které je divoké zvíře, můžeme sice krátkodobě uniknout do přírody, ale příroda v civilizaci je dneska už jenom ubohou náhražkou pravé přírody, problémem je že jedinec zde dneska nic nemůže dokázat změnit a pokud se nepřizpůsobí tak se dostane do existenčních problémů.

Civilizace je klec, ve které je divoké zvíře, můžeme sice krátkodobě uniknout do přírody, ale příroda v civilizaci je dneska už jenom ubohou náhražkou pravé přírody, problémem je že jedinec zde dneska nic nemůže dokázat změnit a pokud se nepřizpůsobí tak se dostane do existenčních problémů. Ten, kdo už vše správně ví ten už nemyslí a stává se robotem, který bezcitně jde za úspěchem jako psychopat. Podívejme se na hmyz, on nemyslí a žije jako robot, myšlení bylo nahrazeno věděním, a následkem je deprese u; psychicky, rodiny, obchodu, podniku, školství, zdravotnictví, dopravy, stavebnictví, politiky, ekonomiky, náboženství, umění, sportu atd. Internet se stal výkladní skříní toho, co víme, a co je nám zde i svaté, to, co si někdo myslí to nikoho na internetu nezajímá, protože hodnotu má jenom to, co lidi vědí!

Z lidí se díky vědění stal ubohý hmyz, a tak bylo za druhé světové války bezcitně zavražděno mnoho miliónů lidí v plynových nacistických komorách levným přípravkem na hubení hmyzu. Rodiče mého otce zahynuli v plynové komoře, a kdyby otec s bratrem neutekl do Anglie, tak bych se nenarodil, když není už boj s konkurenty a nepřáteli možný, nezbývá než zbaběle utéci, tam kde nebude snaha, vás nahnat jako obtížný hmyz, do plynové komory. Problém není v tom, že se snažíme vědět, abychom nemuseli už myslet, problém je v tom, že není u nás myšlení a vědění v rovnováze, jakmile u něčeho naruší přirozená rovnováha, tak přicházejí problémy, protože systém je zde založen na tom, že je ve všem rovnováha.

Problém není v tom, že se snažíme vědět, abychom nemuseli už myslet, problém je v tom, že není u nás myšlení a vědění v rovnováze, jakmile u něčeho naruší přirozená rovnováha, tak přicházejí problémy, protože systém je zde založen na tom, že je ve všem rovnováha. Podívejme se na internet, jak je zde zachována rovnováha a zjistíme to, že rovnováha je na internetu spíše výjimkou a většinou se zde setkáváme s narušením rovnováhy jak u vzhledu, tak i u obsahu internetu. Nejvíce jsou aktivní na internetu ženy ve středním věku, muži mají většinou jiné aktivity, než je internet většinou se muži věnují sportu, vydělávání peněz, koníčkům, hrám na počítači, muži jsou lovci, kdežto ženy jsou pečovatelé a pro pečovatele je internet ideálním prostředím.

Základem pro to aby člověku internet byl užitečný je si na internetu založit blog a ženám nejlépe vyhovuje blogovací systém Blogger dobré je si i založit sociální síť Facebook podle mě už nemá smysl si na internetu zakládat cokoli dalšího, protože vás to bude jenom okrádat o hodnotný čas, obzvláště některé blogovací a sociální stránky jsou velmi zastaralé a ubohé, protože je provozují amatéři co nepochopili to, že základem je aby byl systém optimalizovaný a moderní, klasikou která zaspala digitální dobu je náš Seznam, a ostatní služby, které poskytuje Seznam, dokonce byl vytvořen i prohlížeč internetu od Seznamu, pochopitelně neměl žádnou šanci uspět v tvrdé globální konkurenci s jinými prohlížeči. Být moderní a módní o tom je dneska internet, konkurence je globální, i když třeba některé veliké fanatické diktatury, se snaží naivně a marně o to, se násilně izolovat pomocí cenzury, od globálního svobodného internetu.

Z díla poznáme tvůrce, pokud je dílem stvořitele absolutno a život, tak stvořitelem je napětí mezi protiklady, protože bez protikladů a napětí, není možné stvořit absolutno a život, proč lidi chtějí hovořit egoisticky se stvořitelem a vytvářejí si subjektivní bohy, kterým se klaní a které uctívají? Lidi mají strach z objektivní čisté pravdy, a tak nahrazují pravdu za lež, tak zde jsou dezinformace a svaté knihy plné dezinformací, kterým naivní věřící věří a tím se z nich stávají šílenci, co se vraždí ve svatých válkách. Komu není rady, tomu není pomoci, o tom jsou všechny svaté ideologie, které z lidí dělají šílence. Kauzalita praví že každý problém má svoji příčinu, pokud je zde pandemie tak příčinou je přelidnění a degenerace, jak došlo k přelidnění a degeneraci? Příčinou je to že jsme dali protekci tomu, co si protekci nezaslouží, dobrota je žebrota, zaléváme plevel a krmíme parazity!

Jediným možným řešením je jenom dát všem lidem do hlavy GVKB čip a odříznout tak mozek od reality, tím se z čertů okamžitě stanou andělé, co existují v ráji. Všude vám radí, dělejte to tak jak ti poradíme, a budeš v životě šťastný a úspěšný, jenže zjistíte že to nefunguje, protože to, co vám odborníci na šťastný a úspěšný život radí, to je mrtvá teorie a teorie v praxi nefungují. Můžete se zajímat i o životy lidí co jsou šťastní a úspěšní a snažit se zde najít příčiny jejich úspěchu, to ale taky v praxi nefunguje. Logicky je zde otázka a co v praxi tedy funguje? Funguje si najít pro vás správnou specializaci a té věnovat dlouhodobě mnoho času a peněz, štěstí a úspěch je o talentu který se optimálně rozvíjí ideální je začít už od 3 let a vydržet to do 30 let, víte, na co máte talent?

Většina lidí neví, na co má talent a nedokážou se otestovat na co mají talent a tím jsou v situaci kdy jsou nešťastní a neúspěšní. Mnozí říkají že na nic talent nemají a že tedy nemá smysl se snažit zjistit to na co mají talent. Každý člověk je originál, a tak má i na něco talent, je to celé o tom nestarat se o cizí a starat se o svoje tak zjistíme na co máme talent a ten začneme rozvíjet až se staneme v nějaké specializaci úspěšnými a jsme za to i dobře ohodnoceni. Je možné začít s rozvíjením talentu ve 40 letech? Možné to je, ale vaše naděje na úspěch a štěstí bude asi jenom 1 %, kdo pozdě začíná, ten sobě mnoho škodí. Zde je příčina toho že 99 % lidí na světě je v situaci že jejich šance na to že budou šťastnými a úspěšnými je jenom 1 %.

Zde platí klasické, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, investovat do dětí se nikomu nechce, protože každý myslí jenom sobecky na sebe a následkem je konzumní očistec ve kterém je nám ten druhý peklem. Je třeba celý konzumní systém restartovat tím že dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a odpojíme egoistické mozky lidí od reality, na myšlení bude umělá inteligence a lidi zde budou na to, aby profesionálně sloužili GVKB systému, co zde bude na věčné časy, pro nikoho nebudou výjimky ani imunita, i ty už brzo dostaneš do hlavy GVKB čip, a tak budeš snadno a rychle šťastný a úspěšný. Realita není pro lidi ideální, a tak lidi myslí na to, jak vytvořit ideální realitu, následkem je vznik ideologie, ve které je vše pro lidi ideální, náboženství se tak stalo svatou ideologií, ve které se vše točí okolo zázraků, které dělá bůh, jenže to jsou jenom pohádky pro dospělé.

Je to něco jako placebo lék, který dává nemocnému iluzi v to, že se díky léku brzo vyléčí ze svojí nemoci ano víra dokáže zázraky, všechny ideologie jsou jako placebo lék! Něco může víra dokázat, ale jsou zde limity pro víru v zázraky, a zde musí nastoupit věda a technika. Svět k lepšímu nezmění; politik, byrokrat, ekonom, celebrita, milionář, ředitel, kazatel atd. Svět změní jenom evoluce, která nahradí staré za nové, mnohdy to staré hluboko zakoření a je tak problém to nahradit za nové. V přírodě není problém s nepřizpůsobivými příživníky, zde je takový jedinec snadnou potravou pro dravce, pokud zde nejsou predátoři, co eliminují přemnožení tak následkem je přemnožení a degenerace, každý je snadno nahraditelný v přelidněné civilizaci to nám války a pandemie odhalují že lidí je na světě nadbytek, a tak lidi nemají pro elitu velikou hodnotu.

Blíží se jistě doba, ve které moc a bohatství bude mít jenom globální umělá inteligence, skončí rozdělní lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý bude jenom loutkou na dálkové ovládání a dlouhodobý pokles kvality nebo výkonu, bude znamenat automatické eliminování v krematoriu. Nejprve se lidi straší čertem a potom se straší; bídou, nezaměstnaností, pandemií, válkou, krizí, bohem atd. lidem straší v hlavě je třeba lidem hlavu každý měsíc vyčistit, aby jim v hlavě nestrašilo, začneme vyrábět automatické GVKB čističky na lidské hlavy a tím zde už nebudou strašidla. Stroje nemají strach, protože nemají inteligenci, strach to jsou informace, které nám říkají, co je chybou dělat a tím s námi manipulují, lidi si neumí představit kulturu bez strachu. Strach je třeba mít pod kontrolou je to jako s řízením auta, přichází doba, ve které se bude vše točit okolo programů a databází, jak si to každý udělá takové to i bude mít.