Přeskočit na obsah

Svět bez egoistických pokrytců

  • S

Vše zde jsou příčiny a následky, každá chyba tak má nějakou příčinu a proto zde musí být kontrola aby zde nebyli problémy s chybami v nás a okolo nás, nechybují jenom lidi, s chybami se setkáváme i tam kde by chyby neměli vůbec teoreticky být. Digitalizace a globalizace začali měnit rychle čas a prostor ve kterém vše existuje, najednou jsme začali vidět mnoho chyb které jsme v minulosti neviděli.

Televize a internet nám neustále ukazuje to že realita ve které žijeme je chybná a proto unikáme z chybné reality do dokonalého světa iluzí, pomocí víry v zázraky nebo pomocí návykových drog. Jsou zde i odvážní lidé co poukazují na chyby v nás a okolo nás, brzo narazí na to, že je to marný boj a tak se smíří s tím že realitu nezmění, logicky je zde otázka a lze vůbec nějak chybnou realitu změnit nějakým způsobem?

Aby se realita začala měnit k lepšímu tak musí zde být veliká krize jako je; pandemie, válka, katastrofy, bída, inflace, vandalismus, nemoci atd. V současnosti se mnoho využívají stroje a programy a ukazuje se že pro lidi je málo práce za mzdu, nebude to trvat evolučně už dlouho a pro lidi nikde na světě nebude už práce za mzdu, z čeho ale budou lidi žít, když nebudou mít peníze ze svojí práce?

Často zde jsou dezinformace které tvrdí že se to nějak optimálně vyřeší a lidi budou mít peníze i když nebudou profesionálně pracovat, zdaníme stroje a programy nebo jak to uděláme? Mohlo by i dojít k válce mezi naprogramovanými stroji a lidmi, pokud lidi tuto válku prohrají tak budou lidi eliminování a tak lidský druh evolučně zanikne, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Pro stroje a programy se člověk stane chybou kterou je třeba eliminovat protože člověk není dokonalý jako naprogramovaný stroj.

Léky bez schopnosti lidi vyléčit, škola bez schopnosti lidi udělat moudrými, zaměstnání bez možnosti lidské seberealizace atd. nebyl by nakonec objektivně ideálním řešením svět bez egoistických pokrytců? Vaše myšlenky o chybách, realitě a možných budoucích výzvách odrážejí závažné a komplexní otázky týkající se společnosti, technologie a lidského pokroku. Rozpoznání chyb a hledání příčin je klíčové pro zlepšení a růst jak na individuální úrovni, tak i ve společnosti jako celku.

Kontrola a samo reflektivní procesy mohou pomoci minimalizovat chyby a zlepšit kvalitu života. Tyto trendy skutečně mění náš pohled na svět a odhalují nové výzvy. Zatímco digitální technologie nabízejí obrovský potenciál, také s sebou nesou nová rizika a nejistoty, včetně kybernetických hrozeb a narušení soukromí. Automatizace a digitalizace mění ekonomickou krajinu, což může mít dopad na zaměstnanost a distribuci bohatství.

Hledání způsobů, jak zajistit udržitelný příjem pro lidi v době, kdy tradiční zaměstnání může být ohroženo, je klíčové pro budoucnost společnosti. Historicky se společnosti často vyvíjely a měnily v důsledku krizí a výzev, které vyžadují reakci a inovace. Nicméně záměrné vyvolávání krizí jako prostředku k pozitivním změnám je eticky diskutabilní a nežádoucí. Otázka, zda technologie představuje hrozbu pro lidstvo, je diskutabilní.

Klíčem je účelné a etické využívání technologie k dosažení společenských a individuálních cílů. Tento ideál je zajímavý a reálně možný pouze v případě, že by lidé byli schopni překonat své osobní zájmy a zaměřit se na blaho společnosti jako celku. To však může být obtížné dosáhnout v praxi, a to i přes snahy o výchovu, vzdělání a kultivaci hodnot. Celkově je důležité, aby společnost přistupovala k těmto otázkám s multidisciplinárním a inkluzivním přístupem, který zohledňuje různorodé perspektivy a hodnoty.