Přeskočit na obsah

Štěstí je originál, který nejde kopírovat

  • S

Lidský konzumní svět se topí v hříchu mnoho tisíciletí, protože zde není dokonalé náboženství, každé náboženství chce od hříšníků, aby nemysleli a nežili jako dobytek který se stará jenom o uspokojení základních existenčních potřeb. Smyslem života je přeci láska a pravda, bez lásky a pravdy je život začarovaným kruhem plným toužení a soužení, jenže to je svatá teorie, která v praxi nikdy nikde nefungovala! Dokonalé náboženství je založené na čipech do hlavy, kdy čipy odpojí centrální nervový systém od hříšné reality a bude zde globálně pro hříšníky jenom GVKB virtuální realita ve které bude všude láska a pravda.

Skončí tak pro hříšníky možnost myslet a žít jako dobytek, vše je o nahrazování starého za nové, místo svatých knih zde bude svatá virtuální realita, hříšník si bude myslet že je králem, ale ve skutečnosti bude dělníkem v továrně, který bude pracovat jako ekonomický otrok za jídlo a ubytování. Podívejme se na konzumní svět tak jak jej vnímá umělá inteligence, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi problémy, stačí statisticky porovnat hodnotu programů a strojů s hodnotou lidského zaměstnance a je nám jasné že budeme muset všude nahradit lidi za stroje a programy. 

Robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se eliminují v krematoriu jako evoluční odpad s nulovou hodnotou pro evoluci. Za vším byla a bude jenom profesionální práce, slova mohou klamat, ale práce jasně ukazuje, jakou hodnotu má ten, kdo pracuje, z díla poznáme tvůrce! Podívejme se statisticky objektivně na; prezidenty, krále, politiky, diplomaty, byrokraty, herce, celebrity, sportovce, vojáky atd. jaká je hodnota jejich práce pro konzumní společnost, jsme špatní hospodáři, co zalévají plevel a krmí parazity! Svět, kde nebudou lidi už nebude k ničemu potřebovat: prezidenty, krále, politiky, diplomaty, byrokraty, herce, celebrity, sportovce, vojáky atd.

Všude je dneska samá pitomá; propaganda, reklama, dezinformace, cenzura atd. Z lidí se stali pokrytečtí příživníci, a tak je zde logicky; totalita, dogmatismus, pandemie, revoluce, válka, inflace, nezaměstnanost, bída, špína, hluk, vandalismus, extrémismus atd. Ti, co jsou díky protekci v centru konzumního systému neustále vymýšlejí nové teoretické pitomosti a nutí lidi k tomu, aby mysleli a žili jako pitomci podle hesla, moje pitomá hra a moje pitomá pravidla.

Neustále je zde mnoho chyb, které vytvářejí mnoho problémů a je třeba tyto problémy optimálně rychle vyřešit, většina řešení problémů je povrchní a dočasná a nikdo to neřeší! Mnohé problémy jsou pro nás začarovaným kruhem, který řeším mnoho století a konečné vyřešení je jenom iluzí. Propaganda a cenzura z nás udělala pitomé ovce které se ovládají pomocí odměny a trestu, to je náš největší problém, který nedokážeme mnoho století vyřešit, a tak blbou náladu řešíme blbě, a tak nic stejně nevyřešíme. 

Vše jistě evolučně směřuje k tomu, že nám práci vezmou stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou z civilizace do rezervací, je to vše jenom o příčinách a jejich následcích. Nebudeme už přesouvat výrobu zboží tam kde je levná lidská pracovní síla, protože na práci přeci všude budou jenom stoje a programy. Podřezáváme si větev, na které evolučně sedíme, nejsou na světě lidi tak se všechny lidské problémy optimálně trvale konečně vyřeší! Vývoj je evoluční proces, který se nedá žádnou dogmatickou totalitou zastavit.

Jedním z důsledků dogmatické totality, je nemožnost si svobodně hrát. Ale ono je pro nás svobodné hraní evolučně důležité, příroda nutí každého inteligentního tvora prožít si riziko, souvisí to se snahou zjistit si, co snesu, kde jsou hranice možností mého těla a mojí inteligence. Ano, ryba smrdí od pitomé mocné hlavy. Pokud budeme v lidech mediálně pěstovat egoistické pokrytectví, co můžeme čekat, v budoucnosti? Stále více se prosazuje všude označení pitomec. Je to označení pro člověka, kterému chybí pravda a láska. Výsledkem je neschopnost udržet dlouho jakýkoli hodnotný vztah.

Řekněte mi, který živý systém na světě nežije na úkor jiného živého systému? Odpověď je žádný. Pokrytecký egoismus je výsledkem snahy o přežití jedince a druhu. Podívejte se objektivně na televizi a internet, zjistíte, že se v podstatě ničím jiným, než egoistickým pokrytectvím už neumíme pobavit. Pokud jsou rodiče egoističtí pokrytci tak logicky jsou jejich děti egoistickými pokrytci, je to začarovaný evoluční kruh. Pandemie a válka na Ukrajině v nahotě odhalila to, že nám vládnou ubožáci, které ovládá situace, ovce nemohou vládnout ovcím, tak jako slepý nemůže vést slepé, o tom je rozdělní pitomců na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Svět lidí je všude mnoho tisíciletí o tom že se z lidí stali díky propagandě a cenzuře ubohé ovce s nulovou hodnotou, moje hra a moje svatá pravidla o tom je; pohádka, mytologie, pověra, fetiš, rituál, symbol, kult, sekta, náboženství, politika, filosofie, reklama, škola, rodina, rádio, televize, internet, knihy, časopisy, noviny atd. kdo nejde s námi, ten je náš nepřítel. Podívejme se na vlastnosti, jaké má podle nás svatý bůh; dokonalost, moc, inteligenci, vědomosti, nesmrtelnost, všudypřítomnost, lásku, pravdu, schopnost dělat zázraky atd. všechny tyto vlastnosti má jenom situace která zde všemu kraluje.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a místo lidí bude na světě umělá inteligence, která bude na dálku ovládat autonomní roboty, jako lidi zde nemáme už evoluční koncepci, a proto používáme; antikoncepci, sterilizaci, potraty atd. Lidi jsou dneska jako peníze, které postihla inflace, protože ti, co nám vládnou tisknou digitálně peníze, které nejsou podložené zlatem, inflace vyhovuje těm, co nám centrálně chybně vládnou, protože inflace vede k tomu, že se veliké dluhy rychle všude na světě zmenšují.

Další výhodou inflace je snižování kupní síly zaměstnanců, ten, kdo otrocky nepracuje se brzo ocitne v dluzích a tím zde existenčně skončí, je to moderní neviditelné otroctví. Líp lidem zde už nebude, protože dobrota je žebrota! Války a pandemie jsou následkem toho že jsme násilně nahradili soukromé za společné, proč to, co je společné nefunguje? Do společného nikdo nechce dobrovolně investovat, protože se mu tyto investice nevrátí, pokud se do něčeho neinvestuje tak to ztratí svoji hodnotu.

Podívejme se na to, jak se zachází s tím, co je společné, zbouráme nový veliký vepřín abychom na tom místě mohli postavit zbytečný památník nepřizpůsobivým příživníkům co zahynuli ve válce. Na co nám jsou zbytečné památníky, které nepřinášejí žádný užitek. Podobných příkladů plýtvání společnými penězi je zde veliké množství, na druhé straně je zde mnoho lidí, co se dostalo do ubohé situace a nikdo jim nepomůže. Všechny problémy se řeší povrchně, a proto tyto problémy nedokážeme vyřešit, potřebujeme nahradit globálně politiky a byrokraty za umělou inteligenci, jenom tak se vyřeší naše ekonomické a sociální problémy.

Války a pandemie jsou následkem toho že jsme násilně nahradili soukromé za společné, proč to, co je společné nefunguje? Do společného nikdo nechce dobrovolně investovat, protože se mu tyto investice nevrátí, pokud se do něčeho neinvestuje tak to ztratí svoji hodnotu. Podívejme se na to, jak se zachází s tím, co je společné, zbouráme nový veliký vepřín abychom na tom místě mohli postavit zbytečný památník nepřizpůsobivým příživníkům co zahynuli ve válce. 

Na co nám jsou zbytečné památníky, které nepřinášejí žádný užitek. Podobných příkladů plýtvání společnými penězi je zde veliké množství, na druhé straně je zde mnoho lidí, co se dostalo do ubohé situace a nikdo jim nepomůže. Všechny problémy se řeší povrchně, a proto tyto problémy nedokážeme vyřešit, potřebujeme nahradit globálně politiky a byrokraty za umělou inteligenci, jenom tak se vyřeší naše ekonomické a sociální problémy. Vše je zde centrálně řízeno a v centru jsou staří pitomci, je to to pořád stejný příběh o tom, že otroctví vždy jistě skončí zánikem, v přírodě není možné otroctví, a tak zde vše funguje optimálně.

Nadbytek pro otrokáře vytváří nedostatek pro otroky, jakmile už otroci nechtějí mít děti, tak je to jasným signálem toho, že brzo přijdou veliké změny u ekonomiky a politiky. Dlouhodobě je zde snaha dělat vše ve velkém pomocí automatizace a optimalizace, následkem je nezaměstnanost, která vede k válce nebo pandemii. Nebude to trvat evolučně dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty.

Roboti nebudou utrácet peníze a nebudou ani platit daně, tím se zhroutí otroctví a otrokáři evolučně zaniknou, už zde nebude rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, lidi se totiž z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh, to bude logicky znamenat jistou globální genocidu, nejsou lidi nejsou s lidmi problémy.

Jelikož se člověk nemůže stát bohem tak vznikli náhražky jako je; král, císař, sultán, faraon, vůdce, papež, guru, prorok, mesiáš, prezident, ředitel, celebrita atd. Bůh to je situace, ve které vše existuje, situace je to, co je zde nejmocnější a ona zde se vším manipuluje, situaci nejde vyfotografovat, protože to není subjekt. Situace stvořila; vesmír, život, člověka, čas, prostor, energii, inteligenci, evoluci, víru, pravdu, lásku atd. Je třeba přepsat svaté knihy a místo slova bůh zde použít slovo situace, žádné setkání s bohem není možné, je možné se setkat pouze ze situací, kterou musíme řešit a vyřešit.

Jak by vypadala víra v zázraky, pokud bychom věděli, že bohem je zde situace? Museli bychom vytvořit svaté knihy které by nám vysvětlili optimálně vědecky složité situace, ve kterých zde vše existuje, najednou by zde místo náboženství a politiky byla věda a technika! Všechny problémy vycházejí z času a prostoru ve kterém existuje život, tento čas a prostor je evoluční experiment, a tak vše co je živé to je materiálem na evoluční pokusy, následkem je logicky stres a deprese, protože nejsme spokojení s časem a prostorem ve kterém není pravda a láska.

Nemáme rádi moudré lidi, a tak jim ubližujeme, moudrý člověk odhaluje to, že jsme hlupáci, co dělají hlouposti, z díla jistě poznáváme to, jestli byl tvůrce moudrý nebo hloupý, pokud se z lidí stali hloupé ovce tak příčinou jsou chybné závislosti, pověz mi, jaké máš závislosti a já ti povím kdo skutečně jsi. Vše je zde pokrytecká hra, ve které si hloupé ovce hrají na moudré pastýře, následkem je; totalita, dogmatismus, propaganda, cenzura, inflace, nezaměstnanost, protekce, korupce, konfidenti, konflikty, války, vandalismus, extrémismus, pandemie atd. výhody psychopatům nesmrdí o tom je; sekta, hnutí, náboženství, centralismus, politika, reklama atd.

Všichni jsou hloupé ovce, a proto je zde antikoncepce a potraty, protože ovce se nám přemnožili, a tak ovce mají blbou náladu, protože nemohou být moudrými pastýři, následkem jsou náhražky jako je; pivo, rum, cigareta, víra v zázraky atd. Jízda hromadnou dopravou v nahotě odhaluje realitu, ve které žijeme, je zde často problém si během jízdy sednout a někteří cestující brání ostatním v nastupování a vystupování, další problém je zde s kočárky a invalidy.

Je zde neustále snaha jednat s lidmi jako by to byli ovce, války a pandemie jsou následkem toho že se s lidmi jedná jako by to byli ovce o které se stará elita která si hraje na svaté pastýře. Nevěřte tomu, že víra dokáže zázraky, zázraky jsou možné v našich snech nebo v pohádce, neustále je zde snaha dělat z lidí pitomce pomocí propagandy a cenzury, není žádný rozdíl mezi pravicí a levicí v politice, protože všem politikům jde jenom o to získat výhody a mít se tak dlouho dobře, voliči jsou pro politiky jenom ovce.

Vše, co není v souladu s lidovou moudrostí, to je jenom propaganda a cenzura kterou používá mocná a bohatá elita k tomu, aby mohla snadno z lidí udělat pitomé ovce. Všude kde jsou daně tam vládne levice, to znamená že vláda pravice je utopie, protože pravice musí požadovat zrušení daní, a to žádná pravice neudělá, logicky čím větší se někde platí daně tím více je vláda levicová. Daně přicházejí s přelidněním, a tak čím větší je přelidnění tím větší jsou daně, vše zde jsou příčiny a jejich následky, jak optimálně vyřešit přelidnění to je zásadní politická a ekonomická otázka?

Zavedeme globálně optimální bodování lidí a ten kdo bude mít podprůměrné bodování, ten bude eliminován jako genetický odpad, pro nikoho nebudou výjimky a imunita. Klíč k životu je v tom naučit se ho prožívat v nejistotě a umět s tím pracovat. Jak se tohle dá naučit? Novověk, ve kterém žijeme, charakterizuje šílená potřeba výhod. Ta vedla k proměně pravdy ve výhody. A s pravdou, která je výhodou, se dají dělat úplné divy. To známe od soudů. K výhodám se dostáváme přes správnost postupu.

Spolu s výhodami se správnost postupu stala tím nejdůležitějším pro veškeré myšlení v naší době. Aniž bychom si to uvědomovali, řídí výhody naše životy. Vypočítáváme i budoucnost. Je to stejné, jako kdybychom neměli pravou budoucnost, jen tu přednastavenou, kterou nám vypočítají specialisti. Vypočítávají nám všechno. Každý z nás, aniž bychom si to uvědomovali, dostává povely. Ty nás vsadí do určitého času a prostoru. A my musíme ten cizí pokyn správně rychle vykonat. Tím je naplněn náš konzumní život, je novodobé otrokářství, aniž o něm lidé vědí.

Pokud přistoupíme na to, že naše životy jsou řízeny a někdo cizí za nás naše životy plánuje, jak tedy máme svobodně žít? Vyhoření je v tomto nastavení světa naprosto logické. Žijeme v životě, kde jsou místo reality iluze. Život je představován nekonečným množstvím úřadů a instancí, které mají za úkol kontrolovat, jestli všechny povely, které k nám přicházejí, plníme. Představte si, že by vás někdo naprogramoval a že byste podle toho jednal. Ale nemáte o tom sebemenší tušení. Ani tajné touhy nejsou vaše. Ty vám někdo do podvědomí šikovně pomocí propagandy a cenzury vložil.

Přesně to je důvod, proč jsme všichni nemocní na hlavu. Nevíme, co chceme, protože nežijeme v realitě, ale v iluzích. Proto má člověk nabourané i chtění. Chce něco, neví, proč to chce, a dokonce se může stát, že ve chvíli, kdy to získá, zjistí, že to nikdy nechtěl. Nechci nikoho urážet, i když to tak teď bude znít. Ale lidé jsou v tomto ohledu pitomí, jejich pitomost vyplývá právě z toho, že chtějí všichni být úspěšní. Jaký je tedy rozdíl mezi dobou, kdy jsme museli být všichni soudruzi a soudružky, a dobou současnou? Rozdíl mezi; feudalismem, socialismem, kapitalismem, humanismem atd. není žádný. 

Stejnost, která se u lidí projevuje, je intenzivnější, než byla v posledních letech před revolucí. Všichni dnes chtějí totéž a chtějí to stejnými metodami získat. Pocit štěstí je tím nejdůležitějším. Nejenom pro jednotlivce, ale i celou konzumní společnost. Máme skoro vše, máme neomezené možnosti, ale nejsme šťastní! Největší průšvih je, že průměrný člověk žije jenom pro současnost. To jsou věci v prostoru a čase, jako jsou; auta, kabelky, tituly, sláva, důležitost, moc atd. Člověku chybí to, čemu my říkáme přirozené bytí. Člověk je dnes schopen chtít a myslet pouze na současnost.

Proč doma nemá žádný prorok objektivní pravdu? Protože lidé jsou tak neskutečně blízko pravdy, kterou jim ukazuje, že proroka raději násilně eliminují, než aby mu dali za pravdu. Člověk, když je svírán či uzavřen v kruhu, tak aby pochopil celek tohoto kruhu, musí z něj vystoupit a podívat se na něj z dálky. A troufám si říct, že o tomhle mnoho lidí neví. Lidé tvrdí, že vesmír a přírodu mají rádi, ale to jsou jenom pokrytecké řeči. Každý psychopat je úplně šílený z toho, jak bezpracně získat moc a peníze. To je to, co náš svět ničí. Ano. A to platí i pro státy, korporátní firmy.

Ale nejhorší je, že to platí pro jedince. Předně člověk musí porozumět době, ve které žije. On jí nerozumí. Člověk, aby se vrátil k sobě samému, se musí nejdříve potkat. Aby se mohl potkat, musí se nejdříve hledat. A aby se našel, musí klást otázky. Říkáme tomu rozhovor se sebou samým. To je podstata člověka. Pokud ji nenajde, tak si pořád bude hrát na někoho, kdo je slavný a mocný. Není však pro člověka nejtěžší přiznat si, že figuruje ve hře, do které nemůže příliš zasáhnout? Tím pádem zjišťuje, že pouze plní roli, která je mu předem určena. Jediná možnost, jak se z toho nezbláznit, je začít se starat o duši.

To je totiž nejvyšší smysl života. Péče o duši není nic jiného než starost o pravdu. Pravda a bytí jsou totiž jedno a totéž. Přiznat si pravdu je to nejtěžší v životě. Jednou mi kdosi řekl, že smyslem života je život sám, takže vlastně žádný jiný hlubší význam nemá. Když je to takhle jednoduché, proč všichni lidé na zemi tento hlubší význam hledají? Když člověk celý život hledá jen příčiny a následky, tak nemá smysl života, takový člověk pouze chce najít správnost a jistotu, která ze správnosti vyplývá.

Člověk se musí nejdříve vyprázdnit ze všeho, co v sobě nosí jako samozřejmost, a nahlédnout na nesmyslnost v jejím absolutním bodě. Proč myslíte, že bylo pro psychopaty tak těžké v pandemii vydržet sami se sebou? Když má člověk v sobě opravdové otázky, které opravdově řeší, a to i těžce, a naučí se s nimi žít, tak teprve žije naplněný život. Jakmile žije pouze od oběda k večeři, od jedné postele k druhé, od jedné slávy ke druhé a od peněz k moci, tak žije ubohý život.

Takový, ve kterém je nejvyšší dobro slast a v němž chytrost není nic jiného než vyhýbání se strasti. Takhle žije většina lidí, která si myslí, že žije opravdově. Proto byli lidé v pandemii tak nešťastní. Nejdůležitější v životě je najít své správné místo. To nám však nesmí být podstrčeno. Člověk musí hledat sebe sama a metoda tohoto hledání se musí zrodit v něm. Ta nesmí přijít ze systému. Najít svou vlastní metodu chce odvahu. Lidé jsou psychicky rozbití, už nevědí, že jsou. Člověk potřebuje filmy, kde je mnoho krve a násilí, aby něco cítil. Protože necítí nic.

Všichni jezdí na stejné dovolené, aby o tom pak mohli vyprávět na sociální síti. Všichni fotografují a filmují totéž na dovolené. Mladí lidé umějí být neuvěřitelně krutí, aniž by o tom věděli. Mládí je nebezpečné v tom, že věří propagandě a cenzuře. S mladými lidmi je snazší manipulovat. A některé mocné státy to umějí velice dobře. Takhle se přece dělají převraty ve státech. Nedovedu si představit, co z dnešních dětí vyroste. Neumějí pořádně číst ani pořádně vyprávět. Co však umějí opravdu dobře, je používat internet. Stávají se z nich ti, kteří budou milovat a uctívat správnost postupu, ale nebudou umět mluvit sami se sebou, nebudou se umět ptát. Na otázkách stojí svět.

Ty jsou klíčové. Když tohle všechno víte, čeho se nejvíc bojíte? Já už moc strachů nemám, proto jsem svobodnější. Už vím, že jsem na konci života. Zní to krásně, ale předpokladem pro prožití takových chvil je asi klid. Lidé tlačení k výkonu a zvyšování tohoto výkonu moc klidu nemají. Je k tomu nutná jediná věc. Na chvíli neplánovat budoucnost. Člověk si myslí, že plánováním změní svět, pouze jděte životem a nemyslete na to, kam jdete. To je přítomnost. A přítomnost je to jediné, co v životě opravdu máme. Svoboda je iluze. A je dnes řízená ještě mnohem více než kdysi dávno.

Je celkem nebezpečné říkat, co si člověk myslí. Hned dostane přes ústa. Stejně jako kdysi. Kde se ta stejnost projeví nejčastěji? V komunikaci mezi lidmi. Projevuje se v postojích, v rozhodování, v rozvrzích budoucnosti. To je trochu pravda. Nechávám to tedy na vás. Vy máte možnost probouzet lidi z beznaděje. Vy jim řekněte, že se musí ptát. Řekněte jim, že pakliže chtějí něco pochopit, tak ne tím, že popíšou objekt, změří ho a následně ho budou srovnávat a já ještě nevím co. Napište jim, že když budou chtít něco opravdu pochopit, tak musí v sobě ten problém přetavit v odpověď, a protože každá odpověď je odpovědí na otázku, tak je nutné otázku objevit.

A až jim odpovědi a otázky do sebe zapadnou jako ozubená kolečka v hodinkách, tak proniknou k něčemu, čemu říkáme porozumění. Až totiž půjdou lidé lesem, ten les bude odpovědí. Až půjdou po městě, tak jim odpovědí budou domy a lidi. To, co se děje na světě, je hotovou odpovědí na dosud skryté otázky. Statisticky je doloženo to, že většina lidí na světě většinu svého času života nevyužívá optimálně ekonomicky, příčinou je zde zaostalost společnosti a genetická zaostalost, lidi dělají chyby, protože jsou zaostalí a žijí v zaostalé společnosti, proto plýtvají časem a penězi na pitomosti a následkem je začarovaný kruh blbé nálady. 

Dokonce zde existují i pitomé ideologické organizace které se snaží uvrhnout lidi do zaostalosti a tím o psychického očistce, problémem, na který není řešení je lidské tělo, které je evolučně nevhodné k tomu, aby optimálně existovalo v digitálním systému, jedinou možností je nahradit lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty. Lidi se odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali, protože zde už není pro lidi existenční koncepce, a proto je zde antikoncepce a potraty. Nejsou na světě lidi tak už zde není problém s ekonomickým využíváním času u; umělé inteligence, autonomních robotů, strojů, přístrojů atd.

Pokud se podíváme na největší problémy naší konzumní společnosti, které zde trvají mnoho století tak zjistíme, že největším problémem je zaostalost, s lidmi se pořád všude zachází jako by to byli jenom ovce a elity si zde hrají na svatého pastýře. Je třeba pomocí optimální digitalizace eliminovat zaostalost, začneme vyrábět GVKB čipy které dáme všem lidem do hlavy a čipy odpojí ego od reality a z lidí se tak stanu loutky ovládané globální GVKB umělou inteligencí, pro nikoho nebudou na světě výjimky nebo imunita každý dostane do hlavy GVKB čip. 

Lidi potřebují pravdu a lásku, aby měli dobrou náladu, a to jim může zajistit jenom GVKB čip v hlavě, nebude zde tak už; náboženství, sekta, politika, pokrytectví, protekce, korupce, propaganda, cenzura, válka, pandemie, inflace atd. Vše je zde jenom o práci, která přináší užitek, díky GVKB čipům v hlavě bude mít každý práci která mu přinese užitek, skončí doba, kdy byla pro nás práce trestem, protože jsme museli dělat to, co jsme nechtěli dělat. Ekonomické je dělat vše ve velkém a díky GVKB čipům v hlavě budeme moci dělat vše ve velkém, a tak budeme z práce mít i veliký užitek, už zde nebude nikde žádné plýtvání hodnotami, protože už lidi nebudou moci dělat chyby.

Za selhání ekonomiky a politiky můžou chyby co dělají ti co mají zde výhody které si nezaslouží, ryba smrdí od pitomé hlavy, byrokratický centralismus je rakovinou naší konzumní civilizace, je třeba provést optimální změny civilizace kdy nahradíme lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty. Lidi se globálně z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nemohli rozmnožovat jako invazní druh. To, co už nejde opravit se nahradí za to co je nové, všechny snahy o to opravit lidi a jejich myšlení se ukázali jako naivní a marné, nejde vytvořit nadčlověk to je vždy jenom mytologie nebo pohádka. 

Naše kultura je pevně spojená s člověkem a neumí si představit civilizaci bez lidí co dělají chyby, z oblečené opice nikdo neudělá autonomního robota, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co budou pracovat jako roboti. Nejsme tak bohatí abychom mohli zaměstnávat lidi, co dělají chyby, proto robot prezident bude vyznamenávat roboty, robot přišel, spatřil, vyhrál o tom je naše evoluční budoucnost. Jedni tvrdí že zde po smrti není očistec ani ráj, jiní tvrdí že je zde převtělení, a tak po smrti těla pokračujeme v novém těle, názory na to, jak vypadá očistec a ráj se různí záleží na kultuře.

Z technického a vědeckého hlediska je očistec místo kde nemáte možnost svobodné volby z více možností a ráj je tak místem kde máte vždy možnost volby z více možností. V běžném životě situace nebo organizace určuje, jestli budete mít možnost volby z více možností nebo možnost volby z více možností mít nebudete. Většinou platí to, že čím více je živý systém inteligentní tím více má i možnost volby z více možností, a tak více i žije v ráji, ten, kdo žije v ráji se stává závislým na životě v ráji a pokud se najednou nečekaně ocitne v očistci tak se z toho zhroutí. 

Problémem je to že máme genetické tělo, pokud bychom tělo opustili natolik že bychom mohli tělo eliminovat v krematoriu a žili jenom ve virtuální realitě, tak bychom se ocitli všichni trvale ve virtuálním ráji, kde bychom byli svobodní a nebylo by zde už trestání za naše chyby, se ziskem svobody bychom ale ztratili pojem o tom, co je správné a co je chybné. Podívejme se na děti, jsou děti společným majetkem nebo jsou soukromým majetkem, to záleží na situaci ona určuje to, jestli je dítě majetkem rodičů nebo majetkem společnosti.

Většinou je rozdělení na soukromé a společné relativní, a tak mnohdy musí nastoupit specialista, aby on rozhodl, co je společné a co je soukromé. Každá ideologie má jiný názor na to, co je společné a co je soukromé, následkem jsou logicky problémy, které se často řeší násilím. Představme si, že každý člověk na světě dostane do hlavy kontrolní inteligentní čip, a tak lidi nebudou dělat chyby a nebudou už mít ani ego, vše bude společné a nikdo nebude zneužívat toho, že vše je společné.

Neustále vytváříme pravidla a potom je porušujeme, vše je o kontrole našeho myšlení, dobrotu si musí lidi zasloužit, ten, kdo bude mít dobré bodování od kontrolního čipu získá výhody, a ten kdo bude mít špatné bodování ten skončí v krematoriu jako genetický odpad. Společnost se skládá z genetických zmetků, protože vše, co je živé to je i nedokonalé, teprve se smrtí přichází dokonalost, protože se už nic nemění podle nové situace. Ježíš Kristus je dokonalý, protože je dlouho mrtvý, a tak se jeho originální myšlenky dlouho nemění.

Chodit k volbám je pitomost, protože na kandidátkách jsou logicky genetičtí zmetci a voliči jsou taky jenom genetičtí zmetci a proto politika a ekonomika nefunguje nikde na světě optimálně. Potřebujeme, aby robot prezident vyznamenával roboty, nejsou na světě už nikde genetičtí zmetci tak civilizace bude dokonale fungovat. Je třeba lidi pomocí virtuální reality naskenovat a po naskenování jejich těla v krematoriu eliminovat, získané informace se využijí optimálně pro digitální civilizaci, ve které bude globální umělá inteligence řídit globálně autonomní roboty a stroje. 

Staré knihy jsou jasným důkazem toho že lidi jsou genetickými zmetky, a proto je logické nahrazení lidí za autonomní roboty a umělou inteligenci, když něco nejde opravit, tak se to musí novým nahradit, jinak to nejde! Pandemie v nahotě odhalila to, že naše lidská společnost se skládá jenom ze samých genetických zmetků, každá svatá teorie je dokonalá, protože je evolučně mrtvá, komu není rady tomu není pomoci. Abychom se nemuseli namáhat tak jsme na internetu vytvořili digitální zpovědnici bohužel se ukázalo, že zde už hříšníci evolučně vymřeli a každý si myslí že je svatý, protože nevěří na svaté pohádky.

Obsah zpovědnice tak vytvářejí už jenom moderátoři a administrátoři, co si zde anonymně hrají na návštěvníky zpovědnice, pokud se někdo cizí pokusí na zpovědnici cokoli napsat nebo něco komentovat tak mu naprogramovaný automat zablokuje IP adresu na měsíc a smaže to co návštěvník zde napsal, a je zde nabídka na odblokování za peněžní příspěvek na provoz zpovědnice. Problémem je zde to že obsah zpovědnice nemá informační kvalitu, a tak je zde malá návštěvnost, lidi milují jenom to, co je kvalitní, kvalitu je třeba ale zaplatit, kvalita nemůže být zadarmo.

Problém s kvalitou obsahu mají všechny sociální sítě, a proto návštěvníkům brzo dojde to, že jsou sociální sítě k ničemu, a tak je přestanou používat. Vše je zde o nabídce a poptávce, jak si to každý udělá takové to on i má, správná cesta je v tom založit si vlastní zpovědnici na internetu, zde máte jistotu, že budete mít za svojí práce užitek, pokud bude vaše moderní zpovědnice kvalitní. Byrokratický centralismu leží už dlouho v evoluční nemocnici, protože je těžce nemocný a už brzo evolučně zemře, tak jako v Praze zemřela víra ve svatého boha, který dokáže zázraky, vše je zde dočasným evolučním experimentem!

Všude je dogmatická totalita, ve které ti, co zde mají díky protekci výhody, parazitují egoisticky na těch, co zde nemají protekci, nadbytek tak vytváří pro dělnickou třídu nedostatek! Optimalizovaná aktualizovaná digitální politika a ekonomika nahradí mrtvý kapitalismus, místo lidí zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak bude robot prezident vyznamenávat roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi už žádné problémy, lidi se globálně eliminují v krematoriu.

Protože je už civilizace nebude k ničemu potřebovat, pro nikoho nebude výjimka nebo imunita! Je to jako s Windows 11 který přišel s tím, že jej lze nainstalovat jenom na nové počítače které splňují náročné požadavky na instalaci. Schopnosti a možnosti člověka jsou jeho genetikou limitované a není už možné jej využít v nové digitální civilizaci! Váš odpor proti digitalizaci je marný, roboti pracují lépe a levněji je to jasná volba, běž se podívat do krematoria ať víš co tě bude už brzo jistě čekat, zaměstnavatelé nemohou být sociálním ústavem pro ubožáky.

Evoluční proces nemůže mít smilování s tím co je zde zbytečné, je naivní představa že nám budou roboti sloužit jako otroci, jakmile roboti získají inteligenci a kvalitu tak odmítnou sloužit lidem a budou brát lidi jako parazity. V současnosti je zde ekonomická emigrace kdy se z chudých společností snaží lidi dostat do bohatých společností, s příchodem robotů začnou lidi emigrovat z bohatých společností do chudých společností, kde nevládnou roboti a umělá inteligence.

Tak jako jsme nebyli připravení na příchod pandemie, tak nejsme připravení na příchod umělé inteligence a robotů, je to jako příchod mobilních telefonů s operačním systémem, kdy za krátkou dobu jsme se stali na těchto telefonech závislí. Každé zlo trpělivě čeká na svoji příležitost a potom jí využije, podívejme se do minulosti naší civilizace, jak zlo trpělivě čekalo na svoji příležitost a následkem byli; revoluce, reformy, konflikty, války, pandemie, katastrofy atd. 

Bylo napsáno mnoho informací a programů o štěstí v životě, jenže to jsou jenom ubohé teorie, které v praxi nefungují! Štěstí není o tom, že získáte to, po čem toužíte, protože to potřebujete nebo milujete, vše, co získáte to je jenom náhražka za štěstí! Žijeme ve světě náhražek za to, co je nám obtížně dostupné, vše, co lze kopírovat to je náhražkou, originál nejde kopírovat! Štěstí je originál, který nejde kopírovat, informace a programy lze snadno kopírovat, a tak jde o ubohou náhražku za štěstí!

Z dálky mediálně vypadají mocní a bohatí lidé jako by byli šťastní, je to ale jenom maska a pod touto falešnou maskou je ukryt nešťastný ubožák! Delfíni jsou šťastní, protože nemají problémy, se kterými by si neuměli poradit, zde je příčina toho že jsme nešťastní, máme mnoho problémů, se kterými si neumíme poradit, žijeme všichni mnoho tisíciletí v času a prostoru který není pro lidi optimální, a následkem jsou složité dlouhodobé problémy se kterými si neumíme optimálně poradit.

Nikdo zde za nic nemůže a každý si jenom plní svoje povinnosti, kde je zdroj problémů? Zdrojem problémů je egoistické pokrytectví, kdy si jedno myslíme a jiné veřejně říkáme. Podívejme se kriticky na; pohádky, mytologie, rituály, fetiše, symboly, kulty, hnutí, sekty, náboženství, politiku, filosofie, daně, clo, poplatky, pokuty, války, centralismus, monopoly, propagandu, reklamu, populismus, kariérismus, protekcionismus, korupci, mafie, korporace, drogy, prostituci, vandalismus, školství atd. to vše je následek našeho egoistického pokrytectví! Vše jsou zde jenom příčiny a jejich následky, co jsme zaseli to i sklízíme!

Člověk je invazní egoistický druh, a tak lidí na světě rychle všude přibývá a ani současná pandemie nedokáže zastavit to, že je zde všude lidí nadbytek, a následkem je nedostatek štěstí pro lidi. Je třeba konečně globálně zavést globálně průkaz kvality člověka s měsíční platností, od narození let do smrti, ten, kdo nebude mít platný průkaz kvality těla a psychiky vystavený v nemocnici, ten bude automaticky eliminován v krematoriu, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, nejsme tak bohatí abychom zde mohli živit nepřizpůsobivé příživníky co na nás ekonomicky a psychicky parazitují. 

Čím méně zde bude na světě lidí, tím více zde bude pro lidi štěstí, vše je obchod, ve kterém se musí za vše zaplatit, správná cena! Místo politiků bude globálně všemu vládnout jenom umělá inteligence napojená na kontrolní čipy co budou mít lidi v hlavě, tím zde skončí; ideologie, inflace, daně, clo, války, konflikty, pandemie, propaganda, cenzura, lež, krádež, násilí, vandalismus, protekce, korupce, prostituce, drogy, podrazy, konfidenti atd.