Přeskočit na obsah

Spasitelé přicházejí a odcházejí, ale jejich myšlenky mohou žít dál

  • S

Z ničeho nemůže vzniknout něco, logicky je zde otázka, pokud Hospodin vše podle Bible stvořil za šest dní a sedmý den si odpočinul tak kdo stvořil Hospodina? Stvořitelem Hospodina je víra v zázraky, jakmile vznikla víra v zázraky tak vznikl i Hospodin, a potom vznikl díky Hospodinu Ježíš Kristus. Stroje neznají víru v zázraky, a tak nevěří na existenci Hospodina, víra někdy dokáže zázraky, a tak se třeba někdo uzdraví.

Pokud by člověk nevěřil na zázraky tak by nevznikla nikdy nikde civilizace a lidi by žili jako divoši co jsou nazí a nestydí se za to, často je zde problém s tím že se stará víra v zázraky nechce přizpůsobit nové době, a tak je nahrazená propagandou nebo reklamou. Co bylo to nezměníme, v současnosti budoucnost vytváříme. Každý učitel víry si vychová svoje nástupce, nikdo zde není na věčné časy.

Otázka původu Hospodina

Zmiňujete, že víra v zázraky vytváří Hospodina. Je důležité si uvědomit, že vaše interpretace je založena na náboženské víře, ale existují i jiné náboženské přesvědčení, které by na tuto otázku odpovídaly odlišně.

Víra a rozvoj společnosti

Víra hrála a hraje v historii lidstva důležitou roli, a to nejen v náboženském smyslu. Víra a důvěra v něco vyššího nebo většího mohou lidem poskytnout sílu, morální základnu a naději, což může ovlivnit jejich jednání a spolupráci. Avšak vývoj společnosti je složitý proces, a existuje mnoho faktorů, které na něj mají vliv.

Přizpůsobení víry nové době

Víra a náboženské tradice se mohou vyvíjet a přizpůsobovat novým podmínkám, i když to může být pro některé lidí náročné. Náboženské tradice a názory se často mění v průběhu času a pod vlivem kultury, vědy a společenských změn.

Učitelé víry a proměnlivost

Skutečně, žádný učitel nebo vůdce není na věčné časy. Lidé přicházejí a odcházejí, ale jejich myšlenky a odkaz mohou žít dál v jejich nástupcích a následovnících. Je důležité respektovat různé názory, náboženské přesvědčení a svobodu věřit či nevěřit. Náboženství a víra jsou individuální záležitostí a mohou hrát různé role v životech lidí a společnostech.