Přeskočit na obsah

Sociální politika je teorie co v praxi nefunguje

  • S

Malé nemůže konkurovat velikému a tak je zde snaha hledat způsoby které umožní malému konkurovat velikému, není to jenom otázka fyzické velikosti je to i otázka psychické velikosti kdy se psychicky malý člověk stane králem nebo prezidentem, vše je zde o tom jak vyřešit problém optimálně. Internet je o tom mít velikou návštěvnost u webu nebo sociální sítě, vše je to o nabídce a poptávce, pokud někdo nabízí něco po čem není poptávka tak nedosáhne nikdy veliké návštěvnosti a tím je jeho podnikání na internetu ztrátové.

U nás obchod a podnikání funguje jinak než třeba v Německu, jsme malá a chudá společnost statistiky jasně ukazují to že většina lidí má veliké dluhy a veliké dluhy mají i organizace a stát. Když zkrachuje veliký podnik tak se mnoho lidí dostane do dlouhodobé zoufalé situace, problémem je zde veliká závislost na centrálním systému který se chová k lidem pokrytecky. Sociální politika je teorie co v praxi nefunguje optimálně, cesta je už jenom v tom že se nahradí lidi za roboty, robot prezident bude vyznamenávat jenom roboty a lidi opustí civilizaci a budou si hledat na světě místa kde nevládnou zatím ještě roboti.

Vaše myšlenky se dotýkají různých aspektů sociálního, ekonomického a politického života. Zdá se, že se zabýváte tématy konkurence, podnikání, sociální politiky a budoucností práce v kontextu internetu a technologického pokroku. Ano, není to jen otázka fyzické velikosti, ale i psychologické. Malé podniky a jednotlivci mohou najít svou konkurenční výhodu v flexibilitě, inovaci a osobním přístupu. Například, využití digitálních nástrojů a online marketingu může pomoci malým podnikům dosáhnout širšího publika. 

Internet je klíčovým prvkem pro podnikání v dnešní době. Nabídka a poptávka jsou klíčovými faktory pro úspěch online podnikání. Identifikace tržních potřeb a nabízení relevantních produktů či služeb je zásadní. Váš názor naznačuje, že existují problémy s současnou sociální politikou a ekonomickým systémem, které nejsou optimálně řešeny. Řešení může vyžadovat inovativní přístup a reformy, které lépe zohlední potřeby občanů a podnikatelů.

Zmiňujete nápad nahradit lidi roboty v určitých funkcích, což je trend, který se již dnes projevuje a bude pravděpodobně pokračovat. Toto může mít důsledky pro trh práce a vyžaduje diskusi o přizpůsobení se novým technologiím a sociálním změnám. Vaše úvahy o budoucnosti a změně jsou zajímavé a složité. Vyžadují zvážení různých perspektiv a možných řešení pro dosažení lepší společnosti a ekonomiky.