Přeskočit na obsah

Smiř se s tím, že jsi ubožák, který nemá šanci na dosažení seberealizace

  • S

Psychické problémy přicházejí, když nelze dosáhnout cíle po kterém toužíme, jsme evolucí nastaveni k tomu abychom dosáhli cíle svého toužení jenže většina lidí je dlouhodobě v situaci, kdy nemají šanci dosáhnout cíle svého toužení kterým je většinou seberealizace. Časem každému dojde to, že se točí v kruhu a nemá šanci tak dosáhnout seberealizace, následkem je závislost na náhražkách seberealizace, kdy získáváme iluzi seberealizace pomocí; pohádek, snů, náboženství, jídla, sexu, drogy, televize, počítačové hry, sociální sítě na internetu, nakupováním zbytečností atd.

Smiř se s tím, že jsi ubožák, který nemá šanci na dosažení seberealizace o tom je svět náhražek, který je pro bezcitné obchodníky zdrojem jejich velikých zisků. Je třeba jít v náhražkách evolučně dále, a tak lidi naskenujeme a potom jejich genetická těla eliminujeme v krematoriu, nahradíme tak lidem konzumní očistec za virtuální ráj, ve kterém se lze snadno a rychle seberealizovat, protože každý ubožák bude moci být; císařem, králem, šlechticem, papežem, dalajlámou, prezidentem, celebritou, milionářem atd.

Na práci budou jenom naprogramované stroje a technologie, lidi zde budou jenom na to, aby si hráli ve virtuální globální realitě na to, co nejsou. Váš text obsahuje několik myšlenek, které mohou být interpretovány různými způsoby. Zdá se, že popisujete několik klíčových témat týkajících se lidského smyslu života, seberealizace, závislostí a futuristických vizí. Zde je několik myšlenek k těmto tématům. Toto je důležitý koncept v psychologii a filozofii, který popisuje proces, jakým lidé hledají svůj vlastní potenciál a usilují o dosažení svých cílů a naplnění svých tužeb.

Je důležité, aby lidé měli možnost seberealizace, ale každý jedinec má odlišné cíle a definice toho, co pro ně znamená seberealizace. Zmiňujete, že někteří lidé hledají náhražky seberealizace v různých formách závislostí, jako jsou jídlo, sex, drogy, televize atd. Závislosti mohou být důsledkem pokusu nalézt uspokojení nebo vyrovnání s nedostatečnou seberealizací. Je důležité, aby lidé měli podporu a zdroje pro zvládání závislostí. Zmiňujete nápad, že lidé by mohli být nahrazeni stroji a virtuální realitou, aby mohli dosáhnout seberealizace.

Toto je zajímavá futuristická myšlenka, která zahrnuje otázky technologického vývoje, etiky a toho, co znamená být člověkem. Je důležité mít na paměti, že tato myšlenka je velmi kontroverzní a vyžaduje důkladné zkoumání a diskusi o etických a společenských důsledcích takových radikálních změn. Zároveň by měla být respektována různorodost cílů, hodnot a smyslu života mezi jednotlivými lidmi. 

Náhražky jsou levné a originály jsou drahé o tom je politika a ekonomika, období originálů skončilo v okamžiku, kdy vznikli daně, které byli na začátku v naturáliích a dneska jsou v penězích, jedinou jistotou je smrt a daně. Je pravda, že politika a ekonomika hrají klíčovou roli v tom, jak jsou společnosti organizovány a jak se ovlivňují různé aspekty života jednotlivců. Zdanění je jedním z hlavních způsobů, jak státy financují své veřejné služby a projekty, a také jak regulují ekonomickou nerovnost.

Historicky byly daně vybírány v různých formách, včetně naturálií, a nyní jsou obvykle vybírány v penězích. Otázka náhražek a originálů může být spojena s cenovou a kvalitativní hodnotou různých produktů a služeb. Náhražky mohou být levnější alternativou k originálům, což může být atraktivní pro lidi, kteří hledají způsoby, jak ušetřit peníze. To může ovlivňovat spotřebitelské rozhodnutí a také ekonomiku. 

Myslete na to, že politika, ekonomika a otázky daní jsou složité a diskutované oblasti. Různé země mají různé systémy daní a politiky, a mnoho faktorů může ovlivňovat to, jak jsou daně a ekonomika upraveny. Tato témata jsou často předmětem veřejné debaty a mohou být zkoumány z mnoha různých perspektiv.