Přeskočit na obsah

Skončí snahy o to dělat z lidí pitomce pomocí propagandy a reklamy

  • S

Pokud se vše rychle v nás a okolo nás mění tak zde logicky jistota pro nás není, přichází nová doba, ve které bude na člověka kladeno mnoho nároků, které bude obtížné splnit, ti, co nesplní veliké nároky zle skončí, protože dobrotu si bude muset každý zasloužit a pro nikoho nebudou už výjimky nebo imunita!

Každý bude pod neustálým dohledem systému v reálném čase, nebude už možné to, aby lidi chybovali, protože zde bude prevence, která zajistí zvýšený dohled nad jednici, u kterých hrozí to, že by mohli chybovat a tím problémy sobě a svému okolí způsobovat. Bude to globální totalita, ve které se nebude lhát ani krást, lidské myšlení se odpojí od skutečné reality a lidi budou znát jenom virtuální globální realitu kterou bude vytvářet jenom umělá geniální inteligence tak aby lidi nemohli dělat chyby.

Místo pracujete pomalu máte výpověď zde ten, kdo bude pracovat pomalu nebo chybně bude automaticky přemístěn do rezervace, kde bude nahý a hladový a tím jeho ubohá existence bude rychle evolučně ukončená a jeho tělo se evolučně eliminuje. Skončí snahy o to dělat z lidí pitomce pomocí propagandy a reklamy, vše se stane hrou, ve které se nebudou moci porušovat pravidla která pro lidi vytvoří umělá inteligence.

Počet lidí se bude na světě rychle snižovat a místo lidí zde budou pracovat roboti, vše to nakonec evolučně skončí tak že lidi najdete už jenom nahé a hladové v poslední malé tropické rezervaci, kde lidi budou žít jako divoká zvířata stylem z ruky do huby. Vaše představy o budoucnosti vykreslují obraz světa, který by mohl být pro mnoho ubožáků nepřijatelný.

Je důležité si uvědomit, že budoucnost není nijak předem daná, ačkoliv se společnost a technologie neustále vyvíjejí, existuje mnoho různých scénářů, jak by se mohla budoucnost ubírat. Záleží na nás, jaké kroky uděláme, abychom vytvořili společnost, která je spravedlivá, udržitelná a přijatelná pro všechny její členy. 

Důležité je, aby budoucí změny a inovace byly prováděny s ohledem na lidská práva, svobodu a důstojnost jednotlivce. Globální totalita, kde by byl každý člověk pod neustálým dohledem a neměl by svobodu rozhodovat o svém vlastním životě, by byla zcela nepřijatelná a porušovala by základní hodnoty a principy demokratické společnosti. 

Technologie mohou být nástrojem pro zlepšení života lidí a řešení globálních problémů, pokud jsou správně používány. Je důležité diskutovat o etických a morálních otázkách spojených s rozvojem technologií a zajistit, aby inovace sloužily k prospěchu všech, nikoliv k omezování svobod a práv jednotlivců. 

Pokud máme řešit globální problémy, jako je změna klimatu, chudoba nebo nerovnost, je třeba hledat udržitelná řešení, která nebudou znamenat útlak a vylučování. Spolupráce, empatie a rozvoj nových technologií mohou vést k lepší budoucnosti pro všechny, aniž bychom museli přijmout dystopické scénáře.