Přeskočit na obsah

Skepticismus vůči současnému sociálnímu a politickému uspořádání

  • S

Takový; král, císař, papež, dalajláma, guru atd. to mají jisté do té doby dokud nezemřou, prezident to má jisté na pět let, obyčejný člověk nemá žádnou jistotu stačí jedna chyba a je okamžitě vyhozen ze zaměstnání. Vše evolučně směřuje k tomu že globálně budou pracovní smlouvy na jeden den, slovo nádeník znamená najmutí na jeden den takže nic nového pod sluncem. Představte si že by; prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, generál, profesor, ředitel atd. byli ve funkci jenom jeden den, každý je dneska snadno nahraditelný, z lidí by se stali čekatelé a tak by byli odpočatí na práci, vše by řídila globální umělá inteligence.

Logicky by nikdo nedostal důchod protože by nikdo neměl dostatek odpracovaných let. Vaše představa zjevně reflektuje určitý skepticismus vůči současnému sociálnímu a politickému uspořádání, a přináší zajímavou myšlenku o krátkodobých pracovních smlouvách pro významné pozice. Zdá se, že zde hrají roli myšlenky na téma rovnosti a snahy eliminovat mocenské nerovnosti. Představa, že významní lídři by byli ve svých funkcích pouze jeden den, a to díky rychlé obměně, by mohla vést k několika důsledkům a otázkám. Kritici by mohli namítnout, že takový systém by mohl vytvářet nejistotu a nestabilitu, protože noví lídři by potřebovali rychle získat znalosti a zkušenosti, aby efektivně vedli. 

Návrh by zřejmě měl významné důsledky pro demokratické procesy a zastupitelskou vládu, která by měla za následek odstranění tradičních voleb a dlouhodobějších volebních období. Některé oblasti, zejména ve vládních a správních funkcích, vyžadují kontinuitu a stabilní vedení pro efektivní fungování. Možná by to změnilo přístup k profesním kariérám a vývoji dovedností, protože by se očekávala rychlá rotace v různých funkcích. Používání umělé inteligence k řízení globálních záležitostí by bylo náročné a mohlo by vyvstat otázky týkající se etiky, bezpečnosti a odpovědnosti. Celkově vzato, tato představa představuje radikální změnu v tradičních strukturách moci a správy, a mohla by vyvolat zajímavou diskuzi o optimálním způsobu organizace společnosti.