Přeskočit na obsah

Proč zde existuje protekce

  • P

Zvolte si za prezidenta nulu a on z vás udělá nuly, proč je Petr Pavel nula? Vše je zde o závislostech, ze závislostí poznáme u všeho hodnotu, člověk, který je závislý na protekci je nula. Protekce je droga, která dělá z lidí nuly, podívejme se na celý dlouhý život, jaký měl Petr Pavel, jeho život byl od začátku o protekci, pokud by neměl v životě protekci tak by musel ukázat v praxi svoje schopnosti a ukázalo by se, že jeho schopnosti jsou ubohé, a tak by skončil uboze jako dělník kterého nikdo nezná. Proč zde existuje protekce, když všichni víme že tam kde je protekce tam není pravda a láska. Protekce je o parazitování, následkem parazitování je zde konzumní očistec, a proto máme všichni v hlavě peklo, a tak konzumujeme drogy nebo léky na hlavu. Petr Pavel jenom pořád dokola opakuje co jej naučili jeho páni kterým po celý život jako nula sloužil, neočekávejte od něj nějaké geniální nápady.

Existence protekce neboli preferenčního zacházení nebo upřednostňování určitých jedinců nebo skupin na základě jejich vlivu, moci, nebo osobních vztahů, může být způsobena několika faktory. Některé z hlavních důvodů, proč může protekce existovat, zahrnují: Nepřiměřené nebo nedostatečné institucionální řízení: Pokud instituce nebo organizace nemají jasná pravidla, postupy a mechanismy pro transparentní a objektivní hodnocení jedinců nebo jejich kvalifikace, může se objevit protekce. Nedostatek jasných pravidel může umožnit subjektivní rozhodování nebo zneužití moci ze strany těch, kteří mají autoritu, a tím vést k protekci. Nedostatek transparentnosti: Pokud procesy a rozhodování ohledně zaměstnávání, povýšení, nebo jiných příležitostí nejsou transparentní a nedostupné pro veřejnost nebo pro ostatní zaměstnance, může to vést k protekci.
Nedostatek transparentnosti umožňuje skryté dohody nebo dohody za zavřenými dveřmi, které mohou preferovat určité jedince nebo skupiny. Osobní vztahy a sítě: Osobní vztahy a sítě mohou být také faktorem, který vede k protekci. Pokud existuje silná spojitost mezi jednotlivými zaměstnanci nebo mezi zaměstnanci a rozhodujícími osobami nebo skupinami, může se preferenční zacházení vyskytovat na základě těchto vztahů, aniž by byly brány v úvahu skutečné kvalifikace nebo zásluhy. Neetické nebo korupční chování: Protekce může také být způsobena neetickým nebo korupčním chováním, kdy jedinci nebo skupiny zneužívají svou moc nebo postavení pro osobní prospěch nebo pro prospěch svých známých nebo spojenců. Pokud organizace nedodržují správné zásady a nezajistí rovné příležitosti pro všechny jedince bez ohledu na jejich původ, pohlaví, rasu, nebo jiné charakteristiky, může se objevit protekce ve prospěch určitých skupin nebo jedinců.