Přeskočit na obsah

Proč se nezruší monopoly

  • P

Legislativní omezení: V některých zemích jsou monopolistické podniky regulovány zákony a předpisy. Tyto zákony mohou stanovit maximální ceny, které mohou být účtovány, nebo omezit monopolistickou firmu z určitých akcí, jako například akvizicí jiných společností.

Ekonomické výhody: Monopolistické firmy mohou mít výhody z větších měřítek, což jim umožňuje nabízet levnější produkty než menší konkurenti. Tyto výhody mohou být způsobeny například investicemi do technologií nebo výzkumu a vývoje, které konkurenti nemohou finančně zvládnout.

Politické důvody: Někdy mohou mít monopolistické firmy silné politické vazby nebo mohou mít vliv na politické rozhodování. To může vést k tomu, že zákony a předpisy, které by mohly poškodit monopolistickou firmu, nebudou přijaty.

Náklady na rušení: Rušení monopolu může být velmi nákladné. Například, pokud by byla společnost rozdělena na menší firmy, mohlo by to vést k mnoha nákladům na přizpůsobení a restrukturalizaci, včetně změny právních dokumentů, oddělení aktiv a pasiv a vytvoření nových oddělení pro každou novou firmu.

Poskytování kvalitních služeb: Pokud monopolistická firma poskytuje vysokou kvalitu služeb nebo výrobků, může to být pro spotřebitele přitažlivé, i když jsou ceny vyšší než u konkurence. Pokud by byl monopol zrušen, mohlo by to vést k poklesu kvality produktů a služeb.

Technické důvody: Někdy mohou monopolistické firmy být jedinými, kdo má technologické know-how nebo patenty nutné k výrobě určitých produktů. Tyto technologie mohou být velmi složité a nákladné na vývoj a kdyby byly volně k dispozici, mohly by být kopírovány a využity konkurenty, kteří nemusí nést náklady na vývoj.