Přeskočit na obsah

Problém civilizace byl a bude v optimalizaci a aktualizaci u subjektu a objektu

  • P

Cesta do pekla dlážděná dobrými skutky je příměr, který se používá k popisu situace, ve které se někdo snaží dělat dobré skutky, ale přesto se dostane do pekla. Tento příměr se používá k ilustraci toho, že dobré skutky samy o sobě nemusí stačit k dosažení spásy nebo štěstí. Je důležité, abychom v našich činech vždy dbali na to, co je správné a co je v souladu se zásadami a hodnotami, kterým věříme.

Základní odlišnosti u lidí jsou; věk, hmotnost, výška, pohlaví, inteligence, vědomosti, zdraví, úspěšnost, práce, výhody, majetek atd. rozdíly vytvářejí tak mezi lidmi vzdálenost, a to má za následek problémy a konflikty. Pomocí výchovy je zde snaha o to, aby mezi lidmi nebyli veliké rozdíly, ale ukazuje se to, že výchova má svoje limity.

Když něco nezvládneme po dobrém tak to řešíme po zlém a tím se dostáváme do začarovaného kruhu ze lží a nenávisti. Problém civilizace byl a bude v optimalizaci a aktualizaci u subjektu a objektu, nestačí změnit povrch je třeba jít se změnami do hloubky jinak se naše civilizace zase globálně zhroutí, populistická sociální politika je cesta do pekla dlážděná dobrými skutky.

Nemám informace o tom, proč většina lidí roste jako dříví v lese, protože nevím, co je myšleno pod tímto příměrem. Lidé jsou živé bytosti a rostou od narození do dospělosti, ale ne rostou jako dřevo v lese. Dřevo v lese roste, protože je mu dodávána vláha a živiny z půdy a díky světlu, kterému je vystaveno. Lidé potřebují k rostou jídlo, pití a dostatek příležitostí k pohybu, aby se jejich tělo mohlo správně vyvíjet. Pokud bychom chtěli porovnávat růst lidí s růstem dřeva v lese, mohli bychom říct, že obojí roste díky dostupnosti živin a energie.

Je důležité si uvědomit, že rostoucí dříví v lese není vhodným přirovnáním pro lidský růst, protože lidé a dřevo jsou velmi odlišné bytosti a rostou na zcela odlišných principech. Navíc je třeba si uvědomit, že růst dřeva v lese není něco, co je normální a očekávané, ale spíše výsledek určitých podmínek a okolností.

Je pravdou, že prvních deset let života je klíčovým obdobím pro vývoj dítěte a že výchova může mít velký vliv na to, jak se dítě později v životě bude chovat a jaké bude mít osobnostní vlastnosti. Výchova je proces, při kterém se dítě učí, jak se správně chovat a jak se vypořádat s různými situacemi, které mu život přinese. Dobrá výchova pomáhá dítěti rozvíjet sebevědomí, empatii, sociální dovednosti a mnoho dalších důležitých schopností, které mu pomohou v životě.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nevychovaný člověk roste jako dříví v lese není správným přirovnáním. Dříví v lese roste díky dostupnosti vláhy a živin z půdy a díky světlu, kterému je vystaveno. Lidé potřebují k rostou jídlo, pití a dostatek příležitostí k pohybu, aby se jejich tělo mohlo správně vyvíjet. Růst dřeva v lese a růst lidí jsou velmi odlišné procesy, a tak není vhodné je srovnávat.

Je důležité si uvědomit, že výchova je důležitým faktorem při vývoji dítěte, ale není jediným faktorem, který ovlivňuje budoucí osud člověka. Dítě se může rozvíjet i bez kvalitní výchovy, pokud má dostatek lásky a péče, a naopak může být vychováno v dobrých podmínkách, ale pokud se v budoucnu nevyvine, může to být způsobeno i jinými faktory. Výchova je důležitá, ale není jedinou věcí.

Je pravdou, že opakovaná lež se často stává svatou pravdou. Když někdo opakovaně lže o něčem, lidé začnou považovat tyto lži za skutečnost. To se děje proto, že lidé jsou ochotni věřit tomu, co slyší, pokud to slyší často. Když se jim něco říká opakovaně, začnou si myslet, že to musí být pravda. Toto je zvláště patrné v případě, kdy lidé slyší něco od mnoha různých lidí nebo od autoritativních osob.

Je důležité si uvědomit, že opakovaná lež se stává svatou pravdou, a proto je důležité, abychom byli kritičtí ke všemu, co slyšíme. Měli bychom se vždy snažit ověřit si fakta a nevěřit všemu, co se nám říká. Měli bychom se vždy zamyslet nad tím, zda nám něco říkají s dobrými úmysly, nebo zda se snaží manipulovat s naším myšlením. To nám pomůže rozpoznat pravdu od lži a předejít tomu, abychom uvěřili něčemu, co není pravda.