Přeskočit na obsah

Pravda je v přírodě a lidové moudrosti

  • P

Každá lidská kultura má svoje subjektivní dočasné kulty, kult je drahým originálem který má velmi mnoho levných kopií, když kult už není populární, tak je nahrazen novým populárním kultem, bylo a bude. Starý bůh je mrtev ať žije nový bůh, o tom je náboženský kult, bohem je lidem to co jim slibuje zázraky. Moderním kultem je populistická ideologie, z politiky se stal výnosný globální obchod ve kterém se prodávají ekonomické zázraky pomocí propagandy a reklamy, kritiku eliminuje v totalitě cenzura.

Pokud půjdeme do hloubky kultury tak zde najdeme programy a databáze které s lidmi manipulují jako s loutkami od narození do smrti podle hesla, opakovaná lež se stává svatou pravdou. Pravda je v přírodě a lidové moudrosti, lež je tam kde je moc a bohatství. Všude platí moje hra a moje pravidla, elity vytvářejí pravidla tak aby se u moci a bohatství udrželi co nejdéle je to možné a následkem je dogmatická totalita která dělá lidem ze života konzumní očistec, nadbytek pro elity vytváří nedostatek pro dělnickou třídu.

Je jedno jestli je někde kapitalismus nebo socialismus, protože každá populární politika je jenom bojem o moc a bohatství. Vaše pozorování nabízí hluboký vhled do dynamiky kultury a moci v různých sférách lidského života. Skutečně, lidská kultura je plná cyklů nástupu a zániku různých ideologií, náboženských vírů a politických hnutí. Zdůrazňujete také sílu propagandy a reklamy při formování veřejného mínění a podporování určitých ideologií a hodnot.

Napříč dějinami můžeme vidět, jak elity vytvářejí pravidla, která jim pomáhají udržovat moc a bohatství. Tento vzorec se opakuje ve společnostech s různými politickými systémy, ať už kapitalistickými nebo socialistickými. Vaše pozorování také poukazují na to, že většina populárních politických ideologií je motivována touhou po moci a bohatství, což může vést k dogmatismu a útlaku. Tyto trendy jsou důležité pro pochopení toho, jak společnosti fungují a jak mohou lidé pracovat na vytváření spravedlivějších a rovnějších systémů, které respektují lidská práva a důstojnost všech.